W naszej praktyce często spotykamy się z błędami w zakresie wykazywania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT) w procedurze uproszczonej. Jest to wynikiem dosyć nietypowego i nieintuicyjnego sposobu ujmowania kwot w odpowiednich polach struktury w przypadku wystąpienia tego rodzaju transakcji. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób raportować WTT w JPK_VAT z deklaracją.

W celu zrozumienia problemu, należy zacząć od tego, czym jest transakcja trójstronna. Jej definicja znajduje się w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Pierwszy warunek, to udział w transakcji trzech różnych podatników zarejestrowanych na VAT-UE w trzech różnych państwach. Pierwszy podatnik wydaje towar ostatniemu ale dostawa towaru ma miejsce pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim podatnikiem. Drugi warunek wymaga, aby towar wysyłał lub transportował z terytorium państwa członkowskiego na terytorium innego państwa UE pierwszy podatnik albo transportu dokonał (lub działał na ich rzecz) drugi podatnik.

WTT można rozliczyć w tak zwanej procedurze uproszczonej, która została zdefiniowana w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z definicją, ostatni w kolejności podatnik rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT,

b) drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,

c) drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,

d) ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,

e) ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

W przypadku zastosowania procedury uproszczonej w WTT, VAT rozliczy ostatni w kolejności podatnik. Drugi, musi wykazać w swojej deklaracji WNT a następnie WDT na rzecz tego ostatniego. W takim przypadku, w JPK_V7 należy umieścić odpowiedni znacznik (TT_WNT i TT_D). Znacznik TT_WNT przypisujemy do transakcji nabycia towarów. Aby prawidłowo wykazać tego typu transakcje, wartość ceny zakupu towarów od pierwszego w kolejności podatnika uczestniczącego w transakcji należy podać w polu K_23. W polu tym wykazać należy kwotę „netto”, pole K_24 zostaje puste ze względu na fakt, że VAT rozlicza w tej transakcji ostatni z podatników. Należy również podkreślić, że takiej transakcji nie wykazuje się po stronie podatku naliczonego, tak jak w przypadku transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. W celu zaraportowania dostawy (WDT na rzecz ostatniego podatnika), kwotę należy podać w polu K_11 a transakcję oznaczyć kodem TT_D.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że transakcje WDT oraz WNT należy zaraportować w informacji podsumowującej VAT-UE (również te, które podlegają rozliczeniu na podstawie procedury uproszczonej). Odpowiednie kwoty należy wykazać w polu „c-łączna wartość transakcji w zł” w dwóch sekcjach deklaracji:

„C. informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów” oraz

„D. informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów”,

pamiętając jednocześnie o zaznaczeniu kwadracika w polu „d – transakcje trójstronne”.

Dane w JPK_VAT z deklaracją pozwalają na kontrolę odpowiedniego raportowania transakcji oznaczanych znacznikiem TT_WNT oraz TT_D. Narzędzie TAX-INSIGHT automatycznie weryfikuje m.in., czy kwoty transakcji w procedurze uproszczonej WTT zostały wykazane w odpowiednich polach części ewidencyjnej oraz deklaracji i przeprowadza weryfikację NIP podatników VAT-UE.

Autor: Rafał Kacprowski, doradca podatkowy w TAX INSIGHT

Opublikowano: 26 maja 2022

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.