Jak powszechnie wiadomo, termin wprowadzenia obligatoryjnego obiegu faktur VAT w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) został przesunięty z drugiego kwartału 2023 roku na 1 stycznia 2024 roku. Tym samym, przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na przygotowanie się do wdrożenia e-faktur w firmach oraz wybór dostawcy rozwiązań umożliwiających komunikację z KSeF.

Nasuwa się zatem pytanie, jak wydłużenie terminu wpłynęło na proces przygotowania organizacji do wdrożenia KSeF?

Współpraca z klientami w zakresie wdrożenia odpowiednich narzędzi pokazuje, że omawiana zmiana terminu nieco uspokoiła osoby odpowiedzialne za wdrożenie KSeF w dużych i średnich przedsiębiorstwach, co z kolei przełożyło się na przesunięcie w czasie procesu decyzyjnego związanego z wdrożeniem tego typu rozwiązań.

Czy to właściwe podejście? Cóż, w naszej ocenie wszystko zależy od tego, czy za powyższym kryje się lepsza strategia planowania i świadomość ogromu pracy niezbędnej, między innymi, do zmapowania systemów finansowo-księgowych i analizy procedur fakturowania, czy też prowadzi do stracenia z pola widzenia tego zagadnienia i zahamowania prac związanych z wdrożeniem.

Testowanie KSeF-u

Nasze obserwacje potwierdzają informacje płynące bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Jak wynika z informacji udostępnionych na portalu www.prawo.pl, fiskus odnotował na środowiskach testowych 1 109 764 uwierzytelnień w systemie oraz 14 630 001 wystawionych faktur testowych. “Część firm testuje nie tylko środowisko testowe, ale i  środowisko produkcyjne, więc nie zamyka w nim całej sesji i nie wystawia faktury ustrukturyzowanej” – skomentował Resort Finansów.

Na środowisku odnotowano zaś 2727 uwierzytelnień i 860 wystawionych faktur przez 41 podmiotów (stan na 27 czerwca br.). Resort Finansów szacował, że w ciągu okresu przejściowego zainteresowanie wystawianiem faktur w KSeF może wyrazić około 10 proc. podmiotów.

Jak zaznacza fiskus, sygnały płynące od przedsiębiorców potwierdzają, że mają oni własne harmonogramy wdrożenia KSeF, które – z uwagi na przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF na rok 2024 – mogą ulec zmianie.

Głównym wnioskiem nasuwającym się po analizie informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów jest fakt, że do dziś żaden duży oraz średni przedsiębiorca w Polsce nie wdrożył rozwiązania do komunikacji z KSeF. Zestawiając zaś statystyki fiskusa oraz nasze obserwacje wynikające ze współpracy z klientami z badaniem, które przeprowadziliśmy w marcu 2022 r. [wyniki badania tutaj], można zaryzykować stwierdzenie, że niewiele zmieniło się w podejściu przedsiębiorców przez ostatnie 6 miesięcy.

Ryzykowne podejście

Firmy, które sumiennie i konsekwentnie pracowały nad wdrożeniem rozwiązań do komunikacji z KSeF dalej dążą do jak najlepszego przygotowania się na system obligatoryjny. Natomiast spora część przedsiębiorców zdecydowała się na wstrzymanie prac wdrożeniowych, ryzykując problemami z wystawianiem faktur od 1 stycznia 2024 r.

Powyższe ma także wpływ na koszty związane z procesem wdrożenia. Paradoksalnie firmy, które rozpoczęły lub rozpoczną w niedalekiej przyszłości proces audytowania systemów finansowo-księgowych i pracę z dostawcami rozwiązań do komunikacji z KSeF poniosą nieporównywalnie mniejsze koszty, niż przedsiębiorcy wstrzymujący się z wdrożeniem na ostatnią chwilę.

W związku z powyższym, rekomendujemy Państwu jak najszybsze przystąpienie do prac wdrożeniowych. Jako dostawca rozwiązań technologicznych, jesteśmy gotowi profesjonalnie wesprzeć organizacje we  wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur.

autor. Damian Nalazek / prawnik.

Opublikowano: 30 sierpnia 2022

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.