Czy istnieje sposób na usprawnienie procesu składania deklaracji DN-1?

Pojawienie się jednego wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości ułatwiło podatnikom rozliczanie podatku. Mimo że ujednolicono formularze, gminy nadal mają swobodę w określaniu stawek podatku oraz zwolnień, co powoduje, że stawki mogą się różnić w każdej gminie.

Czy zatem istnieje sposób, by skrócić proces przygotowywania deklaracji na podatek od nieruchomości?

Proces wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości wygląda podobnie u wielu podatników. W zależności od liczby organów, do których należy złożyć deklarację, podatnicy odpowiednio wcześniej, nawet od listopada, rozpoczynają pracę nad pozyskiwaniem stawek podatku. Te ostatnie są publikowane w uchwałach gmin. Po zamknięciu ksiąg następuje zatwierdzenie danych o obiektach podlegających opodatkowaniu. Następnie podatnicy uzupełniają deklaracje o te dane, wpisując je pisemnie w formularzu, lub elektronicznie, korzystając przy tym z edytowalnych formularzy. Jednak powyższe czynności wciąż są czasochłonne i nie eliminują potencjalnych błędów, np. omyłek, literówek.

Obecnie możliwość automatyzacji procesu składania deklaracji na podatek od nieruchomości sprowadza się do takich funkcjonalności, jak: generowanie elektronicznych deklaracji dla wielu gmin, automatyczne wypełnianie załączników i automatyczne wykonywanie obliczeń podatku. Takie podstawowe narzędzie, będące prostym generatorem, można utworzyć nawet przy użyciu Excelu.

Na rynku istnieją narzędzia, m.in. I-RET TAX INSIGHT, za pomocą których w kilka minut można wygenerować kilkaset, a nawet kilka tysięcy deklaracji. Tak wygenerowane deklaracje można masowo wydrukować albo wysłać drogą elektroniczną, np. za pomocą ePUAP-u lub innego systemu teleinformatycznego, udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

W deklaracjach sporządzonych przy pomocy narzędzia wszystkie dane o spółce i obiektach podlegających opodatkowaniu wpisuje się tylko raz. Ponadto nie ma konieczności, by dodatkowo skanować tak sporządzone deklaracje, bowiem są one zapisane w formacie PDF i opatrzone datą, co pozwala na ich łatwą archiwizację. Rozwinięte narzędzie, jak I-RET, posiada także możliwość zarządzania bazą nieruchomości, a także moduł sporządzania korekt deklaracji na podatek od nieruchomości. Co istotne, narzędzie I-RET jest wyposażone w matrycę stawek podatku aktualnych na dany rok podatkowy oraz danych adresowych organów podatkowych.

Jak wskazuje przykład podatników składających rocznie ponad tysiąc deklaracji, wykorzystanie narzędzi do automatyzacji pozwala im na skrócenie procesu sporządzania deklaracji z kilku miesięcy do maksymalnie tygodnia. Oszczędza także czas pracy działów finansowo-księgowych, znacznie przyczyniając się do usprawnienia zarówno procesu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, jak i wielu innych czynności.

Jak złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości 10 razy szybciej?

Poznaj studium przypadku

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.