Ministerstwo Finansów przedłużyło lub planuje przedłużyć terminy realizacji niektórych obowiązków podatkowych przez podatników. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych terminów, które zostały przełożone na okres między październikiem a grudniem 2022 r.

Przesunięty został termin złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przy tym terminy te zostały przesunięte w następujący sposób:

  • do 30 września 2022 – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (wówczas obowiązek złożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przypada w okresie od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.).

Ministerstwo Finansów wydłuży termin funkcjonowania zwolnień z akcyzy oraz obniżek stawek akcyzy na paliwa i energię elektryczną. Okres obowiązywania zostanie wydłużony do do 31 października 2022 r. Analogicznie wydłużony zostanie termin obowiązywania obniżki akcyzy na lekki olej opałowy oraz paliwo prąd i gaz.

Wydłużeniu uległ również termin na złożenie zeznania, zapłatę podatku i złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia od podatku minimalnego. Aktualnie podatnicy mają czas na dokonanie wskazanych powyżej czynności do 31 marca 2023 r. – przedłużenie dotyczy podatników, których rok podatkowy rozpoczął się 31 grudnia 2021 r. a zakończy do 30 listopada 2022 r.