Na początku sierpnia 2022 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe, maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości na 2023 roku.

Wysokość podatku zależy od lokalizacji nieruchomości, a ostateczne decyzje w tej kwestii podejmują samorządy w drodze uchwały.

W miejscowościach w których radni przegłosują podwyżkę, stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych wzrosną w 2023 roku o ok. 11,8% w porównaniu z rokiem 2022. Podwyżki związane są z inflacją, która przekłada się na coroczne górne granice stawek m.in. podatku od nieruchomości.

Ile wyniosą stawki w 2023?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022, podatek od nieruchomości nie może przekraczać:


Podatek od nieruchomości – do kiedy trzeba uiścić?

Podatek od nieruchomości płacony jest kwartalnie i przeważnie uiszczany jest w czterech ratach:

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września
  • do 15 listopada.

Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, w której wysokość podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, wówczas należy go opłacić do 15 marca.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Dla podatników zobowiązanych do składania deklaracji oraz załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości największym wyzwaniem jest uzupełnienie danych o dokładnym położeniu danego składnika majątku poprzez określenie, między innymi, numeru działki i księgi wieczystej nieruchomości a także przypisanie właściwych stawek podatku dla nieruchomości położonych w wielu gminach. W sytuacji np. niepełnego uzupełnienia deklaracji, istnieje ryzyko wezwania podatnika przez organ podatkowy do skorygowania deklaracji w ramach tzw. czynności sprawdzających.

Istnieje możliwość maksymalnego uproszczenia procesu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym szerzej piszemy tutaj.

Opublikowano: 22 sierpnia 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.