Na co zwrócić uwagę składając deklaracje na podatek od nieruchomości?

Tylko do końca stycznia 2023 roku firmy mają możliwość złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, która przesądzą o wymiarze kwot tego podatku na cały rok. Prawidłowo wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości może zaprocentować oszczędnościami i brakiem ryzyka kontroli podatkowej. Jest to istotne z punktu widzenia podatników, ponieważ w tym przypadku organy podatkowe rzadziej wszczynają kontrole - najczęściej są one spowodowane wynikiem składanych korekt za wcześniejsze lata, przekształceń własnościowych czy inwestycji. Dużo prościej jest więc postarać się o prawidłowe rozliczenia aktualnych deklaracji aniżeli korygować wcześniejsze, które mogą prowadzić do wszczęcia kontroli przez gminy. W ustawie o podatkach i opłatach ...

By |30 stycznia 2023|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy

Nowe miasta i zmiana granic gmin

Od 1 stycznia 2023 roku na mapie Polski pojawi się 15 nowych miast. Ma to związek z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2022 poz. 1597). Status miast został nadany następujący miejscowościom: 1) Miękinia – w gminie Miękinia, w powiecie średzkim, w województwie dolnośląskim; 2) Jeżów – w gminie Jeżów, w powiecie brzezińskim, w województwie łódzkim; 3) Dąbrowice – w gminie Dąbrowice, w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim; 4) Rozprza – w gminie Rozprza, w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim; ...

By |8 września 2022|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy

Nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku

Na początku sierpnia 2022 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe, maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości na 2023 roku. Wysokość podatku zależy od lokalizacji nieruchomości, a ostateczne decyzje w tej kwestii podejmują samorządy w drodze uchwały. W miejscowościach w których radni przegłosują podwyżkę, stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych wzrosną w 2023 roku o ok. 11,8% w porównaniu z rokiem 2022. Podwyżki związane są z inflacją, która przekłada się na coroczne górne granice stawek m.in. podatku od nieruchomości. Ile wyniosą stawki w 2023? Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i ...

By |22 sierpnia 2022|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy

Automatyzacja procesu składania deklaracji na podatek od nieruchomości

Czy istnieje sposób na usprawnienie procesu składania deklaracji DN-1? Pojawienie się jednego wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości ułatwiło podatnikom rozliczanie podatku. Mimo że ujednolicono formularze, gminy nadal mają swobodę w określaniu stawek podatku oraz zwolnień, co powoduje, że stawki mogą się różnić w każdej gminie. Czy zatem istnieje sposób, by skrócić proces przygotowywania deklaracji na podatek od nieruchomości? Proces wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości wygląda podobnie u wielu podatników. W zależności od liczby organów, do których należy złożyć deklarację, podatnicy odpowiednio wcześniej, nawet od listopada, rozpoczynają pracę nad pozyskiwaniem stawek podatku. Te ostatnie są publikowane w uchwałach gmin. ...

By |7 grudnia 2021|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy

Forma składania deklaracji na podatek od nieruchomości przez pełnomocników

Czy pełnomocnicy mogą wysyłać deklaracje na podatek od nieruchomości elektronicznie, czy tylko w formie papierowej? Zanim rozwiana zostanie wątpliwość zawarta w tytule, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest wysyłanie deklaracji na podatek od nieruchomości w formie elektronicznej. Przepis stanowi, że jeżeli odrębne regulacje nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a § 1 ordynacji podatkowej). Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy (art. 3d ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 6 ust. 9a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o ...

By |1 grudnia 2021|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy

Zasady wypełniania korekty deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości

Jak prawidłowo wypełnić poz. 98 przy sporządzaniu korekty deklaracji na podatek od nieruchomości? Płatnicy podatku od nieruchomości mogą składać korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, kiedy zaistnieje zdarzenie, które wpływa na wysokość opodatkowania w danym roku, albo kiedy popełnią błędy w „deklaracji pierwotnej”. Największe trudności podczas składania korekty deklaracji stwarza określenie kwoty podatku za miesiące, których nie objęła deklaracja (korekta deklaracji). Opublikowane objaśnienia Ministerstwa Finansów* sprawę jedynie komplikują. Jak więc prawidłowo to zrobić? Zasadniczo zagadnienie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy w poz. 98 należy wpisać sumę kwot rat podatku za miesiące, których nie obejmuje składana korekta, czy też ...

By |1 grudnia 2021|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy

Zasady składania deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości w przypadku współwłasności

Czy rozliczenie podatku w jednej deklaracji może zrobić osoba, która ma w tej samej gminie jedną nieruchomość jako własność i drugą – jako współwłasność? Wprowadzenie jednolitych wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości dla całego kraju było długo wyczekiwaną przez podatników zmianą. Obecnie obowiązujący wzór deklaracji nie jest jednak pozbawiony zawiłości, stąd zdarzają się niekiedy problemy z jego wypełnianiem. Jednoczesny właściciel i współwłaściciel. Co robić? Wątpliwości przy sporządzaniu deklaracji na podatek od nieruchomości pojawiają się w szczególności w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest zarówno właścicielem, jak i współwłaścicielem nieruchomości, znajdujących się na obszarze tej samej gminy. Brak ...

By |30 listopada 2021|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy

Ogólne zasady rozliczania podatku od nieruchomości

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Nie ma obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości od użytków rolnych lub lasów, chyba że przeznaczone są na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – wtedy występuje obowiązek podatkowy. Kto płaci podatek od nieruchomości? Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo ...

By |8 listopada 2021|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy
Przejdź do góry