Czy rozliczenie podatku w jednej deklaracji może zrobić osoba, która ma w tej samej gminie jedną nieruchomość jako własność i drugą – jako współwłasność?

Wprowadzenie jednolitych wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości dla całego kraju było długo wyczekiwaną przez podatników zmianą. Obecnie obowiązujący wzór deklaracji nie jest jednak pozbawiony zawiłości, stąd zdarzają się niekiedy problemy z jego wypełnianiem.

Jednoczesny właściciel i współwłaściciel. Co robić?

Wątpliwości przy sporządzaniu deklaracji na podatek od nieruchomości pojawiają się w szczególności w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest zarówno właścicielem, jak i współwłaścicielem nieruchomości, znajdujących się na obszarze tej samej gminy. Brak jest bowiem jednoznacznych regulacji, które rozstrzygałyby, czy w przypadku kiedy nieruchomość stanowi współwłasność, podatnik zobowiązany jest do wykazania jej w odrębnej deklaracji.

Obowiązek odrębnego wykazywania nieruchomości, która stanowi współ-własność, można wywieść z brzmienia art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl tego przepisu jeżeli nieruchomość (lub obiekt budowlany) stanowi współwłasność lub posiada go więcej niż jeden podmiot, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania.

Konkluzja

Z uwagi na powyższe, wykazanie w jednej deklaracji nieruchomości stanowiących własność i współwłasność wydaje się nieprawidłowe.

Taką konkluzję dodatkowo potwierdza struktura deklaracji DN-1, zgodnie z którą w poz. 7 „Rodzaj podmiotu” należy zaznaczyć albo kwadrat nr 1 – w przypadku gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości – albo kwadrat nr 2 – w przypadku gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest współwłaścicielem, współużytkownikiem wieczystym lub współposiadaczem nieruchomości.

autor: Sebastian Gumiela, Partner i doradca podatkowy GWW

Chcesz wiedzieć wszystko o rozliczeniu podatku od nieruchomości?


Pobierz nasz kompleksowy poradnik!
Pobierz teraz
Opublikowano: 30 listopada 2021Kategorie: Podatek od nieruchomości, BlogBrak komentarzy

Zostaw komentarz