Czy rozliczenie podatku w jednej deklaracji może zrobić osoba, która ma w tej samej gminie jedną nieruchomość jako własność i drugą – jako współwłasność?

Wprowadzenie jednolitych wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości dla całego kraju było długo wyczekiwaną przez podatników zmianą. Obecnie obowiązujący wzór deklaracji nie jest jednak pozbawiony zawiłości, stąd zdarzają się niekiedy problemy z jego wypełnianiem.

Jednoczesny właściciel i współwłaściciel. Co robić?

Wątpliwości przy sporządzaniu deklaracji na podatek od nieruchomości pojawiają się w szczególności w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest zarówno właścicielem, jak i współwłaścicielem nieruchomości, znajdujących się na obszarze tej samej gminy. Brak jest bowiem jednoznacznych regulacji, które rozstrzygałyby, czy w przypadku kiedy nieruchomość stanowi współwłasność, podatnik zobowiązany jest do wykazania jej w odrębnej deklaracji.

Obowiązek odrębnego wykazywania nieruchomości, która stanowi współ-własność, można wywieść z brzmienia art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl tego przepisu jeżeli nieruchomość (lub obiekt budowlany) stanowi współwłasność lub posiada go więcej niż jeden podmiot, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania.

Konkluzja

Z uwagi na powyższe, wykazanie w jednej deklaracji nieruchomości stanowiących własność i współwłasność wydaje się nieprawidłowe.

Taką konkluzję dodatkowo potwierdza struktura deklaracji DN-1, zgodnie z którą w poz. 7 „Rodzaj podmiotu” należy zaznaczyć albo kwadrat nr 1 – w przypadku gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości – albo kwadrat nr 2 – w przypadku gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest współwłaścicielem, współużytkownikiem wieczystym lub współposiadaczem nieruchomości.

autor: Sebastian Gumiela, Partner i doradca podatkowy GWW

Chcesz wiedzieć wszystko o rozliczeniu podatku od nieruchomości?


Pobierz nasz kompleksowy poradnik!

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.