Czy istnieje sposób na usprawnienie procesu składania deklaracji DN-1?

Pojawienie się jednego wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości ułatwiło podatnikom rozliczanie podatku. Mimo że ujednolicono formularze, gminy nadal mają swobodę w określaniu stawek podatku oraz zwolnień, co powoduje, że stawki mogą się różnić w każdej gminie. Czy zatem istnieje sposób, by skrócić proces przygotowywania deklaracji na podatek od nieruchomości?

Proces wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości wygląda podobnie u wielu podatników. W zależności od liczby organów, do których należy złożyć deklarację, podatnicy odpowiednio wcześniej, nawet od listopada, rozpoczynają pracę nad pozyskiwaniem stawek podatku. Te ostatnie są publikowane w uchwałach gmin. Po zamknięciu ksiąg następuje zatwierdzenie danych o obiektach podlegających opodatkowaniu. Następnie podatnicy uzupełniają deklaracje o te dane, wpisując je pisemnie w formularzu, lub elektronicznie, korzystając przy tym z edytowalnych formularzy. Jednak powyższe czynności wciąż są czasochłonne i nie eliminują potencjalnych błędów, np. omyłek, literówek.

Obecnie możliwość automatyzacji procesu składania deklaracji na podatek od nieruchomości sprowadza się do takich funkcjonalności, jak: generowanie elektronicznych deklaracji dla wielu gmin, automatyczne wypełnianie załączników i automatyczne wykonywanie obliczeń podatku. Takie podstawowe narzędzie, będące prostym generatorem, można utworzyć nawet przy użyciu Excelu.

Na rynku istnieją narzędzia, m.in. I-RET TAX INSIGHT, za pomocą których w kilka minut można wygenerować kilkaset, a nawet kilka tysięcy deklaracji. Tak wygenerowane deklaracje można masowo wydrukować albo wysłać drogą elektroniczną, np. za pomocą ePUAP-u lub innego systemu teleinformatycznego, udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

W deklaracjach sporządzonych przy pomocy narzędzia wszystkie dane o spółce i obiektach podlegających opodatkowaniu wpisuje się tylko raz. Ponadto nie ma konieczności, by dodatkowo skanować tak sporządzone deklaracje, bowiem są one zapisane w formacie PDF i opatrzone datą, co pozwala na ich łatwą archiwizację. Rozwinięte narzędzie, jak I-RET, posiada także możliwość zarządzania bazą nieruchomości, a także moduł sporządzania korekt deklaracji na podatek od nieruchomości. Co istotne, narzędzie I-RET jest wyposażone w matrycę stawek podatku aktualnych na dany rok podatkowy oraz danych adresowych organów podatkowych.

Jak wskazuje przykład podatników składających rocznie ponad tysiąc deklaracji, wykorzystanie narzędzi do automatyzacji pozwala im na skrócenie procesu sporządzania deklaracji z kilku miesięcy do maksymalnie tygodnia. Oszczędza także czas pracy działów finansowo-księgowych, znacznie przyczyniając się do usprawnienia zarówno procesu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, jak i wielu innych czynności.

Jak złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości 10 razy szybciej?

Poznaj studium przypadku

Opublikowano: 7 grudnia 2021

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.