Wydatki na wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie KSeF oraz raportowania JPK_VAT z deklaracją można ująć w kosztach, jako koszty pośrednie.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2022 roku (sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.227.2022.1.MKU).

We wniosku o jej wydanie Spółka zapytała, czy poniesione koszty związane z wdrożeniem w SAP nowych rozwiązań dotyczących JPK oraz koszty, które zostaną poniesione przez Spółkę w przyszłości w związku z modyfikacjami systemu i wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych dotyczących KSeF, stanowić będą dla Spółki koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie).

Koszty związane były z pracami takimi, jak weryfikacja instalacji not SAP w zakresie rozwiązania JPK, modyfikacja systemu w zakresie JPK, konsulting merytoryczny, wykonanie programu budującego XML w formie zgodnej ze schemą wymaganej przez MF oraz przygotowanie dokumentacji dokonanych prac.
Zdaniem Spółki, wydatki związane z wdrożeniem nowych funkcjonalności SAP (lub ich późniejszą modyfikacją) prawidłowo zostały zakwalifikowane, jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie) w okresach, w których zostały poniesione. Zdaniem wnioskodawcy, taki sam sposób postępowania powinien zostać zastosowany także w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – przyszłych wydatków na modyfikację istniejących lub wdrożenie nowych funkcjonalności systemu w zakresie KSeF.