Od stycznia 2017 roku, zaczęły obowiązywać przepisy, które zmieniły sposób rozliczania podatku od transakcji opartych na mechanizmie odwrotnego obciążenia, zwanym też REVERSE CHARGE.

Przed nowelizacją, zarówno VAT należny, jak i naliczony, podatnicy wykazywali w deklaracji składanej za ten sam okres rozliczeniowy. Wprowadzone zmiany legislacyjne, w niektórych przypadkach, zobowiązały podatników do wykazania podatku naliczonego i należnego w dwóch różnych okresach.

Tak zwany „szyk rozstawny” należało zastosować, w przypadku wykazywania transakcji opartej na reverse charge po upływie 3 miesięcy od miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W praktyce wiązało się to z koniecznością zapłaty odsetek. Od początku nowe przepisy budziły wątpliwości w zakresie ich zgodności z prawem wspólnotowym.

Swoje zastrzeżenia co do treści przepisów oraz ich konsekwencji zgłosiła pewna spółka zajmująca się m.in. dokonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), która zaskarżyła wydaną na swoją rzecz interpretację indywidualną do WSA w Gliwicach. Następnie Sąd skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zgodności polskich przepisów z Dyrektywą VAT.

TSUE zajął korzystne dla podatników stanowisko. Zdaniem Trybunału sporne przepisy naruszały zasadę neutralności i proporcjonalności VAT.

W konsekwencji wyroku TSUE z marca 2021 r., podatnicy mają prawo do zwrotu odsetek zapłaconych historycznie od transakcji WNT rozliczonych w szyku rozstawnym. Warto zauważyć, że co prawda, wyrok dotyczył WNT, jednak jego tezy dają podstawy do ubiegania się o zwrot odsetek od pozostałych transakcji opartych na mechanizmie odwrotnego obciążenia.

W tym kontekście, wyzwaniem staje się jednak sprawne wyodrębnienie transakcji opartych na reverse chargé w ewidencjach oraz poprawne sporządzenie korekt deklaracji i plików JPK.

W celu zidentyfikowania tych dokumentów księgowość musi przeanalizować każdą fakturę rozliczoną na zasadzie odwrotnego obciążenia pod kątem ujęcia jej w różnych okresach rozliczeniowych.

Przykładem na to jest jeden z naszych klientów, który od stycznia 2017 do czerwca 2021 roku wykazał ponad 50 000 faktur dokumentujących WNT oraz import usług (ok. 1 000 dokumentów miesięcznie). Część z nich została rozliczona w tzw. szyku rozstawnym. Bazując na tym, że w stosunku do 10% zastosowano tzw. szyk rozstawny, księgowość musiała wytypować i zidentyfikować okresy ujęcia dla ok. 5 000 dokumentów.

Możliwość automatyzacji procesu sprawia, że użytkownik robi to w ciągu kilkunastu minut, istotnie skracając i ułatwiając przebieg odzyskania nadpłaconych odsetek.

Skuteczne wyszukiwanie transakcji opartych na Reverse Charge

Dzięki połączeniu zaawansowanej znajomości nowoczesnych technologii z ekspercką wiedzą podatkową, przygotowane zostało narzędzie TAX INSIGHT, które pozwala w łatwy i szybki sposób wyodrębnić transakcje rozliczane na zasadach reverse charge w ewidencji JPK_VAT oraz JPK_V7.

Narzędzie Reverse Charge, będące komponentem TAX INSIGHT Enterprise— wykonuje za użytkownika najbardziej pracochłonną i narażoną na błąd, pracę wyszukiwania faktur RC rozliczonych w tzw. szyku rozstawnym dla ponad 50 okresów rozliczeniowych podatku VAT. Dzięki naszemu rozwiązaniu, analiza transakcji wykazanych na zasadzie odwrotnego obciążenia odbywa się w pełni automatycznie. Moduł Reverse Charge można używać także niezależnie od Enterprise.

Narzędzie wyszukuje pary transakcji po stronie podatku należnego (ewidencji sprzedaży) oraz naliczonego (ewidencji zakupów) po numerze dokumentu, NIP oraz kwotach, analizując jednocześnie tysiące transakcji poczynając od ewidencji za styczeń 2017 roku aż do końca czerwca 2021 roku. Analiza odbywa się przy pomocy 3 kliknięć, a użytkownicy otrzymują czytelny raport wykazujący transakcje, w stosunku do których istnieje duże prawdopodobieństwo nadpłaty VAT.

Wyszukiwanie odbywa się w różnych JPK jednocześnie (pomiędzy różnymi okresami rozliczeniowymi). Po przeszukaniu wybranych ewidencji, generowany jest raport uwzględniający pary transakcji, co do których istnieje prawdopodobieństwo nadpłacenia podatku w związku z zastosowaniem (tzw.) szyku rozstawnego.

Użytkownik może dowolnie wybrać grupę transakcji, która kwalifikuje się do badania, spośród wszystkich typów transakcji raportowanych na zasadach reverse charge (import usług, WNT oraz krajowe odwrotne obciążenie).

Dane prezentowane są w sposób przejrzysty, intuicyjny i ułatwiający wyliczenie nadpłaconych odsetek oraz przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia TAX INSIGHT?

  • Realne korzyści finansowe w postaci zwrotu zapłaconych w przeszłości odsetek od transakcji rozliczanych na zasadach odwrotnego obciążenia
  • Przegląd w zakresie poprawności rozliczenia dokonanych w przeszłości wszystkich transakcji reverse charge
  • Oszczędność czasu automatyzując najbardziej pracochłonną i narażoną na błąd pracę i istotnie skracając proces zwrotu odsetek
  • Bezpieczeństwo – jakie daje możliwość wsparcia ekspertów podatkowych w procesie odzyskania należnych odsetek
  • Zwiększenie funkcjonalności narzędzia Insight poprzez udostępnienie nowych badań plików JPK

W razie potrzeby, TAX – Insight oferuje również pomoc prawno-podatkową w zakresie przygotowania odpowiednich wniosków oraz przeprowadzenie całego procesu zwrotu niesłusznie zapłaconych odsetek, przy współpracy z renomowaną kancelarią GWW Tax&Legal.

 

Z nami odzyskasz nadpłacone odsetki! Skontaktuj się już dziś za pomocą poniższego formularza i umów się na bezpłatną prezentację programu.

Opublikowano: 15 września 2021

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.