Zgodnie z art. 80 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.) dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany dostarczyć abonentowi z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych.

Wykaz przekazywany jest nieodpłatnie i zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń. Z powyższego wynika, że wykaz podstawowy dostarczany jest z mocy prawa.

Co na to struktura logiczna e-faktury?

Aktualnie obowiązująca schema FA (1) nie przewiduje dedykowanych pól do zamieszczenia tego typu informacji. Funkcjonują w niej zaś pola przeznaczone do wprowadzania danych dodatkowych, dla których struktura nie przewidziała „specjalnego” miejsca. Są to, przykładowo, pola „DodatkowyOpis”, „DodatkoweInfo” oraz stopka faktury. Niezależnie od powyższego, wypełnienie każdego z tych pól wymaga odpowiedniego przygotowania środowiska informatycznego. Co to oznacza? W każdym przypadku powinien istnieć zbiór danych, które do tej pory przekazywane były w formie załącznika do faktury wystawianej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dane te system wewnętrzny powinien być „zdolny” zaraportować w formacie zgodnym ze strukturą e-Faktury, przewidzianym dla każdego z ww. pól.

Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie?

Z aktualnych informacji (Pytania i odpowiedzi – KSEF) wynika, że „nie jest możliwe dołączanie do faktur ustrukturyzowanych załączników. Natomiast istnieje możliwość zawarcia w treści faktury stosownego linka do takiej dokumentacji.”. Zatem w przypadku jakichkolwiek załączników konieczna będzie ich wysyłka poza systemowa, według ustaleń z poszczególnymi kontrahentami.

Co na to TAX INSIGHT?

Nasze doświadczenie ze współpracy z Klientami wskazuje, że wprowadzanie modyfikacji do systemów finansowo-księgowych często wiąże się ze znacznymi kosztami i jest czasochłonne. Zbudowanie (modyfikacja) własnego narzędzia, które zapewni ponadto pełną zgodność raportowanych danych z przepisami prawa stanowi nie lada wyzwanie. Warto zatem rozważyć wybór właściwego dostawcy narzędzia do komunikacji z KSeF, posiadającego doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

W przypadku dostawcy usług telekomunikacyjnych byłoby to – przykładowo – rozwiązanie umożliwiające nie tylko wysyłkę samej faktury, ale również załączników bezpośrednio do jej odbiorcy. W szczególności, że za niewykonanie obowiązków określonych we wspomnianym art. 80 Prawa telekomunikacyjnego (w tym dostarczenia podstawowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych) ustawodawca przewidział karę pieniężną, którą Prezes UKE nakłada w drodze decyzji administracyjnej.

O kwestiach, na jakie należy zwrócić uwagę wybierając dostawcę platformy do e-fakturowania pisaliśmy tutaj Czynniki wdrożenia narzędzia do KSeF.

Autor: Karla Pejko, radca prawny w TAX INSIGHT

Opublikowano: 24 lutego 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.