Zagadnienie tax compliance  (czyli przestrzegania przepisów podatkowych) dotyczy firm każdej wielkości i ze wszystkich branż, a także fundacji i organizacji pożytku publicznego. W ostatnich latach zyskało ono również na znaczeniu w przypadku jednostek samorządu terytorialnego.

W polskiej rzeczywistości podatkowej najważniejsze elementy wchodzące w skład definicji tax compliance dotyczą wypełniania obowiązków związanych z JPK, terminowego składania rocznych zeznań podatkowych (np. CIT-8), prawidłowego wypełniania obowiązków płatnika czy uiszczanie w terminie podatków czy zaliczek (np. VAT).

Oczywiście, katalog ten jest znacznie szerszy i nieustannie zmienia się, wraz z nowymi regulacjami. Administracja skarbowa, podobnie jak podatnicy, są beneficjentami intensywnych zmian spowodowanych cyfryzacją gospodarki oraz pojawieniem się nowych modeli biznesowych i sposobów pracy. W ciągu ostatnim lat jesteśmy świadkami znaczącej zmiany w kierunku e-administracji, które dają choćby możliwość składania deklaracji podatkowych online. Nowe źródła danych i rosnąca współpraca pomiędzy organami dają administracji skarbowej nowe możliwości lepszego czuwania nad przestrzeganiem przepisów podatkowych i zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Ministerstwo Finansów przyjmuje coraz bardziej proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem braku zgodności, starając się wprowadzać coraz to nowe podejścia systemowe dla podatników, na przykład poprzez wdrożenie e-fakturowania (Krajowy system e-Faktur). Cyfryzacja podatków staje się faktem.

Zatem, digital tax compliance to wykorzystanie technologii cyfrowych w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania przepisów oraz zarządzania ryzykiem podatkowym. Przedsiębiorstwa, które w swojej działalności zawracają szczególną uwagę, aby prowadzona przez nie działalność była zgodna z wymogami prawa, stają przed dużym wyzwaniem dostosowania swoich procesów oraz systemów do cyfrowej rewolucji podatkowej.

Program „szyty na miarę”

Skutecznie wspomagamy naszych klientów, oferując im narzędzia do prowadzenia skutecznego procesu digital tax compliance. Pozwalają one na większą przejrzystość i efektywność raportowania podatków oraz minimalizują ryzyko odpowiedzialności osobistej.

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, doradztwa podatkowego oraz IT ściśle współpracują w celu przygotowania „szytego na miarę” programu zgodności z przepisami. Opracowane rozwiązanie może spełniać indywidualne potrzeby klienta i mieścić się w racjonalnie określonych granicach pod względem organizacyjnym i kosztowym. Dzięki wieloletniej, stałej bazie klientów korzystających z naszych narzędzi, posiadamy szczegółową znajomość procesów wewnętrznych w firmach. Słuchamy i rozumiemy potrzeby naszych klientów.

To wszystko pozwala nam wspierać ich w przestrzeganiu i wypełnianiu zobowiązań podatkowych oraz unikaniu ryzyka kar administracyjnych.

Umów się na konsultacje!

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.