To program usprawniający rozliczenia podatku od towarów i usług pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.

Główne założenia systemu to, między innymi:

 • jeden zbiorczy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich podmiotów w ramach Grupy,
 • brak opodatkowania czynności w ramach VAT pomiędzy jej członkami,
 • brak obowiązku dokumentacji fakturowej wspomnianych czynności.

TAX INSIGHT Grupa VAT ułatwia kontrolę całego procesu raportowania, redukując czas niezbędny na przygotowanie zbiorczego pliku JPK_VAT z deklaracją – do minimum.

Co rozumiemy pod pojęciem Grupa VAT?Grupa VAT to wprowadzone w styczniu 2022 roku przez Polski Ład rozwiązanie, umożliwiające konsolidację rozliczeń w ramach podatku od towarów i usług przez podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowane jako podatnicy VAT, traktując niejako kilka spółek jak jedną organizację.

Główne korzyści płynące z utworzenia grupy VAT, to właśnie wspólne rozliczanie podatku VAT przez przedstawiciela z grupy, brak opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług przez podmioty należące do tej grupy czy wyłączenie mechanizmu podzielonej płatności dla obrotów wewnątrzgrupowych. Co ważne, członkowie grupy zachowują odrębność na pozostałych płaszczyznach podatkowych. Takie rozwiązanie może przynieść podatnikom znaczne korzyści, ale stanowi również spore wyzwanie organizacyjne, biznesowe i technologiczne.

Chcąc skorzystać z dobrodziejstw Grupy VAT, podatnicy muszą poradzić sobie z kontrolą procesu dostarczania odpowiednich danych cząstkowych przez poszczególnych członków Grupy. Dodatkowo, pojawia się kwestia odpowiedniego łączenia danych w finalny dokument podlegający raportowaniu w zakresie podatku od towarów i usług. Nie należy zapomnieć o kwestii odpowiedzialności za kompletność oraz poprawność merytoryczną i techniczną danych. TAX INSIGHT Grupa VAT zapewnia sprawną obsługę i bezpieczeństwo na każdym z tych poziomów.

Korzyści dla Twojej firmy z zastosowania TAX INSIGHT Grupa VAT

Weryfikacja danych JPK na różnych poziomach raportowania
Kompletność oraz poprawność merytoryczna i techniczna raportowanych danych
Pełna kontrola procesu rozliczeń Grupy VAT na każdym jego etapie
Łączenie danych cząstkowych w dokument podlegający raportowaniu do US

Partnerem merytorycznym jest GWW Legal & Tax

Jak działa TAX INSIGHT Grupa VAT?

W celu wypełnienia obowiązku raportowego, pliki JPK poszczególnych podmiotów w ramach Grupy należy złączyć w jeden. W tym miejscu pojawia się kwestia odpowiedzialności za raportowane dane oraz wysyłany JPK_VAT z deklaracją. Za dane raportowane w ramach Grupy, prawnie odpowiada jej przedstawiciel.
Niemniej jednak, niezmiernie ważna jest możliwość weryfikacji danych na różnych poziomach raportowania i pełna kontrola procesu na każdym jego etapie. Nasze narzędzie wspiera ten proces poprzez kontrolę merytoryczną danych cząstkowych. Dodatkowo, użytkownicy mają pełny obraz kompletności przesłanych przez poszczególne podmioty danych. Mogą monitorować proces na bieżąco i reagować w odpowiednim momencie, tak żeby przesłany do urzędu skarbowego plik nie budził wątpliwości organu i nie narażał Grupy na zbędne ryzyko podatkowe.

Grupy_VAT

Szczegółowe funkcjonalności systemu

 • Zarządzanie ewidencją VAT w ramach grupy (przedstawiciel grupa VAT)

 • Monitoring ewidencji członków grupy VAT, m. in. w zakresie dostarczenia, ilości i zakresu zmian oraz wykonywania badań merytorycznych
 • Analiza pod kątem merytorycznym, formalnym i strukturalnym ewidencji zawierającej nawet kilkanaście tysięcy zapisów w czasie poniżej 1 minuty 
 • Możliwość aktualizacji statusu ewidencji z powiadomieniem członków grupy VAT o zmianie 

 • Kontrolowanie, które jednostki zaimportowały ewidencje dla danego okresu
 • Automatyczna naprawa danych merytorycznych (np. procedury, GTU) i identyfikacyjnych (np. NIP, nazwa kontrahenta)  
 • Porównanie różnych ewidencji między sobą, wskazanie ich różnic a także tworzenie korekt 

 • Automatyczne tworzenie ewidencji zbiorczej składającej się z wielu ewidencji jednostkowych 

 • Prawidłowe wyliczenie deklaracji na podstawie zapisów w ewidencjach

 • Bezpośrednia wysyłka plików do Ministerstwa Finansów
 • Eksport/import ewidencji oraz deklaracji do pliku (xls, xml) 

Potrzebujesz pomocy w zakresie Grupy VAT?

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak to możliwe

Co jeszcze zyskujesz?

Wsparcie wiodącej kancelarii prawnej GWW zapewnia zgodność z przepisami prawa i odporność danych na zmiany zarówno w systemach finansowo-księgowych firmy, jak i zmiany zasobów księgowych.

W przypadku zmiany przepisów w trakcie korzystania z programów zapewniamy aktualizację programu.

Zapewniamy profesjonalne szkolenie dla personelu oraz wsparcie ekspertów TAX INSIGHT w trakcie korzystania z aplikacji.

Instalacja TAX INSIGHT jest prosta i szybka. Nie wymaga skomplikowanej integracji z systemem finansowo-księgowym.

Wymierne oszczędności czasu i kosztów, dzięki automatyzacji procesu rozliczeń podatkowych.

Porozmawiaj z naszym Doradcą, który przedstawi Ci najlepsze rozwiązania usprawniające raportowanie podatków.

Umów się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.