KSeF a JPK – raportowanie danych do organów skarbowych

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w formie obligatoryjnej nadchodzi wielkimi krokami. Zgodnie z decyzją derogacyjną Rady Unii Europejskiej oraz zapowiedziami Ministerstwa Finansów, prawdopodobnie pierwsze faktury ustrukturyzowane, przedsiębiorcy będą musieli przesłać już 1 stycznia 2024 roku. Został ponad rok, jednak wbrew pozorom nie jest to komfortowy zapas czasu pozwalający na odłożenie prac związanych z wdrożeniem KSeF. Ilość pracy, która czeka przedsiębiorców w celu efektywnego przeprowadzenia projektu może być przytłaczająca. Przejście na Krajowy System e-Faktur wiąże się z koniecznością wzięcia pod uwagę wielu aspektów, takich jak technologiczny, systemowy, merytoryczny oraz proceduralny. Każdy z nich jest równie ważny i wymaga indywidualnego podejścia. Skuteczne wdrożenie ...

By |24 października 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF – rozszerzenie uprawnień dostępu

W dniu 30 sierpnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF”). Celem projektowanych zmian jest dostosowanie procedur związanych z uwierzytelnianiem użytkowników w KSeF do specyficznych warunków, w ramach których działają jednostki wewnętrzne Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej: „JST”) oraz Grup VAT. Proponowane rozwiązania zakładają zarówno zmiany w procedurach nadawania, zmieniania lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, jak i wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych. Po wejściu w życie projektowanych przepisów, Krajowy System e-Faktur umożliwi nadawanie uprawnień o ograniczonym zakresie dla ...

By |1 września 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Jak przedsiębiorstwa przygotowują się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur?

Jak powszechnie wiadomo, termin wprowadzenia obligatoryjnego obiegu faktur VAT w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) został przesunięty z drugiego kwartału 2023 roku na 1 stycznia 2024 roku. Tym samym, przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na przygotowanie się do wdrożenia e-faktur w firmach oraz wybór dostawcy rozwiązań umożliwiających komunikację z KSeF. Nasuwa się zatem pytanie, jak wydłużenie terminu wpłynęło na proces przygotowania organizacji do wdrożenia KSeF? Współpraca z klientami w zakresie wdrożenia odpowiednich narzędzi pokazuje, że omawiana zmiana terminu nieco uspokoiła osoby odpowiedzialne za wdrożenie KSeF w dużych i średnich przedsiębiorstwach, co z kolei przełożyło się na przesunięcie w czasie procesu decyzyjnego ...

By |30 sierpnia 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Obligatoryjność KSeF w świetle projektu decyzji derogacyjnej – nowe wyzwania i wątpliwości

Najbliższe miesiące dla polskich podatników upłyną pod znakiem przygotowywania się do obowiązków związanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych i ich przekazywania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Kolejnym zwiastunem zbliżających się obowiązków jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej, która została wyrażona w dniu 30 marca 2022 r. w formie projektu decyzji derogacyjnej Rady UE, na mocy, której Polska zostanie oficjalnie upoważniona do wprowadzenia odstępstw od przepisów dyrektywy VAT (dalej: „Dyrektywa”) umożliwiających wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej. Projekt decyzji KE przewiduje wprowadzenie derogacji w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r. z możliwością przedłużenia. Opublikowany projekt decyzji derogacyjnej ...

By |26 maja 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Krajowy System e-Faktur a obowiązek fiskalizacji

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system informatyczny, który pośredniczy w wystawianiu faktur ustrukturyzowanych, umożliwiając przy tym przesyłanie dokumentów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Korzystać z KseF mogą podatnicy VAT. Należy zaznaczyć, iż rok 2022 oraz pierwszy kwartał roku 2023 jest okresem przejściowym, w którym przedsiębiorca ma prawo do dobrowolnego korzystania z KSeF. Komisja Europejska z dniem 30 marca 2022 r., wydała zgodę na wprowadzenie obowiązku e-Faktury ustrukturyzowanej w Polsce, co oznacza, że najszybciej od kwietnia 2023 Krajowy System e-Faktur stanie się obligatoryjny. Zgodnie z obecnymi przepisami na otrzymywanie e-faktur ustrukturyzowanych wystawianych przy pomocy KSeF wymagana jest zgoda odbiorcy. Brak wymaganej ...

By |26 kwietnia 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Krajowy System e-Faktur – jest decyzja Komisji Europejskiej

Od 1 stycznia 2022 roku zaczął funkcjonować w Polsce system obiegu faktur w formie ustrukturyzowanej (Krajowy System e-Faktur). Obecnie system działa w formie fakultatywnej. Wprowadzenie jego obligatoryjnej formy uzależnione jest od uzyskania zgody Unii Europejskiej. W dniu 30 marca 2022 roku, Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej. Do pełnej zgody potrzebna jest jeszcze akceptacja Rady Unii Europejskiej. jednak należy się spodziewać, że prędzej czy później korzystanie z systemu będzie obowiązkowe. Na pewno nie stanie się to przed 1 kwietnia przyszłego roku – taki termin wskazany został we wniosku do Komisji Europejskiej. Przypominamy, że KSeF to rewolucyjna zmiana w zakresie procesu ...

By |31 marca 2022|Kategorie: KSeF, Aktualności, Blog|Brak komentarzy

Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na Krajowy System e-Faktur?

Wyniki badania TAX INSIGHT W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem obligatoryjnego trybu korzystania z KSeF (Krajowy System e-Faktur), przeprowadziliśmy wśród polskich przedsiębiorców ankietę w celu statystycznego oszacowania poziomu przygotowania podmiotów gospodarczych do nowych realiów fakturowania. Jak wynika z naszych ustaleń spora część ankietowanych podatników nie zaczęła jeszcze jakichkolwiek prac przygotowujących ich organizacje do wdrożenia obligatoryjnego KSeF. Tematem nie zainteresowało się ponad 30% rozmówców, prawie tyle samo nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Wielu przedsiębiorców miało także okazję zastanowić się, czy obecne systemy dziedzinowe firmy są w stanie zapewnić im komunikacje z KSeF. To pytanie pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi ...

By |25 marca 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

KSeF – praktyczne informacje na temat faktur ustrukturyzowanych

Od dnia 1 stycznia 2022 r obowiązuje w Polsce Krajowy System e Faktur (KSeF). Również od tego dnia obowiązuje w Polsce rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur. Korzystanie z KSeF na dzień dzisiejszy jest fakultatywne, co oznacza, że jeszcze nie musimy korzystać z tego nowego rozwiązania. Ale już w 2024 roku ma się to zmienić. 2 sierpnia 2021 r. został przekazany do Komisji Europejskiej Wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Celem wniosku o odstępstwo jest uzyskanie przez Polskę upoważnienia ...

By |9 marca 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Granice obiegu faktur VAT w ramach Krajowego Systemu e-Faktur

W dniu 1 stycznia 2022 r. w życie weszły zmiany do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dotyczące utworzenia Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej: „KSeF”). Wdrożenie Krajowego Systemu e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług oferowanych przez Ministerstwo Finansów. Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej, który zdecydował się na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF. ...

By |25 lutego 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Co wiemy o KSeF? Najważniejsze fakty dotyczące Krajowego Systemu e-faktur

Z początkiem nowego roku Ministerstwo Finansów udostępniło użytkownikom Krajowy System e - Faktur (KSeF), który stanowić ma powszechnie dostępną platformę wymiany faktur VAT w obrocie gospodarczym. Podstawą prawną wprowadzenia KSeF jest Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która określa ogólne ramy działania systemu. Aktualnie system dostarczany przez Ministerstwo Finansów jest w fazie rozwojowej, a pracę nad jego docelowym „kształtem” nadal trwają. Istotą funkcjonowania systemu jest wprowadzenie standaryzacji faktur VAT w zakresie formatu oraz zakresu danych (wzór faktury ustrukturyzowanej oraz praktyczne przykłady mogą Państwo znaleźć tutaj: (Krajowy ...

By |3 stycznia 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy
Przejdź do góry