W październiku 2020 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowy JPK. Długo zapowiadane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie polega na tym, że nie będzie już obowiązku składania deklaracji VAT. Wszystkie dane mają znaleźć się w jednym pliku JPK_VAT. Z punktu widzenia podatnika, skonsolidowanie obowiązków sprawozdawczych ma niewątpliwe zalety. Ministerstwo Finansów przy okazji połączenia dotychczasowego JPK_VAT z deklaracją VAT wprowadza jednak wiele nowych obowiązków.

Zmiany od lipca

Podmioty zobowiązane do składania JPK_VAT łącznie z deklaracją VAT są zmuszone do dostosowania swoich systemów ERP do nowych wymagań. Z uwagi na to, że podatnicy ponoszą duże obciążenia związane z zagrożeniem koronawirusem, termin wprowadzenia obowiązku składania nowego JPK ujednolicono dla wszystkich podatników. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników).

Zamiast deklaracji i ewidencji – część deklaracyjna i ewidencyjna w nowym JPK

Przekształcony JPK_VAT będzie wysyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W sytuacji, kiedy 25 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, JPK_VAT można złożyć następnego dnia roboczego.

Jednolity Plik Kontrolny będzie złożony z części deklaracyjnej i części ewidencyjnej. Załączniki składane dotychczas łącznie z deklaracją VAT zostaną zastąpione polami wyboru.

W szczególny sposób raportowane będą faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Mają być one ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione, nie będą jednak zwiększać sprzedaży za ten okres. Wartość sprzedaży oraz kwota podatku z tytułu tej sprzedaży zostaną wykazane tylko w raporcie dobowym i miesięcznym z kasy rejestrującej. Dla celów analitycznych i kontrolnych faktura ma być jednak wykazywana także w pliku JPK_VAT. Wystarczające więc będzie jej ujęcie w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT wysyłanym za miesiąc, w którym wystawiono fakturę.

Coraz więcej informacji od podatników

Kontrowersje wzbudza coraz szerszy zakres informacji, jakiego fiskus żąda od przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów uzasadnia poszerzenie zakresu przekazywanych informacji potrzebami analizy i kontroli. Dane wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK nie będą się zasadniczo różnić od danych wykazywanych dotychczas w składanych deklaracjach VAT. Znacznie rozszerzony zostanie natomiast zakres danych w części ewidencyjnej. Podatnicy zostaną zobowiązani do wskazywania oznaczeń identyfikujących dostawy towarów i usług szczególnie narażonych na nadużycia. Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły także czynności objętych szczególnymi procedurami rozliczania podatku VAT, a także niektórych rodzajów dowodów sprzedaży i zakupu.

Odpowiedniego oznaczenia w składanym JPK_VAT będą wymagały faktury dotyczące dostaw takich towarów, jak: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, odpady, olej opałowy, paliwo, urządzenia elektroniczne, pojazdy, części samochodowe, budynki. Obowiązek ten będzie dotyczyć także faktur dokumentujących świadczenie usług niematerialnych, transportowych i magazynowych oraz przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Dowiedz się, jak możemy pomóc Ci w prawidłowym raportowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego za pomocą narzędzi TAX INSIGHT.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.