Wzrost kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe już od stycznia 2023 roku

Od nowego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie w Polsce 3490 zł. Kwota ta ma zostać podwyższona do 3600 zł już w lipcu 2023 roku. Wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest ściśle powiązana z tą kwotą. Wykroczenie skarbowe, to zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Od stycznia kara grzywny za wykroczenie wyniesie od 349 zł do ...

By |23 listopada 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Dostępna jest nowa wersja testowej Aplikacji Podatnika KSeF

Od 20 października dostępna jest nowa wersja testowej Aplikacji Podatnika KSeF. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów aktualizacja została opracowana w oparciu o uwagi i sugestie zgłoszone przez użytkowników podczas testów. Aplikacja Podatnika KSeF umożliwi: - korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników, - wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur, - zarządzanie uprawnieniami i tokenami. Aplikacja Podatnika KSeF w wersji testowej została zaktualizowana o: mechanizm walidacji sum kontrolnych NIP, możliwość generowania e-Faktury i UPO w formacie PDF, mechanizm ostrzegania przed możliwym wystawieniem e-Faktury z tym samym numerem faktury (duplikatu), możliwość pobierania paczki faktur z poziomu Listy faktur, dodanie formularza ...

By |27 października 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia w sprawie Grup VAT

Grupy VAT - Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe O Grupach VAT pisaliśmy już dużo w poprzednich naszych wpisach np. (Korzyści i ryzyka płynące ze wspólnego rozliczenia VAT), jednak coraz to nowsze aktualizacje Ministerstwa Finansów w tym obszarze oraz niejasności przepisów podatkowych, każą nam cały czas trzymać rękę na pulsie. Wejście w życie przepisów w tym zakresie planowane jest na styczeń 2023 roku. W połowie października Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia przepisów dotyczących Grup VAT, których celem było praktyczne wyjaśnienie przesłanek utworzenia GV, zasad rozliczeń w ramach grupy a także kwestii związanych z rozwiązaniem działalności grupy VAT. Część wątpliwości zgłaszanych przez środowisko ...

By |27 października 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Już są interaktywne formularze CIT i PIT dotyczące spółek nieruchomościowych

Ministerstwo Finansów opublikowało formularze interaktywne, służące do raportowania informacji przez spółki nieruchomościowe. Formularze pojawiły się na stronach ministerialnych (Formularze elektroniczne CIT (podatki.gov.pl) oraz Formularze elektroniczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (podatki.gov.pl)) 30 sierpnia 2022 r. Na wskazanych stronach podatnicy znajdą formularze dla informacji CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2. W tym miejscu należy przedstawić krótkie wyjaśnienie, mianowicie: CIT-N1 i PIT-N1 – dotyczą raportowania informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej – taka informacja składana jest przez spółki nieruchomościowe, CIT-N2 i PIT-N2 – dotyczą raportowania informacji o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących – taka informacja składana ...

By |27 września 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Pakiet Slim VAT 3 – Od 2023 roku kalkulacja kursów dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej będzie ustandaryzowana

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wprowadzeniem uproszczeń w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu Slim VAT 3, które mają obowiązywać od 2023 r. [więcej tutaj]. Jednym z obszarów, którego dotyczy pakiet Slim VAT 3 jest wprowadzenie jednolitych zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z faktu, że na chwile obecną w ustawie o podatku od towaru i usług nie znajdują się reguły dotyczące przeliczania kursu walut w przypadku faktur korygujących, co przekłada się na wątpliwości interpretacyjne wśród podatników. Do ustawy o podatku od towarów i usług zostanie ...

By |27 września 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Grupy VAT – projekt objaśnień podatkowych już po konsultacjach

Pod koniec lipca zakończyły się konsultacje w zakresie projektu objaśnień dotyczących Grup VAT, o których szerzej pisaliśmy w marcu na naszym blogu (link). Przepisy regulujące funkcjonowanie grup VAT mają wejść w życie już 1 stycznia 2023 roku. Pierwotnie przepisy miały zacząć obowiązywać w lipcu tego roku, jednak ze względu na wątpliwości w ramach funkcjonowania grup oraz niejasności regulacji prawnych, projekt został odroczony. Wśród podatników rozważających utworzenie grupy VAT, wprowadzane przepisy budziły wiele wątpliwości, zwłaszcza pod kątem ich ogólności a przy oczywistym braku praktyki, wdrożenie niesprawdzonego rozwiązania może być dla niektórych podmiotów nieco ryzykowne. Z pomocą przychodzi projekt objaśnień, zawierający ...

By |29 sierpnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Niedostępne API Ministerstwa Finansów do sprawdzania statusu podatnika w VAT

Informujemy, że od 29 lipca 2022 roku niedostępne jest API Ministerstwa Finansów, służące weryfikacji statusu podatnika VAT. Obecnie, jedyną możliwością weryfikacji statusu VAT kontrahenta jest skorzystanie z tzw. Białej Listy (wykazu podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej). Aktualnie dostosowujemy nasze systemy TAX INSIGHT do wymuszonych przez MF zmian. Podkreślamy, że nadal można weryfikować status podatnika poprzez Białą Listę, korzystając z opcji pobierania danych kontrahentów za pośrednictwem TAX INSIGHT Standard i TAX INSIGHT Enterprise. „Weryfikacja NIP” w naszych programach ograniczona została tylko do weryfikacji kontrahentów z krajów Unii Europejskiej przez bramkę VIES. Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze oficjalnej informacji w tym zakresie, ...

By |3 sierpnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Planowane uproszczenia w VAT w 2023 roku

W lipcu, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia zmian, ich głównym celem ma być wdrożenie szeregu uproszczeń na gruncie podatku od towarów i usług. Rozliczanie VAT ma stać się łatwiejsze i mniej czasochłonne. Projekt ma ponad to usunąć wiele zbędnych i niepotrzebnych obowiązków podatników. Kolejnym celem projektu ma być zwiększenie pewności prawa poprzez wdrożenie praktyki wynikającej z utrwalonej linii interpretacyjnej bezpośrednio do przepisów ustawy o VAT. Co więcej, przedmiotem projektu będzie ...

By |28 lipca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Nowy certyfikat klucza publicznego do usług e-dokumenty.mf.gov.pl m. in. w zakresie obsługi JPK

21 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący aktualizacji certyfikatu klucza publicznego do usług e-dokumenty.mf.gov.pl w zakresie obsługi JPK, CUK (podatek cukrowy) oraz ALK (informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml). Certyfikat zostanie zaktualizowany 28 lipca. Jak informuje MF, w tym dniu w godzinach 9:00 – 11:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty. Nowy certyfikat zostanie wystawiony przez Certum Digital Identification dla e-dokumenty.mf.gov.pl z datą ważności dla środowiska produkcyjnego od 20 lipca ‎2022 17:21:41 do 18 lipca ‎2025 15:36:51” - zaznacza resort finansów. UWAGA! Nowy certyfikat wymusza konieczność ...

By |28 lipca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Grupy VAT – konsultacje projektu objaśnień

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień w zakresie grup VAT, których termin wejścia w życie został przesunięty na 1 stycznia 2023 roku. Jednocześnie ruszyły konsultacje społeczne otwarte dla wszystkich podmiotów. Swoje uwagi do projektu można zgłaszać elektronicznie na adres "grupyVATkonsultacje@mf.gov.pl" do 29 lipca. Wśród najważniejszych zapisów projektu liczącego ponad 40 stron, można znaleźć informacje dotyczące, m.in.: zasad odliczenia podatku naliczonego (w tym według proporcji); rozliczania transakcji transgranicznych; raportowania JPK_VAT z deklaracją; zasad obiegu faktur w ramach grupy VAT; interpretacji podatkowych oraz wiążących informacji stawkowych. W objaśnieniach uwzględniono również zasady funkcjonowania grupy (m.in. informacje o zasadach powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych ...

By |19 lipca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Grupy VAT z dodatkowymi obowiązkami

Jak już informowaliśmy we wcześniejszym wpisie, termin wejścia w życie możliwości korzystania z preferencji związanych z założeniem Grupy VAT, został odroczony o pół roku – Grupy VAT jednak nie w lipcu. Od 1 stycznia 2023 roku podatnicy spełniający odpowiednie kryteria będą mogli tworzyć grupy podatkowe dla celów VAT. Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty, które mają ze sobą jednocześnie powiązania o charakterze finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT takiej grupy przejmie przedstawiciel. Grupa ma być traktowana jako jeden podatnik, jej wewnętrzne transakcje nie będą podlegały opodatkowaniu, fakturowaniu czy mechanizmowi podzielonej płatności. Okazuje się, że zmiana ...

By |28 czerwca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Moment powstania obowiązku podatkowego w Krajowym Systemie e-Faktur

Pojawiła się pierwsza interpretacja indywidualna w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w kontekście daty wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Za datę wystawienia faktury w kontekście powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych, należy przyjąć datę przesłania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur. Tak wynika z Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 czerwca 2022 roku (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM). Wnioskodawca działa w branży budowlanej. W związku z nadchodzącym obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF, zamierza podjąć próbę wcześniejszego wystawiania faktur w tym systemie w celu sprawdzenia funkcjonalności systemu. We wniosku podatnik zadał pytanie, jaki dzień należy uznać za dzień powstania obowiązku podatkowego VAT? ...

By |27 czerwca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Znamy datę wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur

W dniu 10 czerwca br., w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej opublikowana została nowa wersja projektu Decyzji Rady Europejskiej ,która upoważnia Polskę do przyjęcia faktur ustrukturyzowanych jako obligatoryjnego rozwiązania. Najważniejsza informacja, którą możemy znaleźć w Projekcie, to data obowiązywania decyzji. Zatem, od kiedy KSeF stanie się obowiązkowy? Zgodnie z artykułem 4 ust.2 decyzja ma obowiązywać w terminie najwcześniej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku. Po tym terminie Polska ma możliwość ubiegania się o przedłużenie wdrożonego rozwiązania, w momencie kiedy poskutkuje to zmniejszeniem oszustw w VAT lub przyczyni się do uproszczenia systemu poboru podatku. Jeżeli Projekt ...

By |14 czerwca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Grupy VAT jednak nie w lipcu!

Senat rozpatruje ustawę odraczającą termin wejścia w życie przepisów regulujących tworzenie grup VAT. Przepisy mają zostać przesunięte z 1 lipca na styczeń 2023 roku. Od czasu opublikowania projektu ustawy, środowisko doradców podatkowych zgłaszało wątpliwości w zakresie jasności proponowanych przepisów i proponowało przesunięcie terminu. Obawy budzą, między innymi, regulacje w zakresie odliczenia podatku naliczonego w ramach grup. Podmioty działające w ramach grupy mogą wykorzystywać towary zakupione zewnętrznie do działalności opodatkowanej. Wówczas grupa posiada prawo do odliczenia VAT od zakupu tych dóbr. Gdy jednak towary wykorzystywane będą do działalności zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu, prawa do odliczenia nie będzie. Kolejnym problemem jest obliczenie ...

By |23 maja 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Aplikacja Podatnika KseF – wersja produkcyjna już dostępna

W najnowszym komunikacie Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu produkcyjnej wersji aplikacji do wystawiania faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur a także ich odbierania i podglądu. Jak zaznacza resort, oznacza to, że każda faktura wystawiona w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF stanowi dokument wprowadzony do obiegu prawnego. Wersja produkcyjna aplikacji podatnika KSeF pozwala na: korzystanie z KSeF przez podatników i podmioty uprawnione przez tych podatników; zarządzanie uprawnieniami i tokenami; wystawianie i odbieranie faktur z KSeF. Bez konieczności logowania można wyświetlić podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech), zweryfikować status wysyłki a także pobrać UPO KSeF. ...

By |19 maja 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Bezpłatne narzędzia do generowania i wysyłania JPK_VAT(3)

Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzie „Formularz JPK_VAT(3)". Jak informuje MF, służy ono do tworzenia plików JPK_VAT(3). Umożliwia również pobieranie pliku wypełnionego formularza w formacie XML. Dodatkowo posiada funkcjonalności załadowania pliku JPK_VAT(3) w celu jego dalszej edycji oraz przerobienia widoku XML do bardziej przystępnego dla oka PDF. Narzędzie niestety nie daje możliwości bezpośredniej wysyłki pliku na bramkę MF. Aby wysłać plik, należy go zapisać w formacie XML i skorzystać z Klienta JPK_WEB. Należy jednak pamiętać, że ten sposób wysyłki ograniczony jest do plików nieprzekraczających 100 MB. Narzędzie dostępne jest pod linkiem: podatki.gov.pl

By |11 maja 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Zmiana terminów JPK PIT i CIT

Resort Finansów, w dniu 13 kwietnia udostępnił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw po konsultacjach społecznych. Wśród założeń projektu #NiskiePodatki, nie zabrakło zmian w zakresie JPK. Jak poinformowało Ministerstwo, w ramach zmian podatkowych przewidzianych w systemie obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. podatnicy PIT oraz podatnicy CIT zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego. Obowiązek miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Zmiany dotyczą przesunięcia tego terminu. Podobnie, jak w przypadku wdrożenia JPK_VAT, proponowane jest wdrożenie docelowego modelu w trzech etapach: od ...

By |25 kwietnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Już jest testowa wersja aplikacji do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur!

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Finansów udostępniło testową wersję bezpłatnej aplikacji do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur.Aplikacja ma umożliwić wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur ustrukturyzowanych oraz zarządzanie uprawnieniami. Jak informuje MF, w ramach środowiska testowego należy używać zanonimizowanych danych. Dostęp do aplikacji oraz pozostałe narzędzia do KSeF, takie jak anonimowy dostęp do e-Faktury oraz sprawdzenie jej statusu można znaleźć pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/. Instrukcję logowania do aplikacji można znaleźć pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/media/8051/instrukcja-uwierzytelnienia-w-aplikacji-podatnika-ksef_07042022.pdf

By |7 kwietnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Automatyzacja załatwiania niektórych spraw podatkowych przez e-Urząd Skarbowy – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania niektórych spraw podatkowych przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Jak informuje Ministerstwo Finansów, e-US zapewni dostęp do informacji i umożliwi załatwienie niektórych spraw związanych z podatkami (głównie VAT, PIT i CIT). Co więcej, podatnicy korzystający z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. Resort planuje również wprowadzenie systemu „e-koncesje”, który digitalizuje proces wydawania koncesji oraz zezwoleń. Jako jedne z ważniejszych efektów wprowadzenia systemu, MF wymienia m.in. wzrost liczby spraw podatkowych, które będzie można załatwić elektronicznie w sposób kompleksowy. Przewidywane jest też zwiększenie przejrzystości i transparentności działań KAS, poprawa jakości i zakresu komunikacji ...

By |1 kwietnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Krajowy System e-Faktur – jest decyzja Komisji Europejskiej

Od 1 stycznia 2022 roku zaczął funkcjonować w Polsce system obiegu faktur w formie ustrukturyzowanej (Krajowy System e-Faktur). Obecnie system działa w formie fakultatywnej. Wprowadzenie jego obligatoryjnej formy uzależnione jest od uzyskania zgody Unii Europejskiej. W dniu 30 marca 2022 roku, Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej. Do pełnej zgody potrzebna jest jeszcze akceptacja Rady Unii Europejskiej. jednak należy się spodziewać, że prędzej czy później korzystanie z systemu będzie obowiązkowe. Na pewno nie stanie się to przed 1 kwietnia przyszłego roku – taki termin wskazany został we wniosku do Komisji Europejskiej. Przypominamy, że KSeF to rewolucyjna zmiana w zakresie procesu ...

By |31 marca 2022|Kategorie: KSeF, Aktualności, Blog|Brak komentarzy

Przetestuj bezpłatnie CloudTAX.pl w wersji Premium!

Chcesz dokładnie sprawdzić możliwości naszych programów do weryfikacji plików JPK? Tylko do końca kwietnia możesz przetestować CloudTax.pl w wersji PREMIUM całkowicie BEZPŁATNIE przez cały miesiąc! Jak odebrać najwyższy plan - CloudTax.pl Premium za 0 zł? Wejdź na stronę: https://home.pl/cloudtax/ Wybierz pakiet: Premium Wybierz: Przechodzę do koszyka W polu Dodaj kod rabatowy wpisz: PREMIUM i wybierz: Zastosuj Cena 1 miesięcznego planu obniży się do 0 zł, wybierz: Zamów Cloudtax.pl – To narzędzie stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.Z jego pomocą w kilka chwil sprawdzisz ewidencję pod kątem merytorycznym, formalnymi strukturalnym. Posiada aż 50 badań merytorycznych dzięki którym możesz ...

By |21 marca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Grupa VAT – Nowe rozwiązanie dla podatników

Polski Ład wprowadza szereg rewolucyjnych zmian w podatkach. Nie pozostaje bez wpływu na podatek od towarów i usług. Już od 1 lipca 2022 roku, wejdą w życie przepisy regulujące tzw. Grupy VAT (Grupa), wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105). To nowa instytucja w polskim porządku prawnym, która umożliwia niektórym podmiotom wspólne rozliczanie VAT, brak opodatkowania transakcji dokonywanych w ramach Grupy oraz zwolnienie z obowiązku ich fakturowania. Podmioty, które ...

By |15 marca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Kolejna zmiana w strukturach JPK na żądanie. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję struktury logicznej dla faktur sprzedażowych. JPK_FA(4) zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Publikacja nowej wersji struktury związana jest z koniecznością jej dostosowania do obowiązującego stanu prawnego. Struktura JPK_FA(4) zawiera szereg istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej struktury (JPK_FA(3), dotyczących w szczególności: aktualizacji słownika kodów krajów członkowskich U, w tym kodu dla obszaru Irlandii Północnej (pozostawiono kod GB dla Wielkiej Brytanii); aktualizacji słownika kodów walut; usunięciu starych słowników dla kodów krajów UE oraz kodów walut; rozszerzeniu węzła danych identyfikacyjnych o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID); dodaniu nowego typu danych TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS, dodaniu w elemencie FakturaWiersz pola P_12_XII, służącego do ...

By |24 lutego 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Prekonsultacje SLIM VAT 3 zostały przedłużone do 23 lutego

Pakiet rozwiązań w zakresie podatku od towarów i usług Slim VAT 3 nadchodzi. Przypominamy, że do 23 lutego 2022 roku trwają prekonsultacje projektu. Jest to ponad 20 nowych rozwiązań realizujących wiele sugestii zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców, mające na celu uproszczenie rozliczania podatku. Tym razem, zmiany w VAT dotkną głównie takich obszarów, jak obrót międzynarodowy, raportowanie, MPP, współczynnik, kary i zwolnienia z VAT. Do najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie należą m.in. Moment ujęcia faktury WDT w przypadku otrzymania dokumentów z opóźnieniem; Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT; Zwiększenie limitu sprzedaży do osiągnięcia przez małego podatnika z 1 ...

By |17 lutego 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Uwaga na nowe dane w JPK_V7(2)!

Z dniem 1 stycznia tego roku, zaczęła obowiązywać nowa struktura JPK_V7. Ministerstwo Finansów opublikowało jej drugą wersję. W pliku udostępnione zostały dwa znaczniki - WSTO_EE oraz IED. Ważną zmianą jest również dodanie dwóch nowych dat (termin płatności oraz data zapłaty), które należy podać w przypadku oznaczenia pola „KorektaPodstawyOpodt” dotyczącego tzw. ulgi na złe długi. Nasi eksperci natrafili na błędy popełnione przez czołowych dostawców oprogramowania służącego do generowania JPK, w zakresie obliczania wartości dla wyżej wspomnianych pól. Analiza kilkunastu plików wygenerowanych przez konkurencyjne firmy wykazała, że wartość w polu „TerminPlatnosci” została obliczona poprzez automatyczne dodanie 90 dni do pierwotnej daty ...

By |4 lutego 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy
Przejdź do góry