CZY ZNASZ JUŻ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY ROZLICZANIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

NA 2022 ROK?

POBIERZ NASZ PORADNIK I DOWIEDZ SIĘ JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W DEKLARACJI!

Podatek od nieruchomości
I-RET

Z I-RET możesz wygenerować setki deklaracji na podatek od nieruchomości w kilka minut!

Zarządzanie nieruchomościami często wiąże się ze skomplikowanym procesem rozliczenia podatku od nieruchomości. Jeżeli Twoja firma posiada nieruchomości, budynki, budowle lub grunty w kilkudziesięciu, kilkuset lub więcej niż 1000 gmin w Polsce i rozliczasz podatek w każdym z tych organów podatkowych, zapewne zmagasz się ze żmudnym rozliczaniem podatku według różnych stawek dla poszczególnych gmin. Proces ten dodatkowo obarczony jest dużym nakładem pracy, wysokimi kosztami i ryzykiem wystąpienia błędów.

Intelligence Real Estate TAX (I-RET) to unikalne na rynku narzędzie do automatyzacji i masowego generowania deklaracji na podatek od nieruchomości.

I-RET jest odpowiedzią na potrzeby firm, aby składanie deklaracji na podatek od nieruchomości odbywało się szybko, terminowo i bezbłędnie. Spełniamy wszystkie wytyczne Ministerstwa Finansów.

Kto jest zobowiązany do składania
deklaracji na podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne i osoby prawne
Jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej
Jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Funkcjonalności

Sprawdź, co potrafi I-RET

 • Masowe generowanie deklaracji DN-1 i załączników ZDN-1 oraz ZDN-2 dla wszystkich gmin w Polsce. Podgląd wypełnionych formularzy z możliwością wydruku lub eksportu do formatu Word, Excel, PDF.

 • Masowe drukowania deklaracji – według nazw gmin w porządku alfabetycznym, w kolejności deklaracja i załączniki, z uwzględnieniem orientacji stron.

 • Import listy nieruchomości (danych gruntów, budynków i budowli) podlegających opodatkowaniu z dedykowanego pliku zasileniowego xls z możliwością dodawania, edycji i usuwania danych.

 • Import listy gmin i stawek podatku z dedykowanego pliku zasileniowego xlsx z możliwością dodawania, edycji i usuwania indywidualnych gmin. Automatyczne uzupełnianie raz wprowadzonych danych spółki: rejestrowych i adresowych oraz danych osób reprezentujących podatnika, a także możliwość wyboru daty sporządzenia deklaracji.

 • Obliczenie wysokości podatku oraz rat podatku dla poszczególnych gmin, uwzględniające rodzaje nieruchomości. W przypadku sporządzania korekt także wyliczenie dla okresu objętego korektą, okresu nieobjętego korektą oraz ponowne obliczenie rat podatku.

 • Sporządzenie korekt do deklaracji wraz z załącznikami oraz edycja korekt dla wskazanej deklaracji.

 • Katalogowanie indywidualnych rachunków bankowych gmin do generowania przelewów.

 • Definiowanie słownika podstaw zwolnień z podatku – z możliwością dodawania, edycji i usuwania indywidualnych zwolnień.

 • Edycja listy gmin i stawek: dodawanie, zmiany i usuwanie.

 • Archiwizowanie, wyszukiwanie i podgląd deklaracji.

 • Możliwość dostępu do narzędzia w środowisku lokalnym albo sieciowym.

Loading...

Chcesz wiedzieć więcej na temat I – RET? Poproś o wersję demonstracyjną.

Jednym kliknięciem

zrobisz import stawek podatku z 2477 gmin w Polsce

W kilka minut

wygenerujesz deklaracje dla kilku, kilkudziesięciu a nawet kilkuset gmin

W kilka godzin

możesz zamknąć proces tworzenia deklaracji na podatek od nieruchomości

Korzyści
z zastosowania I-RET

Szybkie tworzenie i automatyczne generowanie deklaracji, archiwizowanie (wyszukiwanie po kodzie pocztowym, nazwie gminy).

Przygotowanie deklaracji, a następnie ich obsługa zostaje uproszczona i skrócona. Proces, który zajmował kilka tygodni lub nawet miesięcy, zostaje wykonany w kilka dni przy wykorzystaniu minimalnych zasobów. Pozwala to na zwiększenie efektywności działu finansowego i realizację innych zadań.

Wysoka rzetelność przygotowania danych i elektroniczna forma generowania deklaracji. W standardowym procesie ok. 10% deklaracji na podatek od nieruchomości zawiera pomyłki lub błędy, powodujące konieczność sporządzania korekty, angażując kolejne zasoby. z I-RET znacząco obniża ten wskaźnik.

Czynności, które wymagały ręcznej pracy są realizowane przez program informatyczny za pomocą jednego kliknięcia. Przy zautomatyzowaniu procesu obsługi deklaracji pracownicy działu finansowego mogą przeznaczyć nawet do 16 tygodni pracy w roku na inne, istotne dla firmy zadania.

Zapewniamy listę stawek wszystkich gmin w Polsce w odpowiednich terminach bez konieczności ich ręcznego wyszukiwania i tworzenia deklaracji.

Automatyczna weryfikacja i obsługa korekt przez narzędzie.

Wymogi techniczne instalacji

Jak złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości 10 razy szybciej

Przedstawiamy rozwiązanie problemu z obsługą procesu sporządzania deklaracji w jednej z wiodących spółek telekomunikacyjnych.

Porozmawiaj z naszym Doradcą, który przedstawi Ci najlepsze rozwiązania usprawniające raportowanie podatków.

Wyślij zapytanie ofertowe

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.