Od 31 grudnia 2020 r. obowiązuje zmiana przepisów dot. paragonów fiskalnych. Polega ona na tym, że wprowadzenie nowego sposobu ewidencjonowania paragonów stanowiących faktury uproszczone przesunięto na lipiec 2021 r. Oznacza to, że tak jak dotychczas, należy takie paragony wykazywać jedynie w raportach fiskalnych z kas rejestrujących. Nie ma natomiast obowiązku odrębnego wykazywania paragonów stanowiących faktury uproszczone odrębnie w ewidencji wchodzącej w skład nowego JPK.

Miała być zmiana, ale w ostatniej chwili zmieniono przepisy

31 grudnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020r. Zmieniało ono rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z pierwotną wersją rozporządzenia do 31 grudnia 2020r. podatnicy nie wykazywali w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. Rozporządzeniem z 17.12.2020 termin ten przesunięto do 30.06. 2021r. Podatnicy uzyskali dodatkowe pół roku. W tym czasie paragony fiskalne uznane za faktury, nie będą wykazywane w części ewidencyjnej JPK VAT_7.

Kiedy paragon może być fakturą

Paragon fiskalny jest uznawany za fakturę uproszczoną, gdy:

  • jego wartość nie przekracza 450 zł (100 euro)
  • oraz zawiera numer NIP nabywcy.

W przypadku transakcji sprzedaży, które zawierane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy. Nie wyklucza to oczywiście możliwości żądania przez nabywcę otrzymania standardowej faktury zamiast takiego paragonu. Jeżeli kwota paragonu fiskalnego nie przekracza 450 zł (100 euro) i jednocześnie zawiera on numer identyfikujący podatnika (NIP) paragon taki musi zostać uznany za fakturę uproszczoną. Oznacza to, że należy go traktować analogicznie, jak fakturę, ze wszystkimi konsekwencjami. W tym również z możliwością skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Przyjęte rozwiązanie jest wygodnie dla podatnika, ponieważ pozwala pominąć w paragonie fiskalnym stanowiącym fakturę uproszczoną między innymi takie dane:

  • imię i nazwisko
  • lub nazwę nabywcy towarów lub usług
  • oraz jego adres.

Faktura uproszczona a faktura standardowa

W przypadku wystawienia przez sprzedawcę paragonu fiskalnego stanowiącego fakturę uproszczoną nie ma natomiast możliwości wystawienia do tego paragonu faktury standardowej. W takiej sytuacji sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia takiej faktury. Jest to spowodowane brakiem możliwości dokumentowania jednej sprzedaży dwoma fakturami – w tym przypadku fakturą uproszczoną oraz fakturą standardową. Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł ( albo 100 euro), wówczas nabywca powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, tylko wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur.

Podatek z paragonu musi się znaleźć w JPK

Paragony fiskalne stanowiące faktury uproszczone zostały zwolnione z obowiązku ich odrębnego wykazywania w ewidencji składanej z deklaracją w ramach JPK. Nie oznacza to jednak, że nie muszą być one w JPK ujęte.

  • Do 30.06.2021r. wystarczy, że wartość sprzedaży netto oraz wysokość należnego podatku z tych paragonów będą zawarte w raportach fiskalnych.
  • Raporty te zostaną następnie ujęte w części ewidencyjnej JPK.

Faktury zbiorcze a faktury uproszczone

Należy pamiętać, że nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Dzieję się tak, ponieważ faktura zbiorcza nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej. Wystawienie faktur zbiorczych jest natomiast możliwe do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł ( 100 euro). Oczywiście, w takiej sytuacji paragony te także muszą posiadać NIP nabywcy. Warto także pamiętać, że w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 450 zł, a paragon został uznany za fakturę nie należy dokonywać oznaczeń „FP”. Takich paragonów nie dotyczy też, co wydaje się oczywiste, obowiązek dołączania paragonu do faktury.

Nowy termin – 30.06.2021

Ministerstwo Finansów w ostatniej chwili zwolniło podatników z obowiązku, który miał wejść w życie wraz z początkiem 2021r. Przez kolejne pół roku ewidencja JPK_V7 nie będzie zawierała odrębnie wykazanych paragonów fiskalnych, które zostały uznane za faktury uproszczone. Zachęcamy do śledzenia razem z nami zmian w przepisach, interpretacjach i wyjaśnieniach dotyczących nowego JPK.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.