I-RET

Z INTELLIGENCE REAL ESTATE TAX możesz wygenerować setki deklaracji na podatek od nieruchomości w zaledwie kilka minut.

Jeżeli Twoja firma posiada nieruchomości, budynki, budowle lub grunty w kilkudziesięciu, kilkuset lub więcej niż 1000 gmin w Polsce i rozliczasz podatek w każdym z tych organów podatkowych, zapewne zmagasz się ze żmudnym rozliczaniem podatku według różnych stawek dla poszczególnych gmin. Proces ten dodatkowo obarczony jest dużym nakładem pracy, wysokimi kosztami i ryzykiem wystąpienia błędów.

Intelligence Real Estate TAX (I-RET) to unikalne na rynku narzędzie do automatyzacji i masowego generowania deklaracji na podatek od nieruchomości.

I-RET jest odpowiedzią na potrzeby firm, aby składanie deklaracji na podatek od nieruchomości odbywało się szybko, terminowo i bezbłędnie. Spełniamy wszystkie wytyczne Ministerstwa Finansów.

Jakie funkcjonalności oferuje I-RET?

 • Masowe generowanie deklaracji DN-1 i załączników ZDN-1 oraz ZDN-2 dla wszystkich gmin w Polsce. Podgląd wypełnionych formularzy z możliwością wydruku lub eksportu do formatu Word, Excel, PDF.

 • Masowe drukowania deklaracji – według nazw gmin w porządku alfabetycznym, w kolejności deklaracja i załączniki, z uwzględnieniem orientacji stron.

 • Import listy nieruchomości (danych gruntów, budynków i budowli) podlegających opodatkowaniu z dedykowanego pliku zasileniowego xls z możliwością dodawania, edycji i usuwania danych.

 • Import listy gmin i stawek podatku z dedykowanego pliku zasileniowego xlsx z możliwością dodawania, edycji i usuwania indywidualnych gmin. Automatyczne uzupełnianie raz wprowadzonych danych spółki: rejestrowych i adresowych oraz danych osób reprezentujących podatnika, a także możliwość wyboru daty sporządzenia deklaracji.

 • Sporządzenie korekt do deklaracji wraz z załącznikami oraz edycja korekt dla wskazanej deklaracji.

 • Moduł masowej wysyłki deklaracji przez platformę ePUAP – umożliwia podpisywanie wybranych lub wszystkich deklaracji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie masowe wysłanie dokumentów przez portal ePUAP z poziomu narzędzia I-RET.

 • Obliczenie wysokości podatku oraz rat podatku dla poszczególnych gmin, uwzględniające rodzaje nieruchomości. W przypadku sporządzania korekt także wyliczenie dla okresu objętego korektą, okresu nieobjętego korektą oraz ponowne obliczenie rat podatku.

 • Możliwość dostępu do narzędzia w środowisku lokalnym albo sieciowym.

 • Katalogowanie indywidualnych rachunków bankowych gmin do generowania przelewów.

 • Definiowanie słownika podstaw zwolnień z podatku – z możliwością dodawania, edycji i usuwania indywidualnych zwolnień.

 • Edycja listy gmin i stawek: dodawanie, zmiany i usuwanie.

 • Archiwizowanie, wyszukiwanie i podgląd deklaracji.

Partnerem merytorycznym jest GWW Legal & Tax

Jak sprawnie działa I-RET?

1 kliknięcie

zrobisz import stawek podatku z 2477 gmin w Polsce

3 minuty

wygenerujesz deklaracje dla kilku, kilkudziesięciu a nawet kilkuset gmin

7 dni

maksymalny czas, w jakim możesz zamknąć proces tworzenia deklaracji na podatek od nieruchomości

Chcesz wiedzieć więcej na temat I – RET? Zapytaj o wersję demonstracyjną.

Intuicyjny interfejs

Korzyści z zastosowania I-RET

Szybkie tworzenie i automatyczne generowanie deklaracji, archiwizowanie (wyszukiwanie po kodzie pocztowym, nazwie gminy).

Przygotowanie deklaracji, a następnie ich obsługa zostaje uproszczona i skrócona. Proces, który zajmował kilka tygodni lub nawet miesięcy, zostaje wykonany w kilka dni przy wykorzystaniu minimalnych zasobów. Pozwala to na zwiększenie efektywności działu finansowego i realizację innych zadań.

Wysoka rzetelność przygotowania danych i elektroniczna forma generowania deklaracji. W standardowym procesie ok. 10% deklaracji na podatek od nieruchomości zawiera pomyłki lub błędy, powodujące konieczność sporządzania korekty, angażując kolejne zasoby. z I-RET znacząco obniża ten wskaźnik.

Czynności, które wymagały ręcznej pracy są realizowane przez program informatyczny za pomocą jednego kliknięcia. Przy zautomatyzowaniu procesu obsługi deklaracji pracownicy działu finansowego mogą przeznaczyć nawet do 16 tygodni pracy w roku na inne, istotne dla firmy zadania.

Zapewniamy listę stawek wszystkich gmin w Polsce w odpowiednich terminach bez konieczności ich ręcznego wyszukiwania i tworzenia deklaracji.

Automatyczna weryfikacja i obsługa korekt przez narzędzie.

Wymogi techniczne instalacji

Jak złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości 10 razy szybciej?

Przedstawiamy rozwiązanie problemu z obsługą procesu sporządzania deklaracji w jednej z wiodących spółek telekomunikacyjnych.

Porozmawiaj z naszym Doradcą, który przedstawi Ci najlepsze rozwiązania usprawniające raportowanie podatków.

Umów się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.