Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. wprowadza zmiany w sposobie raportowania danych w plikach JPK. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Wyznaczenie sposobu ujmowania dokumentów zbiorczych

Zasadniczą zmianą, którą wprowadza Rozporządzenie jest wyznaczenie sposobu raportowania dokumentów zbiorczych. Do tej pory faktury oraz dokumenty ujmowane były według daty powstania obowiązku podatkowego. Jednakże było to niemożliwe do realizacji w sprawie dokumentów zbiorczych, z powodu tego, że poszczególne transakcje miały różne daty powstania obowiązku podatkowego. Nowelizacja Rozporządzenia wprowadza rozwiązanie polegające na tym, że w przypadku transakcji ujawnianych w ewidencji dokumentów zbiorczych, muszą być one raportowane na podstawie daty ostatniego zdarzenia, które obejmuje ten dokument.

Deklaracja VAT uznana jako podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku grup VAT

W kontekście rozliczeń grup VAT, zmiany dotyczą tego, że podatnikiem będzie przedstawiciel grupy VAT i to właśnie on będzie odpowiedzialny za składanie JPK_VAT z deklaracją. W czasie dysponowania statusem podatnika przez grupę VAT a także po utracie tego statusu członkowie grupy VAT przedstawiciel oraz każdy z członków grupy, odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług. Skutkuje to tym, że w momencie złożenia części deklaracyjnej JPK_V7 staje się tytułem wykonawczym, co powoduje możliwość prowadzenia czynności egzekucyjnych względem każdego członka grupy VAT.

Deklaracja stanowi więc podstawę do tego, aby wystawić tytuł wykonawczy zgodnie z art. 3a § a pkt 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a zgodnie z art. 3b § 2 pkt 1 tej ustawy także i na członka grupy VAT.

Ewidencja JPK_V7 ma obowiązek posiadać dane, które pozwalają na właściwe rozliczenie podatku należnego

Stosowanie oznaczenia WSTO_EE

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oznaczoną kodem WSTO_EE, które w przypadku rozpoczęcia ich wysyłki czy transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Jak wskazują nowe przepisy wskazanie sposobu wykazywania wspomnianych czynności w ewidencji VAT w momencie ujęcia tych transakcji dokonuje się za pomocą dokumentu zbiorczego.

Dookreślenie w stosowaniu kodu GTU_08

Oznaczenie kodem GTU_08 należy stosować dla towarów sklasyfikowanych według CN 8549 jako odpady oraz złom elektryczny i elektroniczny (w tym z udziałem metali szlachetnych), wymienionych w poz. 1a załącznika nr 12 do ustawy o VAT.

Dowód wewnętrzny w miejscu dokumentu wewnętrznego

Rozporządzenie wprowadza zmianę w nomenklaturze zarówno w przepisach jak i w pliku JPK z „dokumentu wewnętrznego” na „dowód wewnętrzny”. Spowodowane jest to ujednoliceniem nazewnictwa z innymi przepisami podatkowymi takimi jak: przepisy o podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów czy innych ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, dokładna treść dostępna jest pod linkiem poniżej:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000281001.pdf

Opublikowano: 19 stycznia 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.