W dniu 6 października Ministerstwo Finansów udostępniło aktualizację do aplikacji
e-mikrofirma. Aplikacja umożliwia, między innymi:

  • wystawianie i archiwizowanie faktur,
  • tworzenie ewidencji VAT.

Nowa wersja aplikacji dodała kilka funkcjonalności związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. Przypominamy, że system obiegu faktur w formacie ustrukturyzowanym działa od stycznia tego roku w formie fakultatywnej a obowiązek korzystania z KSeF dla wszystkich przedsiębiorców planowany jest na 1 stycznia 2024 roku. Wraz z nową wersją e-mikrofirmy dodana została możliwość powiązania istniejącego konta z KSeF, wystawianie ustrukturyzowanych faktur sprzedażowych oraz odbieranie faktur zakupowych z systemu i ich bezpośrednie przenoszenie do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych. Aplikacja działa w technologii chmurowej i dostępna jest e-Urzędzie Skarbowym pod adresem https://urzadskarbowy.gov.pl

aplikacja podatnika dla e - mikrofirm nowa aktualizacja