Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2022 roku (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.289.2022.1.KK).

Zgodnie ze stanem faktycznym, polski czynny podatnik VAT prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej bielizny i akcesoriów dziecięcych poprzez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Towary sprzedawane są zarówno w Polsce, jak i za granicą. W celu wykonywania swojej działalności, podatnik zawarł umowę z elektroniczną platformą sprzedażową, której siedziba znajduje się na terytorium Litwy (tzw. Marketplace). Nabywcami produktów są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami VAT, mający miejsca zamieszkania na terytorium krajów Unii Europejskiej – m.in. Litwie, Łotwie i Estonii. Podatnik zawsze dysponuje potwierdzeniem dostarczenia towaru do kupującego.

Podatnik dodał we wniosku o wydanie interpretacji, że wysyłanymi towarami nie są nowe środki transportu, ani towary, które są instalowane lub montowane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Spółka nie świadczy na rzecz Konsumentów z krajów UE żadnych usług elektronicznych, o których mowa w art. 28k ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie zasady wykazywania w składanym w Polsce JPK_VAT z deklaracją dostaw do konsumentów w innych krajach UE od momentu jego zarejestrowania w procedurze OSS.

Zdaniem podatnika, od momentu rejestracji w systemie OSS, nie powinien mieć on obowiązku wykazywania transakcji, jako sprzedaży towarów na terytorium kraju. Nie ma tym samym obowiązku do wykazywania ich w krajowej deklaracji podatkowej. Kluczową przesłanką pozwalającą na takie podejście jest niepodważalna pewność, że towar został dostarczony do nabywcy poza terytorium kraju.

Przypominamy, że OSS to procedura stosowana w przypadku dostaw realizowanych na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE. OSS upraszcza rozliczenie VAT w innych krajach. Sprzedawcy zamiast rejestracji na VAT w każdym kraju nabywcy (nawet po przekroczeniu limitu 10 000 EUR dla sprzedaży zagranicznej) rejestrują się tylko do VAT OSS i odprowadzają zagraniczny VAT za pośrednictwem polskich urzędów skarbowych. Transakcji objętych OSS nie raportuje się w JPK_VAT z deklaracją. Należy jednak pamiętać o złożeniu deklaracji VIU-DO (w zakresie procedury unijnej) oraz VIN-DO dla transakcji poza unijnych.

VAT_OSS transakcje