Podatnicy, którzy będą zmuszeni do korekty deklaracji VAT oraz korekt Jednolitego Pliku Kontrolnego złożonych przed 1 października 2020 r. staną przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób to zrobić?

Dotychczas, każda zmiana w JPK wiązała się z obowiązkiem dokonywania korekt JPK wg nowych zasad. Tym razem reguła ta nie znajdzie zastosowania.

Zarówno korekta deklaracji VAT jak również korekta JPK powinny zostać dokonane na dotychczasowych zasadach.

Wprowadzenie nowych rozwiązań związanych ze składaniem deklaracji VAT oraz JPK nastąpi już za dwa tygodnie. W miarę zbliżania się terminu 1 października pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów zmian. Wśród wielu pytań, na które postaramy się udzielić odpowiedzi, znajduje się kwestia, w jaki sposób dokonywać korekt deklaracji VAT złożonych przed 1 października? Może się także zdarzyć, że złożony przed 1 października JPK_VAT zawiera błędy. Także w tym przypadku pojawi się pytanie w jaki sposób korekta JPK_VAT powinna zostać dokonana.

Korekta JPK VAT – według nowych czy starych zasad?

Dotychczas regułą było stosowanie do korekt JPK_VAT nowych rozwiązań. Wprowadzając JPK_V7 Ministerstwo Finansów zastosowało inny schemat postępowania. Korekty deklaracji VAT oraz JPK_VAT składanych na starych zasadach będą korygowane także na starych zasadach. Oznacza to, że bez względu na moment, w którym takie korekty zostaną dokonane nie zmieni się sposób w jaki podatnik powinien je złożyć. Ostatnim miesiącem, za który składane będą deklaracje VAT na starych zasadach będzie wrzesień. Decydującym kryterium nie będzie więc moment złożenia deklaracji VAT lub wysłania JPK. Podejmując decyzję o sposobie złożenia korekt należy wziąć pod uwagę okres za jaki złożone zostały deklaracje VAT lub JPK_VAT. Ponieważ JPK_V7M powinien być składany poczynając od deklaracji za październik 2020 r., dopiero korekta dotycząca tego miesiąca powinna być składana na nowych zasadach.

Październik pierwszym miesiącem, za który należy złożyć nowy plik JPK_VAT

Ustawa o zmiana ustawy o podatku od towarów i usług z 4 lipca 2020 r. wprowadziła w art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług ustęp 3b, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani przesyłać za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji. Ponieważ zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 października, miesiąc ten jest pierwszym miesiącem, za który należy przesyłać ewidencję łącznie z deklaracją. Terminem do złożenia deklaracji określonym przez ustawodawcę jest 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, w związku z tym nowy JPK za październik powinien zostać złożony do 25 listopada 2020 r.

Korekta deklaracji JPK_VAT za wrzesień

Analogicznie, ostatnią deklaracją VAT zożoną według starych zasad będzie deklaracja za wrzesień, która powinna zostać złożona do 25 października. Do tego terminu powinien zostać również złożony JPK_VAT. Jeżeli okaże się, że istnieje konieczność skorygowania deklaracji VAT lub JPK_VAT dotyczących września, należy tego dokonać na dotychczasowych zasadach. Nowe zasady składania korekt będą miały zastosowanie dopiero poczynając od deklaracji VAT i ewidencji za październik 2020 r.

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w poprawnym raportowaniu pliku JPK_VAT.

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Opublikowano: 14 września 2021

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.