Wyniki badania TAX INSIGHT

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem obligatoryjnego trybu korzystania z KSeF (Krajowy System e-Faktur), przeprowadziliśmy wśród polskich przedsiębiorców ankietę w celu statystycznego oszacowania poziomu przygotowania podmiotów gospodarczych do nowych realiów fakturowania.

Jak wynika z naszych ustaleń spora część ankietowanych podatników nie zaczęła jeszcze jakichkolwiek prac przygotowujących ich organizacje do wdrożenia obligatoryjnego KSeF. Tematem nie zainteresowało się ponad 30% rozmówców, prawie tyle samo nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na ten temat.

Wielu przedsiębiorców miało także okazję zastanowić się, czy obecne systemy dziedzinowe firmy są w stanie zapewnić im komunikacje z KSeF. To pytanie pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi przez 42% ankietowanych, tylko 18% jest pewna że obecny dostawca systemu finansowo – księgowego zapewni im skuteczne rozwiązanie, 11% nie otrzyma wsparcia od obecnego dostawcy.

Na pytanie, czy planują Państwo poradzić sobie z wdrożeniem systemu samodzielnie czy przy pomocy podmiotów zewnętrznych, większość opowiedziała się za drugą opcją – z pomocy planuje skorzystać 24% ankietowanych podczas, gdy spor część przedsiębiorców nie podjęła jeszcze decyzji w tym zakresie. 

Wdrożenie KSeF to projekt wielopoziomowy. Poprawnie działający system będzie wymagał dostosowania systemów, odpowiednie zmiany organizacyjne oraz biznesowe, a także gruntowną analizę procesów podatkowych i raportowania księgowego. Prawie 40% naszych ankietowanych stwierdziło, że aspekt technologiczny będzie stanowił dla nich największe wyzwanie. Należy jednak zauważyć, że tylko odpowiednie przygotowanie się do wszystkich wspomnianych problemów związanych z wdrożeniem systemu pozwoli na sprawnie działający mechanizm w Państwa podmiotach gospodarczych.

W związku z wynikami ankiety, chcemy również podkreślić, że Krajowy System e-Faktur ma wejść w życie już od przyszłego roku co, w perspektywie jego złożoności i wielu aspektów o które trzeba zadbać w celu odpowiedniego przystosowania się do zmian, jest terminem bardzo bliskim.

W związku z powyższym rekomendujemy Państwu jak najszybsze przystąpienie do prac wdrożeniowych. Jesteśmy gotowi profesjonalnie wesprzeć organizacje w dostarczeniu pełnego wsparcia we wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur.

Legenda:

ND – wstrzymało się od głosu

Opublikowano: 25 marca 2022

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.