Blog

Najważniejsze zagadnienia podatkowe w jednym miejscu. Zapraszamy do przeczytania artykułów na naszym Blogu.

Chcesz być na bieżąco z podatkami? Zapisz się na Newsletter!

Plany KAS w zakresie kontroli podatkowych

21 kwietnia 2023|

Czy kontroli podatkowych będzie więcej i jakie są plany Krajowej Administracji Skarbowej na podniesienie efektywności działań analitycznych? Na podstawie wywiadu przeprowadzonego w marcu 2023 r. dla portalu Prawo.pl z kierownictwem KAS, przedstawiamy najważniejsze informacje i ...

KSeF INSIGHT – architektura rozwiązania

11 kwietnia 2023|

Mając na uwadze informacje o tym, jak od strony technologicznej i procesowej zbudowany jest Krajowy System e-Faktur, chcielibyśmy na przykładzie naszego rozwiązania KSeF INSIGHT pokazać jakie wyzwania czekają organizacje przy wyborze optymalnej formy komunikacji ...

Krajowy System e-Faktur – architektura systemu

21 marca 2023|

KSeF jest systemem informatycznym, który w uproszczeniu będzie służył do wymiany danych zawartych na fakturach VAT pomiędzy wystawcą a odbiorcą faktury VAT, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Od strony założeń biznesowych ...

  • KSeF a JPK

KSeF a JPK – raportowanie danych do organów skarbowych

24 października 2022|

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w formie obligatoryjnej nadchodzi wielkimi krokami. Zgodnie z decyzją derogacyjną Rady Unii Europejskiej oraz zapowiedziami Ministerstwa Finansów, prawdopodobnie pierwsze faktury ustrukturyzowane, przedsiębiorcy będą musieli przesłać już od 2024 roku. Został ponad ...

Nowe miasta i zmiana granic gmin

8 września 2022|

Od 1 stycznia 2023 roku na mapie Polski pojawi się 15 nowych miast. Ma to związek z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i ...

Perspektywa cyfryzacji podatków w Polsce

27 lipca 2022|

Rewolucja cyfrowa z właściwą sobie intensywnością rozszerza się na kolejne obszary naszych aktywności zarówno prywatnych, jak i zawodowych, zmieniając otaczającą nas rzeczywistość. Jednym z obszarów, który opierał się jej najdłużej z całą pewnością były rozliczenia ...

Sztuczna inteligencja w podatkach

9 czerwca 2022|

Według raportu OECD „TAX Administration 2021” administracje podatkowe coraz częściej korzystają z dużych i zintegrowanych zbiorów danych, przy czym aż 80 % z nich korzysta z narzędzi i technik analitycznych w celu poprawy zarządzania ryzykiem ...

Obligatoryjność KSeF w świetle projektu decyzji derogacyjnej – nowe wyzwania i wątpliwości

26 maja 2022|

Najbliższe miesiące dla polskich podatników upłyną pod znakiem przygotowywania się do obowiązków związanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych i ich przekazywania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Kolejnym zwiastunem zbliżających się obowiązków jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej, ...

Krajowy System e-Faktur a obowiązek fiskalizacji

26 kwietnia 2022|

Aktualizacja artykułu: stan na 9 maja 2023 roku. Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system informatyczny, który pośredniczy w wystawianiu faktur ustrukturyzowanych przez podatników VAT, umożliwiając przy tym przesyłanie dokumentów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Od 1 ...

Czym jest DIGITAL TAX COMPLIANCE?

7 kwietnia 2022|

Zagadnienie tax compliance  (czyli przestrzegania przepisów podatkowych) dotyczy firm każdej wielkości i ze wszystkich branż, a także fundacji i organizacji pożytku publicznego. W ostatnich latach zyskało ono również na znaczeniu w przypadku jednostek samorządu ...

Ogólne zasady rozliczania podatku od nieruchomości

8 listopada 2021|

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Nie ma obowiązku ...

  • JPK_VAT, kody GTU- budynki i budowle

Oznaczenia GTU – budynki i budowle

14 września 2021|

Większość grup towarowo usługowych, podlegających oznaczaniu kodami GTU została określona w tzw. rozporządzeniu JPK w dosyć skomplikowany sposób. Odniesienia do innych ustaw, czy też do nomenklatury scalonej (CN) przysparzają podatnikom wielu problemów. Prawidłowe stosowanie kodów ...

Rewolucja w JPK_VAT

14 września 2021|

W październiku 2020 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowy JPK. Długo zapowiadane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie polega na tym, że nie będzie już obowiązku składania deklaracji VAT. Wszystkie dane mają znaleźć się w jednym ...

Błędy w JPK_VAT – oznaczenia RO

13 września 2021|

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK przedsiębiorcy spotkali się także z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się podczas stosowania nowych regulacji. Część podatników nie przykłada wystarczającej wagi do nowych zasad, narażając się na ...

Oznaczenia GTU w plikach JPK – dostawy towarów

13 września 2021|

Nowe przepisy dotyczące JPK składanego wraz z deklaracją, będą stanowiły w 2021 roku jeden z głównych obszarów zainteresowań podatników. Administracja skarbowa skierowała już do przedsiębiorców pierwsze pytania dotyczące złożonych plików JPK. Ten proces będzie przybierał ...

  • JPK_VAT a czynny żal

JPK_VAT a czynny żal

13 września 2021|

Czynny żal jest rozwiązaniem które pozwala uniknąć podatnikom odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Jeżeli podatnik zawiadomił organ powołany do ścigania tego wykroczenia/ przestępstwa i ujawnił istotne okoliczności czynu, nie będzie on podlegał karze. ...

Oznaczenia GTU – nowe obowiązki w nowym JPK_VAT

13 września 2021|

1 października 2020 ROKU weszły w życie przepisy wprowadzające Nowy Jednolity Plik Kontrolny. Na podatników nałożono obowiązek przesyłania urzędom skarbowym prowadzonych ewidencji VAT, a nie jak dotychczas jedynie informacji o tych ewidencjach. Jednolity plik ...

Oznaczenia dowodów nabycia w plikach JPK_VAT

13 września 2021|

Większość oznaczeń, które podatnik ma obowiązek zastosować w Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczy dostaw, świadczenia usług oraz dowodów sprzedaży. Są jednak przypadki, kiedy oznaczenia te dotyczą również dowodów nabycia. Niejednoznaczność rozwiązań przyjętych przez fiskusa oraz pojawiające ...

  • Oznaczenia WEW - Nowy JPK_VAT

Błędy w nowym JPK – oznaczenia „WEW”

10 września 2021|

25 listopada 2020 roku minął termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy nakładają na podatników nowe obowiązki, wprowadzając jednocześnie nowy system kar za błędy w nowym JPK z deklaracją. Dla przedsiębiorcy istotne ...

Błędy w nowym JPK – oznaczenia SW

10 września 2021|

Z tego artykułu dowiesz się jak stosować oznaczenia dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w plikach JPK_V7. Nowy JPK jest obecnie częstym tematem rozmów wśród osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i przesyłanie. Każde ...

Oznaczenia GTU – usługi transportowe i magazynowe

10 września 2021|

Działalność gospodarcza wiąże się często z przemieszczaniem i magazynowaniem towarów. Utrudnienia w płynnym funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych wywołane pandemią COVID-19 pokazały, jak istotnym obszarem jest dzisiaj transport i gospodarka magazynowa. Rosnące znaczenie tego działu gospodarki ...

  • JPK_VAT z deklaracją

Data wpływu faktury w nowym JPK

10 września 2021|

Pomimo tego, że przepisy dotyczące nowego JPK zaczęły obowiązywać w 2020r., dopiero rok 2021 może się okazać dla podatników przełomowy. Analiza otrzymanych przez urzędy skarbowe plików JPK_V7, szczególnie ta dokonywana centralnie, przy zaangażowaniu zaawansowanych algorytmów, ...

  • błędy w plikach JPK_VAT

Błędy w nowym JPK – oznaczenie „FP”

10 września 2021|

25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe regulacje, towarzyszące wprowadzeniu JPK_V7 przewidują system oznaczeń, który wzbudza wiele wątpliwości. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, tzw. GTU. Oznaczenia procedur podatkowych ...

Błędy w nowym JPK – jak prawidłowo wpisać NIP?

10 września 2021|

Kontynuujemy nasz cykl, dotyczący błędów w Nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym. Tym razem zajmiemy się prawidłowym wpisywaniem identyfikatora podatkowego NIP podatnika. Jedną z istotniejszych kwestii jest sposób wpisywania w ewidencji numeru, za pomocą którego zidentyfikowany ...

  • Nowy JPK_VAT - Oznaczenia GTU

Korekta błędnych oznaczeń GTU

10 września 2021|

Pierwsze doświadczenia z nowym JPK nie napawają optymizmem. Duża liczba nieprecyzyjnych i  niespójnych zapisów dotyczących JPK_V7 powoduje spore zamieszanie. W rozporządzeniu, broszurze informacyjnej oraz w odpowiedziach na pytania udzielonych przez Ministerstwo Finansów można znaleźć ...

  • Oznaczenia GTU - usługi niematerialne

Oznaczenia GTU – usługi niematerialne

9 września 2021|

Obowiązujące przepisy dotyczące nowego JPK_VAT przewidują szereg nowych obowiązków. Przewidują też kary związane z nieprzestrzeganiem tych obowiązków. Jedną z głównych zmian wprowadzonych z nowym JPK jest konieczność dokonywania oznaczeń faktur w przesyłanej do urzędu skarbowego ...

  • podatki_tax

W czym pomoże Ci narzędzie TAX INSIGHT?

23 czerwca 2020|

Standardowe podejście do raportowania JPK Większość firm korzysta z możliwości wygenerowania plików JPK VAT oferowanych przez oprogramowanie finansowo-księgowe. Za pomocą takiego oprogramowania można również pobieżnie sprawdzić pliki JPK VAT pod kątem wymagań formalnych narzuconych przez ...