Jako firma TAX INSIGHT od dawna zwracamy szczególną uwagę na to, że należy kłaść szczególny nacisk na poprawność merytoryczną danych raportowanych w JPK. Wynika to z faktu, że JPK ma służyć organom podatkowym, przede wszystkim do uszczelniania systemu podatkowego. Poza oczywistą kontrolą błędów i nadużyć podatkowych wynikających z JPK – np. wielokrotne odliczenie VAT od tej samej faktury czy też wykazanie nieprawidłowego NIP kontrahenta – organy podatkowe wykorzystują też JPK do innych analiz.

Dowiedział się o tym podatnik, którego sprawę rozstrzygnął niedawno Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 2393/21). Fiskus zastosował wobec niego 72 godzinną blokadę rachunku uznając, że zachodziła możliwość wykorzystania banku w celu wyłudzeń podatkowych. Podejrzenia organu podatkowego wzbudziły dane z JPK. W okresie od stycznia do października 2020 roku, podatnik wykazał faktury wystawione przez trzech kontrahentów. Fiskus ustalił, że działają oni od niedawna, zarządzani są przez obcokrajowców i dysponują znikomym kapitałem. W związku z powyższym urząd skarbowy wydał decyzję o przedłużeniu blokady rachunku do 3 miesięcy. Spółka zaskarżyła decyzję do WSA, który stanął po stronie podatnika uznając twierdzenia fiskusa za gołosłowne. NSA rozstrzygnął jednak sprawę na korzyść fiskusa.

Jak widać, urzędy skarbowe analizują dane w JPK na wiele sposobów dlatego pełna kontrola raportowanych danych znacznie zwiększa bezpieczeństwo podatkowe.