Działalność gospodarcza wiąże się często z przemieszczaniem i magazynowaniem towarów. Utrudnienia w płynnym funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych wywołane pandemią COVID-19 pokazały, jak istotnym obszarem jest dzisiaj transport i gospodarka magazynowa. Rosnące znaczenie tego działu gospodarki dostrzegł również fiskus. Spowodowało to, że podmioty świadczące usługi transportowe i gospodarki magazynowej zostały zobowiązane do stosowania odpowiednich oznaczeń w nowym JPK. Oznacza to, że również ta branża będzie się znajdować pod lupą administracji skarbowej. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej, kiedy i w jaki sposób dokonywać odpowiednich oznaczeń. Już dzisiaj można uniknąć problemów, które czekają na nas w przyszłości.

13 grup towarowo – usługowych i wątpliwości podatników

13 tzw. grup towarowo-usługowych (GTU) jest przyczyną wielu wątpliwości podatników. Obowiązki w zakresie dokonywania oznaczeń zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Źródłami informacji jest również broszura informacyjna dla JPK_VAT z deklaracją, pytania i odpowiedzi zamieszczone na stronie www.podatki.gov.pl oraz szereg interpretacji indywidualnych, które zostały dotychczas wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Brak spójności pomiędzy tymi źródłami powoduje, że podatnicy nie zawsze są pewni, czy zastosowane przez nich rozwiązania nie będą miały dla nich negatywnych konsekwencji.

Sekcja H w PKWiU i oznaczenie “13”

Zgodnie z rozporządzeniem, prowadzona przez podatnika dla celów VAT ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej. Oznaczenie „13” powinno znaleźć zastosowanie przy usługach, które w PKWiU 2015 zostały wskazane w Sekcji H symbol ex 49.4, ex 52.1. Oznacza to, że w przypadku działu 49 – transport lądowy i rurociągowy, oznaczaniu podlegają:

 • transport drogowy towarów,
 • usługi związane z przeprowadzkami
 • transport rurociągowy

Odpowiednio, w dziale 52 – magazynowanie i usługi wspomagające transport, kodem „13” oznaczane jest wyłącznie:

 • magazynowanie
 • przechowywanie towarów.

Użycie w rozporządzeniu “ex” oznacza, że zakres usług jest węższy niż ten określony w sekcji H PKWiU 2015. Oznacza to, że oznaczaniu jako GTU „13” nie podlega transport lotniczy ani wodny. Oznaczaniu nie podlegają również usługi pocztowe ikurierskie. Pomimo tego, że wymienione grupy usług znajdują się w sekcji H PKWiU 2015, zostały one wyłączone z obowiązku dokonywania oznaczeń w nowym JPK.

Z tego obowiązku zwolnione zostały również:

 • transport kolejowy pasażerski i towarowy
 • transport lądowy pasażerski
 • usługi taksówek

Dokonanie w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących świadczenia wymienionych usług byłoby więc błędem. O ile w przypadku transportu pasażerskiego lądowego i kolejowego czy też usług taksówek, takie rozwiązanie wydaje się oczywiste, w przypadku kolejowego transportu towarów może budzić zdziwienie. Nie podlega np. oznaczaniu kodem GTU transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach, co oznacza że nie jest to szczególny obszar zainteresowań fiskusa. Można odnieść wrażenie, że także w tym przypadku administracja skarbowa nieco przypadkowo wyznaczyła zakres usług podlegających oznaczaniu.

Magazynowanie tak, logistyka nie

Z obowiązku oznaczania wykluczone zostały też:

 • usługi wspomagające transport,
 • usługi przeładunku towarów,
 • usługi towarowych agencji transportowych.

Kodem „13” nie należy więc oznaczać w ewidencji VAT faktur dokumentujących świadczenie usług logistyki i spedycji.

Przepisy dotyczące nowego JPK nałożyły na podatników szereg nowych obowiązków. Ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że należałoby nieco usystematyzować rozwiązania przygotowane przez administrację skarbową. Pojawiające się sprzeczności oraz niekonsekwentne podejście do rozwiązań dotyczących nowego JPK pozwalają podejrzewać, że rozporządzenia wykonawcze ulegną wkrótce zmianie. Podatnicy wolą mieć do czynienia z logicznymi i przemyślanymi rozwiązaniami. Wywiązywanie się z obowiązków z pewnością przychodzi wtedy łatwiej.

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w poprawnym raportowaniu JPK_VAT. Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.