Tylko do końca stycznia 2023 roku firmy mają możliwość złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, która przesądzą o wymiarze kwot tego podatku na cały rok. Prawidłowo wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości może zaprocentować oszczędnościami i brakiem ryzyka kontroli podatkowej.

Jest to istotne z punktu widzenia podatników, ponieważ w tym przypadku organy podatkowe rzadziej wszczynają kontrole – najczęściej są one spowodowane wynikiem składanych korekt za wcześniejsze lata, przekształceń własnościowych czy inwestycji. Dużo prościej jest więc postarać się o prawidłowe rozliczenia aktualnych deklaracji aniżeli korygować wcześniejsze, które mogą prowadzić do wszczęcia kontroli przez gminy.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych podatkowi od nieruchomości ustawodawca przeznaczył tylko kilka artykułów. Jednakże jego rozliczenie nie jest takie proste a podatnicy nie mogą mieć w zasadzie żadnej pewności, czy opłacane przez nich kwoty daniny są właściwe. Wynika to między innymi z skomplikowanych do interpretacji przepisów.

Kłopoty zatem mogą pojawić się w przypadku firm, jednostek organizacyjnych a także spółek niemające osobowości prawnej. Jak co roku do końca stycznia, podmioty te zmuszone są do złożenia w urzędzie gminy deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklaracja ma wpływ na cały przyszły rok – ze złożonego pisma wynika bowiem kwota, jaką podatnicy będą musieli uiszczać do urzędu. Korekty deklaracji są możliwe jedynie w momencie wystąpienia zmian w ich majątku np. nabycia nowej nieruchomości przez podatnika.

Podatek od nieruchomości jest powtarzalnym rozliczeniem – z tego powodu wielu podatników sporządzając deklaracje na podatek od nieruchomości kopiuje dane z zeszłego roku, uzupełniając ją jedynie o dodatkowo nabyte mienie. Skutkuje to tym, że przedsiębiorcy utrwalają dawne rozliczenia mimo zachodzących zmian w orzecznictwie i stosowaniu przepisów. Jeśli przedsiębiorcy nie będą kontrolować wysokości kwot a jedynie przepisywać dane z ubiegłych lat może dojść do znacznego podwyższenia należnego do zapłacenia podatku.

W związku z tym, ważne staje się poprawne i zgodne z bieżącymi wytycznymi wypełnianie deklaracji na podatek od nieruchomości, a także uwzględnienie w nich zmian, które pojawiły się w interpretacji przepisów z zeszłego roku. W tej kwestii przydatna może okazać się lektura orzeczeń sądów administracyjnych precyzująca zakres opodatkowania a także wyjaśniająca korzystanie ze zwolnień podatkowych.

W przypadku posiadania dużej ilości nieruchomości, budynków, budowli lub gruntów w kilkudziesięciu, kilkuset lub więcej niż 1000 gmin w Polsce, rekomendujemy skorzystanie z profesjonalnego narzędzia do rozliczenia podatku od nieruchomości – Intelligence Real Estate TAX (I-RET), które posiada właściwe stawki nieruchomości dla każdej z gmin i w szybki zautomatyzowany sposób pozwala na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości.

Opublikowano: 30 stycznia 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.