Perspektywa cyfryzacji podatków w Polsce

Rewolucja cyfrowa z właściwą sobie intensywnością rozszerza się na kolejne obszary naszych aktywności zarówno prywatnych, jak i zawodowych, zmieniając otaczającą nas rzeczywistość. Jednym z obszarów, który opierał się jej najdłużej z całą pewnością były rozliczenia podatkowe. Pod koniec XX oraz na początku XXI wieku świat podatków skoncentrowany był na szeroko rozumianej optymalizacji rozliczeń podatkowych. Nie sposób się zatem dziwić, że w „złotym wieku” optymalizacji podatkowej, kwestie związane z podatkowym compliance były traktowane po macoszemu i w dużej mierze miały charakter działań pozornych. Zakres działań podejmowanych na rzecz optymalizacji rozliczeń doprowadziły do erozji sztywnych i przestarzałych systemów podatkowych i sprawiły, że ...

By |27 lipca 2022|Kategorie: Digital TAX, Blog|Brak komentarzy

Sztuczna inteligencja w podatkach

Według raportu OECD „TAX Administration 2021” administracje podatkowe coraz częściej korzystają z dużych i zintegrowanych zbiorów danych, przy czym aż 80 % z nich korzysta z narzędzi i technik analitycznych w celu poprawy zarządzania ryzykiem i zgodnością. 75% administracji już używa lub deklaruje użycie Sztucznej Inteligencji (AI – Artificial Intelligence) i uczenia maszynowego (ML – Machine Learning) w celu wsparcia procesów i usług administracji podatkowej w sposób, który uwalnia zasoby do wykorzystania w innych obszarach działalności. Komisja Europejska już w 2018 zdefiniowała wykorzystanie AI, ML jako jedną z najbardziej strategicznych technologii XXI wieku (Komunikat z dnia 7 grudnia 2018 r. ...

By |9 czerwca 2022|Kategorie: Digital TAX, Blog|Brak komentarzy

Czym jest DIGITAL TAX COMPLIANCE?

Zagadnienie tax compliance  (czyli przestrzegania przepisów podatkowych) dotyczy firm każdej wielkości i ze wszystkich branż, a także fundacji i organizacji pożytku publicznego. W ostatnich latach zyskało ono również na znaczeniu w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. W polskiej rzeczywistości podatkowej najważniejsze elementy wchodzące w skład definicji tax compliance dotyczą wypełniania obowiązków związanych z JPK, terminowego składania rocznych zeznań podatkowych (np. CIT-8), prawidłowego wypełniania obowiązków płatnika czy uiszczanie w terminie podatków czy zaliczek (np. VAT). Oczywiście, katalog ten jest znacznie szerszy i nieustannie zmienia się, wraz z nowymi regulacjami. Administracja skarbowa, podobnie jak podatnicy, są beneficjentami intensywnych zmian spowodowanych cyfryzacją gospodarki ...

By |7 kwietnia 2022|Kategorie: Digital TAX, Blog|Brak komentarzy

Automatyzacja procesów księgowych – dlaczego warto ją wdrożyć?

Nowe wymogi stawiane przed Głównymi Księgowymi/ Biurami Rachunkowymi, a tym samym pracownikami księgowości, spowodowane są wyzwaniami jakie stawia przed nami Ministerstwo Finansów. Zgodnie z planem realizowanym przez Ministerstwo Finansów na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Strategii MF na lata 2021-2024, kluczowymi fundamentami są: działania na rzecz automatyzacji i digitalizacji usług oraz samego Ministerstwa co ma przełożyć się na wzmocnienie kompetencji analitycznych, które mają służyć wzrostowi skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i wspieraniu krajowego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Realizacja przyjętej przez MF strategii znajduje potwierdzenie w szybkim procedowaniu przepisów, wprowadzających nowe rodzaje form raportowania, których spójność i kompleksowość przekłada się na wzrost ...

By |25 marca 2022|Kategorie: Digital TAX, Blog|Brak komentarzy

Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem narzędzia TAX INSIGHT

Compliance to między innymi kontrola ryzyka i przeciwdziałanie stratom finansowym wynikających z błędów w rozliczeniach podatkowych. Uzupełnia także mankamenty w komunikacji międzydziałowej w firmach. Nadzór nad zgodnością procesów biznesowych z przepisami prawa zapewnia firmom bezpieczeństwo finansowe, bez przykrych niespodzianek. Warto zdawać sobie sprawę, że prawie 10% wpływów budżetowych państwa ma miejsce z powodu przeprowadzonych kontroli i nałożonych w związku z nimi kar lub obowiązków wyrównania podatku (w 2017 roku 4,5 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu to efekt wydanych decyzji, wpłat dokonanych w związku z kontrolami oraz złożonych korekt — w tym dokonywanych na skutek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia ...

By |9 września 2021|Kategorie: Digital TAX, Blog|Brak komentarzy
Przejdź do góry