25 listopada 2020 roku minął termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy nakładają na podatników nowe obowiązki, wprowadzając jednocześnie nowy system kar za błędy w nowym JPK z deklaracją. Dla przedsiębiorcy istotne staje się uniknięcie błędów, jakie mogą pojawić się wprzesyłanym do urzędu skarbowego JPK_V7. Prawidłowe stosowanie oznaczeń „WEW” w plikach JPK jest jednym z najczęściej pojawiających się problemów. Zobacz jak unikać błędów w nowym JPK i prawidłowo stosować oznaczenia „WEW”.

Starając się pomóc w bezbłędnym wypełnieniu ciążących na podatnikach obowiązków publikujemy na naszym blogu cykl artykułów, w których omawiamy pułapki związane z JPK, których można uniknąć.

Przykłady stosowania oznaczeń „WEW”

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji, w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek oznaczania dowodów sprzedaży/nabycia. Dowody te stanowią dokumenty wewnętrzne. Podatnik, dokumentując sprzedaż lub nabycie za pomocą dowodu wewnętrznego powinien dokonać w nowym JPK oznaczenia „WEW”.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać „WEW” należą m.in dokumenty wewnętrzne i dokumenty zbiorcze dokumentujące:

 • nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa,
 • dotyczące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej,
 • sprzedaż zwolnioną, dla której nie wystawiono faktury,
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej, tzw. sprzedaż bezrachunkową.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać „WEW” należą też dokumenty wewnętrzne dokumentujące dokonanie korekt:

 • rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,
 • korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu towarów i usług dla celów działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza,
 • korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, jeżeli nastąpiła zmiana wykorzystania tej nieruchomości,
 • korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu,

oraz

 • dowody wewnętrzne dokumentujące rabaty pośrednie (w przypadku braku dokumentu od kontrahenta).

Kiedy oznaczenie „WEW” jest obowiązkowe

Jeżeli dokonana przez podatnika sprzedaż nie podlega fiskalizacji za pomocą kasy fiskalnej, a podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury, transakcja powinna zostać ujęta w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego. Do takiego dokumentu ma zastosowanie oznaczenie „WEW”. Takie przypadki zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnieniu z obowiązku ewidencji podlega m.in, po spełnieniu określonych wymogów:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym,
 • dostawa produktów za pomocą urządzeń do sprzedaży automatycznej,
 • świadczenie usług ubezpieczeniowych i finansowych.

Należy przy tym pamiętać że transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT także podlegają obowiązkowi udokumentowania za pomocą dowodu wewnętrznego. Dokument taki w nowej strukturze JPK w polu „TypDokumentu” powinien zostać oznaczony jako „WEW”, natomiast w polach obowiązkowych ,,NrKontrahenta” oraz ,,NazwaKontrahenta” można wpisać słowo ,,BRAK”.

Rabat pośredni i korekty a oznaczenia „WEW”

Zdarza się, że w obrocie gospodarczym stosowana jest praktyka rabatu pośredniego. Polega on na obniżce ceny drugiemu w kolejności kupującemu. W przypadku rabatu pośredniego, gdy podatnik nie posiada dokumentu od kontrahenta (np. noty uznaniowej), udokumentowanego poprzez wystawienie dokumentu wewnętrznego, zapis taki także należy oznaczyć WEW (nie oznaczamy WEW dokumentów otrzymanych od kontrahenta). Część podatników spotka się z koniecznością dokonania korekt, które należy dokumentować dowodami wewnętrznymi. Należą do nich np. roczna korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego. Dokumentem wewnętrznym dokumentować należy też korektę kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. W nowym JPK_VAT korekty te wykazuje się zbiorczo z oznaczeniem „WEW”.

Kiedy nie należy dokonywać oznaczenia „WEW”?

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku korekt, wynikających z tzw. ulgi za złe długi. Ponieważ podatnik jest zobowiązany do wyszczególnienia faktur, na podstawie których dokonuje korekt, zarówno po stronie wierzyciela jak również dłużnika nie stosuje się oznaczenia „WEW”. Oznaczenia tego nie należy także stosować do oznaczania faktur wystawianych przez podatników. Nawet jeżeli są to faktury wystawiane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nie należy w ten sposób oznaczać również importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca.

Oznaczenia nie występują jednocześnie!

Istotną zasadą, o której powinni pamiętać podatnicy jest brak możliwości jednoczesnego wystąpienia oznaczeń. Dla dokumentów sprzedażowych sa to: „RO”, „WEW”, „FP”. Dla dokumentów zakupowych są to: „MK”, „WEW”, „VAT_RR”.

Oznaczenie „RO” odnosi się do dokumentu zbiorczego wewnętrznego. Dokument ten zawiera sprzedaż z kas rejestrujących. „FP” dotyczy faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Literami „MK” oznacza się faktury wystawione przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową. Natomiast oznaczenie „VAT_RR” stosuje się do faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

Prawidłowe, zgodne z nowymi przepisami dokonywanie oznaczeń pozostaje ważną kwestią, rodzącą wiele pytań i wątpliwości. Przedsiębiorcy obawiając się nowych sankcji, o których pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu szukają odpowiedzi jak w sposób zgodny z przepisami wypełnić nałożone na nich obowiązki. W dalszych artykułach zamieścimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące błędów w JPK_V7.

Jak być pewnym, że nasz plik JPK nie zawiera błędów?

Program TAX INSIGHT zawiera algorytmy, które zarówno pod kątem technicznym jak i merytorycznym sprawdzają pliki JPK i wskazują jakie błędy są zawarte w pliku. Warto sprawdzić swoje pliki i nie narażać się na kary. Aby to zrobić, wypełnij formularz kontaktowy a nasz doradca skontaktuje się i umówi badanie testowe.

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w poprawnym raportowaniu JPK_VAT. Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Opublikowano: 10 września 2021

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.