Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego zapoczątkowało nowy wymiar wymiany danych pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami oraz przeniesieniem tych relacji na płaszczyznę cyfrową.

Najwięcej mówi się o JPK w kontekście ewidencji VAT sprzedaży i zakupów, o której powiedziane zostało już niemal wszystko (aż do kolejnych zmian), jednak JPK_VAT to nie jedyna struktura. Obecnie występuje 7 struktur.

Jedną z nich są Księgi Rachunkowe (JPK_KR). 18 października przeprowadziliśmy webinar na którym szczegółowo omówiliśmy proces raportowania Ksiąg Rachunkowych (JPK_KR).

Zachęcamy do obejrzenia!