Obowiązek raportowania plików JPK_VAT funkcjonuje w Polsce już od kilku lat, jednak z uwagi na ciągłe zmiany w przepisach prawno – podatkowych, poprawne wypełnienie plików JPK nadal przysparza wiele problemów zarówno małym jak i dużym przedsiębiorcom.

Zmiany te znacząco wpływają na kształt i zgodność przekazywanych raportów do administracji skarbowej, dlatego ważne jest by stale poszerzać i aktualizować swoją wiedzę w tym obszarze.

Spotkanie poprowadził Rafał Kacprowski – doświadczony doradca podatkowy z kancelarii GWW, specjalizujący się w podatku VAT. Zachęcamy do obejrzenia!