Krajowy System e-Faktur – architektura systemu

KSeF jest systemem informatycznym, który w uproszczeniu będzie służył do wymiany danych zawartych na fakturach VAT pomiędzy wystawcą a odbiorcą faktury VAT, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Od strony założeń biznesowych celem systemu jest wprowadzenie standaryzacji faktur VAT w zakresie formatu oraz zakresu raportowanych danych. Nośnikiem informacji zawartych na fakturach VAT będą pliki XML, których zgodność w zakresie struktury i typu danych będzie walidowana w oparciu o schemat danych w formie pliku XSD. W dalszej części omówimy zakres danych przewidzianych w strukturze. Dzięki standaryzacji formatu oraz zakresu danych, Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obsługującym proces ...

By |21 marca 2023|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Wymogi dotyczące fakturowania według prawa telekomunikacyjnego a KSeF

Zgodnie z art. 80 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.) dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany dostarczyć abonentowi z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych. Wykaz przekazywany jest nieodpłatnie i zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń. Z powyższego wynika, że wykaz podstawowy dostarczany jest z mocy prawa. Co na to struktura logiczna e-faktury? Aktualnie obowiązująca schema FA (1) nie przewiduje dedykowanych pól do zamieszczenia tego typu informacji. Funkcjonują w niej zaś pola przeznaczone do wprowadzania danych dodatkowych, ...

By |24 lutego 2023|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

5 ważnych czynników, na które należy zwrócić uwagę przy wdrożeniu narzędzia do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) przyniesie rewolucję w procesie wystawiania i odbioru faktur VAT. Od stycznia 2022 roku system został uruchomiony w formie fakultatywnej natomiast jego obligatoryjna forma ma zacząć obowiązywać od lipca 2024 roku. Najważniejszym pytaniem, przed którym stają dziś firmy, jest zbudowanie własnego narzędzia lub znalezienie gotowego rozwiązania, które spełni wszystkie wymagania dotyczące zgodności, jednocześnie dostosowując się do e-fakturowania i integrując je z funkcją podatkową. Wdrożenie nowego systemu e-fakturowania, które obejmuje dostosowanie go do określonych standardów (takich jak określone struktury dokumentów) oraz rejestrowanie dokumentów a priori na platformie rządowej, może przyprawić o zawrót głowy wielu przedsiębiorców. Jest to ...

By |7 lutego 2023|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Jak wygląda system kar pieniężnych w Krajowym Systemie e-Faktur?

Jak już powszechnie wiadomo, od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będą zobligowani do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Wejście obligatoryjnej komunikacji pomiędzy sprzedawcą a nabywcami, za pośrednictwem ministerialnego systemu, nierozerwalnie związane jest z wprowadzeniem sankcji za nieprzestrzeganie tego obowiązku. Co istotne naczelnicy urzędów skarbowych otrzymają możliwość ich nałożenia już od lipca 2024 r. Jak wynika z opublikowanego w grudniu projektu ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF, w każdym przypadku, gdy sprzedawca wbrew obowiązkowi nie wystawi faktury, za pośrednictwem systemu, będzie podlegał karze pieniężnej do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na takiej niezaraportowanej w KSeF Fakturze. Natomiast w przypadku, gdy faktura ...

By |30 stycznia 2023|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

KSeF a JPK – raportowanie danych do organów skarbowych

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w formie obligatoryjnej nadchodzi wielkimi krokami. Zgodnie z decyzją derogacyjną Rady Unii Europejskiej oraz zapowiedziami Ministerstwa Finansów, prawdopodobnie pierwsze faktury ustrukturyzowane, przedsiębiorcy będą musieli przesłać już od 2024 roku. Został ponad rok, jednak wbrew pozorom nie jest to komfortowy zapas czasu pozwalający na odłożenie prac związanych z wdrożeniem KSeF. Ilość pracy, która czeka przedsiębiorców w celu efektywnego przeprowadzenia projektu może być przytłaczająca. Przejście na Krajowy System e-Faktur wiąże się z koniecznością wzięcia pod uwagę wielu aspektów, takich jak technologiczny, systemowy, merytoryczny oraz proceduralny. Każdy z nich jest równie ważny i wymaga indywidualnego podejścia. Skuteczne wdrożenie raportowania ...

By |24 października 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF – rozszerzenie uprawnień dostępu

W dniu 30 sierpnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF”). Celem projektowanych zmian jest dostosowanie procedur związanych z uwierzytelnianiem użytkowników w KSeF do specyficznych warunków, w ramach których działają jednostki wewnętrzne Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej: „JST”) oraz Grup VAT. Proponowane rozwiązania zakładają zarówno zmiany w procedurach nadawania, zmieniania lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, jak i wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych. Po wejściu w życie projektowanych przepisów, Krajowy System e-Faktur umożliwi nadawanie uprawnień o ograniczonym zakresie dla ...

By |1 września 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Jak przedsiębiorstwa przygotowują się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur?

Jak powszechnie wiadomo, termin wprowadzenia obligatoryjnego obiegu faktur VAT w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) został przesunięty z drugiego kwartału 2023 roku na 1 stycznia 2024 roku. Tym samym, przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na przygotowanie się do wdrożenia e-faktur w firmach oraz wybór dostawcy rozwiązań umożliwiających komunikację z KSeF. Nasuwa się zatem pytanie, jak wydłużenie terminu wpłynęło na proces przygotowania organizacji do wdrożenia KSeF? Współpraca z klientami w zakresie wdrożenia odpowiednich narzędzi pokazuje, że omawiana zmiana terminu nieco uspokoiła osoby odpowiedzialne za wdrożenie KSeF w dużych i średnich przedsiębiorstwach, co z kolei przełożyło się na przesunięcie w czasie procesu decyzyjnego ...

By |30 sierpnia 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Obligatoryjność KSeF w świetle projektu decyzji derogacyjnej – nowe wyzwania i wątpliwości

Najbliższe miesiące dla polskich podatników upłyną pod znakiem przygotowywania się do obowiązków związanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych i ich przekazywania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Kolejnym zwiastunem zbliżających się obowiązków jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej, która została wyrażona w dniu 30 marca 2022 r. w formie projektu decyzji derogacyjnej Rady UE, na mocy, której Polska zostanie oficjalnie upoważniona do wprowadzenia odstępstw od przepisów dyrektywy VAT (dalej: „Dyrektywa”) umożliwiających wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej. Projekt decyzji KE przewiduje wprowadzenie derogacji w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r. z możliwością przedłużenia. Opublikowany projekt decyzji derogacyjnej ...

By |26 maja 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Krajowy System e-Faktur a obowiązek fiskalizacji

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system informatyczny, który pośredniczy w wystawianiu faktur ustrukturyzowanych, umożliwiając przy tym przesyłanie dokumentów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Korzystać z KseF mogą podatnicy VAT. Należy zaznaczyć, iż rok 2022 oraz pierwszy kwartał roku 2023 jest okresem przejściowym, w którym przedsiębiorca ma prawo do dobrowolnego korzystania z KSeF. Komisja Europejska z dniem 30 marca 2022 r., wydała zgodę na wprowadzenie obowiązku e-Faktury ustrukturyzowanej w Polsce, co oznacza, że najszybciej od kwietnia 2023 Krajowy System e-Faktur stanie się obligatoryjny. Zgodnie z obecnymi przepisami na otrzymywanie e-faktur ustrukturyzowanych wystawianych przy pomocy KSeF wymagana jest zgoda odbiorcy. Brak wymaganej ...

By |26 kwietnia 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Krajowy System e-Faktur – jest decyzja Komisji Europejskiej

Od 1 stycznia 2022 roku zaczął funkcjonować w Polsce system obiegu faktur w formie ustrukturyzowanej (Krajowy System e-Faktur). Obecnie system działa w formie fakultatywnej. Wprowadzenie jego obligatoryjnej formy uzależnione jest od uzyskania zgody Unii Europejskiej. W dniu 30 marca 2022 roku, Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej. Do pełnej zgody potrzebna jest jeszcze akceptacja Rady Unii Europejskiej. jednak należy się spodziewać, że prędzej czy później korzystanie z systemu będzie obowiązkowe. Na pewno nie stanie się to przed 1 kwietnia przyszłego roku – taki termin wskazany został we wniosku do Komisji Europejskiej. Przypominamy, że KSeF to rewolucyjna zmiana w zakresie procesu ...

By |31 marca 2022|Kategorie: KSeF, Aktualności, Blog|Brak komentarzy

Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na Krajowy System e-Faktur?

Wyniki badania TAX INSIGHT W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem obligatoryjnego trybu korzystania z KSeF (Krajowy System e-Faktur), przeprowadziliśmy wśród polskich przedsiębiorców ankietę w celu statystycznego oszacowania poziomu przygotowania podmiotów gospodarczych do nowych realiów fakturowania. Jak wynika z naszych ustaleń spora część ankietowanych podatników nie zaczęła jeszcze jakichkolwiek prac przygotowujących ich organizacje do wdrożenia obligatoryjnego KSeF. Tematem nie zainteresowało się ponad 30% rozmówców, prawie tyle samo nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Wielu przedsiębiorców miało także okazję zastanowić się, czy obecne systemy dziedzinowe firmy są w stanie zapewnić im komunikacje z KSeF. To pytanie pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi ...

By |25 marca 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

KSeF – praktyczne informacje na temat faktur ustrukturyzowanych

Od dnia 1 stycznia 2022 r obowiązuje w Polsce Krajowy System e Faktur (KSeF). Również od tego dnia obowiązuje w Polsce rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur. Korzystanie z KSeF na dzień dzisiejszy jest fakultatywne, co oznacza, że jeszcze nie musimy korzystać z tego nowego rozwiązania. Ale już w 2024 roku ma się to zmienić. 2 sierpnia 2021 r. został przekazany do Komisji Europejskiej Wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Celem wniosku o odstępstwo jest uzyskanie przez Polskę upoważnienia do ...

By |9 marca 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Granice obiegu faktur VAT w ramach Krajowego Systemu e-Faktur

W dniu 1 stycznia 2022 r. w życie weszły zmiany do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dotyczące utworzenia Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej: „KSeF”). Wdrożenie Krajowego Systemu e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług oferowanych przez Ministerstwo Finansów. Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej, który zdecydował się na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF. ...

By |25 lutego 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Co wiemy o KSeF? Najważniejsze fakty dotyczące Krajowego Systemu e-faktur

Z początkiem nowego roku Ministerstwo Finansów udostępniło użytkownikom Krajowy System e - Faktur (KSeF), który stanowić ma powszechnie dostępną platformę wymiany faktur VAT w obrocie gospodarczym. Podstawą prawną wprowadzenia KSeF jest Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która określa ogólne ramy działania systemu. Aktualnie system dostarczany przez Ministerstwo Finansów jest w fazie rozwojowej, a pracę nad jego docelowym „kształtem” nadal trwają. Istotą funkcjonowania systemu jest wprowadzenie standaryzacji faktur VAT w zakresie formatu oraz zakresu danych (wzór faktury ustrukturyzowanej oraz praktyczne przykłady mogą Państwo znaleźć tutaj: (Krajowy ...

By |3 stycznia 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy
Przejdź do góry