Nowelizacja przepisów wprowadzających obligatoryjność Krajowego Systemu e-Faktur zbliża się wielkimi krokami. Przygotowanie organizacji na wdrożenie raportowania e-faktury wymaga wzięcia pod uwagę wielu aspektów, w tym konieczności zapewnienia zgodności merytorycznej danych w przesyłanych dokumentach sprzedażowych.

Na webinarze omówiliśmy między innymi:

  • wprowadzenie do zagadnień związanych z obsługą procesów fakturowania w ramach KSeF,
  • dostępne scenariusze fakturowe w ramach KSeF,
  • omówienie scenariuszy fakturowych występujących w ramach KSeF,
  • jak zaplanować i przeprowadzić proces audytu związanego z wdrożeniem rozwiązań do komunikacji z KSeF.

Zapraszamy do obejrzenia!