Wyniki badania TAX INSIGHT

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem obligatoryjnego trybu korzystania z KSeF (Krajowy System e-Faktur), przeprowadziliśmy wśród polskich przedsiębiorców ankietę w celu statystycznego oszacowania poziomu przygotowania podmiotów gospodarczych do nowych realiów fakturowania.

Jak wynika z naszych ustaleń spora część ankietowanych podatników nie zaczęła jeszcze jakichkolwiek prac przygotowujących ich organizacje do wdrożenia obligatoryjnego KSeF. Tematem nie zainteresowało się ponad 30% rozmówców, prawie tyle samo nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na ten temat.

Wielu przedsiębiorców miało także okazję zastanowić się, czy obecne systemy dziedzinowe firmy są w stanie zapewnić im komunikacje z KSeF. To pytanie pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi przez 42% ankietowanych, tylko 18% jest pewna że obecny dostawca systemu finansowo – księgowego zapewni im skuteczne rozwiązanie, 11% nie otrzyma wsparcia od obecnego dostawcy.

Na pytanie, czy planują Państwo poradzić sobie z wdrożeniem systemu samodzielnie czy przy pomocy podmiotów zewnętrznych, większość opowiedziała się za drugą opcją – z pomocy planuje skorzystać 24% ankietowanych podczas, gdy spor część przedsiębiorców nie podjęła jeszcze decyzji w tym zakresie. 

Wdrożenie KSeF to projekt wielopoziomowy. Poprawnie działający system będzie wymagał dostosowania systemów, odpowiednie zmiany organizacyjne oraz biznesowe, a także gruntowną analizę procesów podatkowych i raportowania księgowego. Prawie 40% naszych ankietowanych stwierdziło, że aspekt technologiczny będzie stanowił dla nich największe wyzwanie. Należy jednak zauważyć, że tylko odpowiednie przygotowanie się do wszystkich wspomnianych problemów związanych z wdrożeniem systemu pozwoli na sprawnie działający mechanizm w Państwa podmiotach gospodarczych.

W związku z wynikami ankiety, chcemy również podkreślić, że Krajowy System e-Faktur ma wejść w życie już od 1 kwietnia przyszłego roku co, w perspektywie jego złożoności i wielu aspektów o które trzeba zadbać w celu odpowiedniego przystosowania się do zmian, jest terminem bardzo bliskim.

W związku z powyższym rekomendujemy Państwu jak najszybsze przystąpienie do prac wdrożeniowych. Jesteśmy gotowi profesjonalnie wesprzeć organizacje w dostarczeniu pełnego wsparcia we wdrożeniu Krajowego systemu e-Faktur.

Legenda:

ND – wstrzymało się od głosu

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.