Grupa Archicom wybudowała blisko 6 500 mieszkań i pod swoją marką zrzesza kilkadziesiąt spółek o różnym przeznaczeniu. Skuteczne i wydajne narzędzia, wspierające pracę księgowych, stanowią istotne wsparcie dla księgowości oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem podatkowym.

PROBLEM KLIENTA


Wdrażanie systemów informatycznych jest złożonym przedsięwzięciem, które wymaga sporego zaangażowania wielu pracowników, zarówno w organizacji, jak i poza nią. Implementacja nowego systemu wiąże się również z wprowadzeniem do bazy danych szeregu różnych dokumentów z ubiegłych lat. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku naszego klienta. Spółka Archicom zmieniła informatyczny system przeznaczony do księgowości. Taka operacja pociągnęła za sobą konieczność migracji dokumentów finansowych, w tym jednolitych plików kontrolnych (JPK). Przed wykonaniem takiego zadania warto zweryfikować wszystkie pliki, które wprowadzane są do nowego systemu. Dotyczy to również, a może przede wszystkim, wygenerowanych w poprzednich latach plików JPK_VAT. Archicom skutecznie wykorzystuje w tym celu nasze oprogramowanie TAX INSIGHT.


ZASTOSOWANIE TAX INSIGHT STANDARD

Jak podaje Pani Izabela Traczyk (dział finansowo – księgowy Archicom Asset Management), jedną z najbardziej przydatnych funkcji oprogramowania TAX INSIGHT jest możliwość dokonania korekty plików JPK_VAT z 2017 roku:

„Po zmianie w 2018 roku systemu finansowego jeszcze do tej pory zdarzają się dokumenty, które muszą być wprowadzone do nowego systemu i zostać skorygowane. Bez tego narzędzia (TAX INSIGHT) nie mogłybyśmy tego uczynić. TAX INSIGHT pozwala na import ze starego systemu plików JPK VAT i ich weryfikację pod kątem poprawności.”

W Archicom za każdym razem podczas importu danych do nowego systemu, pliki z ubiegłych lat (JPK VAT) są weryfikowane systemem TAX INSIGHT, który niejednokrotnie sygnalizuje różnego rodzaju potencjalne błędy.

Pani Izabela Traczyk podkreśla, że dzięki zastosowaniu zewnętrznego oprogramowania TAX INSIGHT, niezależnego od starego i nowego systemu finansowo-księgowego, pracownicy działu księgowości w spółce Archicom wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę:

„TAX INSIGHT sygnalizuje nam m.in. zasadność odliczenia kosztów VAT z paliwa oraz weryfikuje, czy sprzedaż została wykazana we właściwym miesiącu, a VAT został naliczony w miesiącu, kiedy rozliczenie faktycznie miało miejsce.”

TAX INSIGHT — oprogramowanie do weryfikacji plików JPK VAT, może również pokazać, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Archicom wykorzystuje tę funkcję TAX INSIGHT do weryfikacji wszystkich swoich kontrahentów pod kątem tego, czy faktycznie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Szczególnie dotyczy to tzw. spółek operacyjnych firmy, które dokonują wielu zewnętrznych zakupów. Aplikacja TAX INSIGHT stanowi w tym wypadku duże wsparcie.

 

Korzyści z zastosowania TAX INSIGHT dla Archicom:

  • możliwość wprowadzania korekt w plikach JPK_VAT za ubiegłe lata
  • import ze starego systemu plików JPK VAT i sprawdzenie ich poprawności

  • sprawdzenie czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT
  • zasadność odliczenia kosztów VAT

  • sprawdzenie czy sprzedaż została wykazana we właściwym miesiącu

  • usprawnienie pracy działu finansowo – księgowego

  • oszczędność czasu i kosztów firmy na skomplikowane operacje księgowe

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystania systemu TAX INSIGHT, zachęcamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza

Całkowicie za darmo zweryfikujemy państwa pliki JPK_VAT, demonstrując przy okazji możliwości naszego programu

Umów się z nami na konsultacje

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.