Wraz z wprowadzeniem nowego JPK przedsiębiorcy spotkali się także z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się podczas stosowania nowych regulacji. Część podatników nie przykłada wystarczającej wagi do nowych zasad, narażając się na negatywne konsekwencje. Większość podatników poszukuje jednak odpowiedzi na pojawiające się pytania, chcąc jak najlepiej wypełnić ciążące na nich obowiązki. W naszym cyklu, dotyczącym błędów w nowym JPK pokazujemy, jak prawidłowo sprostać temu wyzwaniu. Kolejnym zagadnieniem wartym omówienia jest dokonywanie oznaczeń dowodów sprzedaży dokonywanej zapomocą kas fiskalnych.

Błędy w nowym JPK – oznaczanie dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających sprzedaż zkas rejestrujących.

Biorąc pod uwagę rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, oznaczenie „RO” należy stosować w odniesieniu do dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających sprzedaż z kas rejestrujących. Ponieważ nie przewidziano innej możliwości, jedynym sposobem ujmowania w ewidencji sprzedaży z kas rejestrujących są dokumenty zbiorcze. Obowiązek stosowania dokumentów zbiorczych w przypadku kas rejestrujących wynika z tego samego rozporządzenia. Zgodnie z zawartym w nim § 10 ust. 1 pkt 8 ewidencja VAT zawiera wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w  podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do dokumentów, które należy oznaczać znacznikiem „RO” należy więc dobowy lub miesięczny raport fiskalny. Co więcej, jeżeli podatnik użytkuje więcej niż jedną kasę fiskalną, za pomocą jednego zbiorczego zapisu można ująć sprzedaż ze wszystkich kas. Błędne jest natomiast wykazywanie w nowym JPK pojedynczych paragonów fiskalnych. Stanowi to dużą zmianę w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.

Korekta sprzedaży rejestrowanej w plikach JPK

Nie ma natomiast jednoznacznej odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące oznaczania korekty sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej. W przypadku dokonania pomyłki, podatnik, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących powinien dokonać korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  1. Błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego),
  2. Krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła pomyłka.

WEW czy RO oto jest pytanie

Możliwe w takiej sytuacji są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich, prawidłowe pod względem formalnym obejmuje ujęcie zapisu z dodatkowej ewidencji z oznaczeniem „WEW”. W jednym z poprzednich artykułów przybliżyliśmy tematykę związaną z tym oznaczeniem, za pomocą którego dokonuje się w ewidencji oznaczeń dokumentów wewnętrznych. Drugim rozwiązaniem, które wydaje się być bardziej prawidłowe z punktu widzenia potrzeb analitycznych resortu finansów oraz zachowania spójności danych jest oznaczenie takiego zapisu dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku raportów fiskalnych – za pośrednictwem znacznika „RO”. Taki sposób dokonania zapisu może jednak nie spełnić wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym. Można założyć, że w związku z pojawiającymi się wątpliwościami podjęte zostaną przez Ministerstwo Finansów odpowiednie kroki, zmierzające do rozwiania pojawiających się wątpliwości. W chwili obecnej bezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie zapisu oznaczanego jako dokument wewnętrzny „WEW”.

Na koniec należy dodać jeszcze, że oznaczenie „RO” powinno być stosowane wyłącznie przez faktycznego sprzedawcę, natomiast działający w jego imieniu agent lub pośrednik w swojej ewidencji nie powinien tej sprzedaży wykazać.

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w poprawnym raportowaniu pliku JPK_VAT. Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.