Zacznij przygotowania do wdrożenia KSeF już teraz! Tylko przeprowadzenie przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem da pewność, że w momencie, gdy stosowanie nowego rodzaju faktur stanie się obowiązkowe, firmy będą gotowe do prawidłowego przygotowania ustrukturyzowanej e-faktury i przesłania jej na platformę Ministerstwa Finansów.

Na webinarze poruszyliśmy tematy takie jak:

  • Obecny stan prawny i spodziewane zmiany,
  • Problemy i wątpliwości (natury legislacyjnej, technicznej i organizacyjnej) związane z wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF,
  • Czynniki decyzyjne przy wyborze dostawcy rozwiązań do komunikacji z KSeF przez pryzmat sytuacji rynkowej,
  • Problemy związane z wdrożeniem rozwiązań do komunikacji z KSeF na bazie doświadczeń z pracy z klientami.

Zachęcamy do obejrzenia!