Co warto wiedzieć o raportowaniu JPK?

1 października 2020 weszły w życie przepisy wprowadzające nową strukturę plików JPK dla VAT (JPK_V7M i JPK_V7K), która stanowi połączenie dotychczas składanych pliku JPK obejmującego ewidencję VAT oraz deklaracji VAT. Dzięki nowemu JPK Ministerstwo Finansów szybciej i trafniej analizuje JPK i typuje podatników do kontroli.

Miesięczne raportowanie JPK jest bardzo podatne na błędy. Ręczna weryfikacja każdej transakcji czy kontrahenta, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw posiadających rozbudowane rejestry zakupów i sprzedaży, jest niemożliwa. Organy podatkowe najbardziej zainteresowane są właśnie podatkiem VAT, stanowiącym największy procent wszystkich kontroli skarbowych. Powtarzające się błędy w raportowanych plikach JPK skupiają uwagę fiskusa i najprawdopodobniej spowodują wszczęcie kontroli. Ponieważ wymagania dotyczące raportowania VAT zmieniają się i stają się coraz bardziej złożone, Twoja firma musi poświęcać więcej czasu i zasobów, aby sprostać wyzwaniu zachowania zgodności podatkowej. Właściwym zatem rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć błędów i być w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, wydaje się być automatyzacja rozliczeń VAT i zastosowanie profesjonalnych programów do analizy plików JPK.

Dowiedz się więcej o automatyzacji procesów księgowych

Dlaczego warto sprawdzać pliki JPK?

84%

84%

plików JPK zweryfikowanych 
przez TAX INSIGHT
zawierało błędy

88%

88%

błędów zawartych w plikach JPK
wysyłanych do organów podatkowych
to pomyłki ludzkie

90%

90%

Dyrektorów Finansowych nie ma narzędzi do wglądu i kontroli plików JPK,
mimo że 
ponoszą ryzyko finansowe

Z uzasadnienia do projektu ustawy: (proces weryfikacji i analizy JPK przez urzędy skarbowe) „jest dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy są raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT”.

Najczęściej popełniane błędy w plikach JPK

Rozliczanie JPK w pełni zautomatyzowane z

Merytoryczne i formalne badania poprawności pliku JPK VAT przed wysyłką do Ministerstwa Finansów

Personalizacja – program „szyty” na miarę potrzeb i wymagań

Kilkadziesiąt analiz merytorycznych pliku JPK_VAT, JPK_V7

Integracja procesów wspierających raportowanie podatków

Analiza formalna plików JPK_FA, JPK_ WB, JPK_KR, JPK_MAG

Automatyczna naprawa błędów w JPK

Co zyskasz dzięki wykorzystaniu programu?

Pełna zgodność Twoich rozliczeń z przepisami prawa podatkowego

Oszczędność czasu i zasobów finansowo – księgowych, a także komfort i bezpieczeństwo pracy

Ograniczenie ryzyka kontroli skarbowej i związanych z tym kar finansowych

Poznaj nasze rozwiązania:

Kompleksowo analizuj pliki JPK_VAT z naszym programem Standard.

Sprawdź

Automatyzuj raportowanie podatków na pełną skalę dzięki naszemu programowi Enterprise.

Sprawdź

Zapewnij kompleksową analizę plików JPK_VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Sprawdź

Program JPK do usprawnienia rozliczeń VAT pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Sprawdź
cloudtax_logo

Sprawnie i bezpiecznie weryfikuj pliki JPK_VAT z naszą aplikacją w chmurze.

Sprawdź

Nasze programy do JPK pomogą Ci w pełni wykorzystać cyfryzację rozliczeń podatkowych.

Porównaj poszczególne rozwiązania.

FUNKCJONALNOŚCITAX INSIGHT
Standard
TAX INSIGHT
Enterprise
CloudTax
VAT_3
Ewidencja
   
VAT_7
Ewidencja i deklaracje
   
BIAŁA LISTA
weryfikacja rachunków bankowych
   
WERYFIKACJA NIP
w rejestrach MF i VIES
   
JPK_FA
faktury VAT
   
JPK_KR
księgi rachunkowe
   
JPK_MAG
magazyn
   
JPK_WB
wyciągi bankowe
   
SPRAWOZDANIA FINANSOWE   
ANALITYKA   
PERSONALIZOWANE WDROŻENIE   
MAPOWANIE PROCESÓW   
IMPORTY DEDYKOWANE   
SUPPORT PODSTAWOWY   
SUPPORT ROZSZERZONY   
USŁUGI DORADCZE   
REVERSE CHARGE
odwrotne obciążenie
   
I-RET
podatek od nieruchomości
   

Partnerem merytorycznym jest www.gww.pl

Sprawdź nas!

Zapisz się na konsultacje z naszymi ekspertami lub na bezpłatną wersję demonstracyjną.
Sprawdź, jak wygląda weryfikacja plików JPK oraz automatyzacja procesu raportowania VAT za pomocą naszych narzędzi.

Zapisz się