Postępująca digitalizacja podatków w ostatnim czasie bardzo przyspiesza. Jej przejawy to między innymi kolejna odsłona schemy JPK_VAT z deklaracją, wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej czy też obowiązkowe raportowanie JPK_KR.

Jednym z kroków Ministerstwa Finansów w tym obszarze jest również obowiązek zintegrowania kas fiskalnych online z urządzeniami obsługującymi płatności kartami płatniczymi.


Obowiązek ten miał być wprowadzony już od 1 lipca tego roku. Minister Finansów postanowił odroczyć ten termin na 1 stycznia 2025 roku.