Compliance to między innymi kontrola ryzyka i przeciwdziałanie stratom finansowym wynikających z błędów w rozliczeniach podatkowych. Uzupełnia także mankamenty w komunikacji międzydziałowej w firmach.

Nadzór nad zgodnością procesów biznesowych z przepisami prawa zapewnia firmom bezpieczeństwo finansowe, bez przykrych niespodzianek. Warto zdawać sobie sprawę, że prawie 10% wpływów budżetowych państwa ma miejsce z powodu przeprowadzonych kontroli i nałożonych w związku z nimi kar lub obowiązków wyrównania podatku (w 2017 roku 4,5 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu to efekt wydanych decyzji, wpłat dokonanych w związku z kontrolami oraz złożonych korekt — w tym dokonywanych na skutek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli).

Z reguły w polskich przedsiębiorstwach księgowi nie są bezpośrednio odpowiedzialni za negocjowanie umów oraz uczestniczenie w decyzjach biznesowych. W wielu przypadkach są wyłączeni z tego typu obszarów i to właśnie z tego powodu może pojawić się ryzyko podatkowe. Jeśli dołożymy do tego brak współpracy pomiędzy działami, może okazać się, że stanowisko inspektora nadzoru (lub z angielskiego officer compliance) jest niezbędne. Praca oficera compliance polega na minimalizowaniu ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z zewnętrznymi lub wewnętrznymi regulacjami prawnymi po to, aby zapobiegać stratom finansowym oraz utracie wizerunku.

Oficer compliance (lub cały dział w firmie przeznaczony do realizacji zadań w obszarze compliance) nie jest wrogiem wewnętrznym, który inwigiluje działalność poszczególnych stanowisk, a raczej sojusznikiem we wspólnych działaniach na rzecz przejrzystości finansowej firmy i zarządzania ryzykiem. Osoby pełniące takie stanowiska zazwyczaj zajmują się monitoringiem, kontrolą oraz przewidywaniem ryzyka, wykorzystując w tym celu różne narzędzia usprawniające ich pracę. W obszarze podatkowym bez wątpienia takim usprawnieniem jest oprogramowanie TAX INSIGHT. To stworzona przez zespół kancelarii GWW aplikacja, która zawiera potężną bazę merytorycznych i formalnych testów dla plików JPK.

Dlaczego powstało narzędzie do weryfikacji plików JPK?

Doradcy podatkowi kancelarii GWW od dawna sygnalizowali, że jednolite pliki kontrolne naszych klientów wygenerowane w ich systemach finansowo-księgowych mogą zawierać sporo błędów. Na wczesnym etapie wprowadzania JPK Ministerstwo Finansów mniej skupiało się na narzędziach do weryfikacji danych. Jednak obecnie ta sytuacja się zmienia i organy kontroli podatkowej mogą w coraz szerszym zakresie sprawdzać spójność danych zawartych w JPK. Należy się także spodziewać, że w kolejnych latach analityka plików JPK wykonywana przez organy podatkowe wejdzie na wyższy poziom. W planach legislacyjnych są przewidziane dodatkowe sankcje finansowe w przypadku wykrycia błędów w JPK. Warto również pamiętać o tym, że organy kontrolne mogą badać te pliki wstecz. Taka sytuacja stwarza duże ryzyko dla wielu podmiotów, które co miesiąc przesyłają pliki JPK do urzędów.

W interesie klientów GWW jest minimalizowanie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego. Kancelaria GWW postanowiła stworzyć w formie oprogramowania mechanizm kontroli plików jeszcze przed wysłaniem do urzędu.

Jak TAX INSIGHT może pomóc w compliance?

TAX INSIGHT może stanowić duże wsparcie dla compliance oficera. Wskazuje i poprawia błędy popełnione w pliku kontrolnym, tak aby był zgodny z wymogami Ministerstwa Finansów.

TAX INSIGHT pozwala na wykonanie badań formalnych i merytorycznych plików JPK VAT. Sprawdza poprawność formalną pliku JPK VAT, umożliwia importowanie go do systemu, a także wyeksportowanie danych do deklaracji VAT-7. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest uruchomienie badań merytorycznych w ewidencji VAT.

Możliwość ustawiania filtrów pozwala zmieniać zakres wyświetlanych danych według własnych potrzeb, a wszelkie błędy znalezione w plikach JPK są sygnalizowane komunikatami zawierającymi listę wykrytych nieprawidłowości. Raport z badania może zostać zapisany do pliku tekstowego.

JPK_VAT

Program TAX INSIGHT może ułatwić pracę osobom odpowiedzialnym za compliance. Stanowi z pewnością jedno z narzędzi, które jest niezbędne w funkcjonowaniu działu finansowego. Dzięki niemu, zamiast dokonywać żmudnej kontroli plików JPK pod kątem formalnym, merytorycznym i księgowym można skupić się na kompleksowym zarządzaniu całym obszarem ryzyka podatkowego w firmie.

Jeśli zainteresowało Cię działanie narzędzia TAX INSIGHT, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza. Bezpłatnie zweryfikujemy poprawność plików JPK i pomożemy we wdrożeniu narzędzia w Twojej codziennej pracy.

Umów się na bezpłatną prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.