Blog

Najważniejsze zagadnienia podatkowe w jednym miejscu. Zapraszamy do przeczytania artykułów na naszym Blogu.

Chcesz być na bieżąco z podatkami? Zapisz się na Newsletter!

Obligatoryjność KSeF w świetle projektu decyzji derogacyjnej – nowe wyzwania i wątpliwości

26 maja 2022|

Najbliższe miesiące dla polskich podatników upłyną pod znakiem przygotowywania się do obowiązków związanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych i ich przekazywania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Kolejnym zwiastunem zbliżających się obowiązków jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej, ...

Krajowy System e-Faktur a obowiązek fiskalizacji

26 kwietnia 2022|

Krajowy System e-faktur (KSeF) to centralny system informatyczny, który pośredniczy w wystawianiu faktur ustrukturyzowanych, umożliwiając przy tym przesyłanie dokumentów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Korzystać z KseF mogą podatnicy VAT. Należy zaznaczyć, iż rok 2022 oraz ...

Czym jest DIGITAL TAX COMPLIANCE?

7 kwietnia 2022|

Zagadnienie tax compliance  (czyli przestrzegania przepisów podatkowych) dotyczy firm każdej wielkości i ze wszystkich branż, a także fundacji i organizacji pożytku publicznego. W ostatnich latach zyskało ono również na znaczeniu w przypadku jednostek samorządu ...

Ogólne zasady rozliczania podatku od nieruchomości

8 listopada 2021|

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Nie ma obowiązku ...

 • JPK_VAT podmioty powiązane, oznaczenia TP

Nowy JPK_VAT – Kiedy podatnik ma obowiązek stosowania oznaczeń TP?

15 września 2021|

Wprowadzenie oznaczeń w Jednolitym Pliku Kontrolnym spowodowało wiele niejasności i pojawiających się w związku z tym pytań podatników. Praktycznie w ewidencji każdego podmiotu, niezależnie od swojej wielkości czy struktury może wystąpić transakcja podlegająca oznaczaniu. Dlatego ...

 • nowelizacja przepisów JPK_VAT

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego JPK – duże zmiany dla podatników.

15 września 2021|

17 marca do konsultacji publicznych został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. ...

 • korekta pliku JPK_VAT

Korekta JPK VAT po zmianach przepisów – w jaki sposób to zrobić?

14 września 2021|

Podatnicy, którzy będą zmuszeni do korekty deklaracji VAT oraz korekt Jednolitego Pliku Kontrolnego złożonych przed 1 października 2020 r. staną przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób to zrobić ? Dotychczas, każda zmiana ...

 • JPK_VAT, kody GTU- budynki i budowle

Oznaczenia GTU – budynki i budowle

14 września 2021|

Większość grup towarowo usługowych, podlegających oznaczaniu kodami GTU została określona w tzw. rozporządzeniu JPK w dosyć skomplikowany sposób. Odniesienia do innych ustaw, czy też do nomenklatury scalonej (CN) przysparzają podatnikom wielu problemów. Prawidłowe stosowanie kodów ...

 • Zmiany w plikach JPK_VAT, prawo

W jaki sposób skarbówka wykorzysta nowy JPK?

14 września 2021|

Nowy Jednolity Plik Kontrolny, który zostanie wprowadzony od lipca br. dostarczy administracji skarbowej ogromną ilość informacji. Analizą danych zajmie się Departament Analiz Ministerstwa Finansów. Został on wyznaczony do realizowania zadań w zakresie JPK VAT, ...

 • zmiany w plikach JPK_VAT

Rewolucja w JPK_VAT

14 września 2021|

Od października 2020 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy JPK. Długo zapowiadane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie polega na tym, że nie będzie już obowiązku składania deklaracji VAT. Wszystkie dane mają znaleźć się w ...

 • JPK_VAT - Oznaczenia RO

Błędy w JPK_VAT – oznaczenia RO

13 września 2021|

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK przedsiębiorcy spotkali się także z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się podczas stosowania nowych regulacji. Część podatników nie przykłada wystarczającej wagi do nowych zasad, narażając się na ...

 • Kody GTU - Dostawy towarów

Oznaczenia GTU w plikach JPK – dostawy towarów

13 września 2021|

Nowe przepisy dotyczące JPK składanego wraz z deklaracją, będą stanowiły w 2021r. jeden z głównych obszarów zainteresowań podatników. Administracja skarbowa skierowała już do przedsiębiorców pierwsze pytania dotyczące złożonych plików JPK. Ten proces będzie przybierał na ...

 • rozliczenia JPK_V7K

Nowy JPK_V7K – podatnicy składający deklaracje kwartalnie

13 września 2021|

Część podatników rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października wprowadzony zostaje obowiązek przesyłania do US ewidencji wraz z deklaracją w jednym pliku JPK. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT za ...

 • JPK_VAT a czynny żal

JPK_VAT a czynny żal

13 września 2021|

Czynny żal jest rozwiązaniem, które pozwala uniknąć podatnikom odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Jeżeli podatnik zawiadomił organ powołany do ścigania tego wykroczenia/ przestępstwa i ujawnił istotne okoliczności czynu, nie będzie on podlegał ...

 • JPK_VAT kody GTU

Oznaczenia GTU – nowe obowiązki w nowym JPK_VAT

13 września 2021|

1 października weszły w życie przepisy wprowadzające Nowy Jednolity Plik Kontrolny. Na podatników nałożono obowiązek przesyłania urzędom skarbowym prowadzonych ewidencji VAT, a nie jak dotychczas jedynie informacji o tych ewidencjach. Jednolity plik ma zawierać ...

 • Oznaczenia dowodów nabycia w pliikach JPK_VAT

Oznaczenia dowodów nabycia w plikach JPK_VAT

13 września 2021|

Większość oznaczeń, które podatnik ma obowiązek zastosować w Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczy dostaw, świadczenia usług oraz dowodów sprzedaży. Są jednak przypadki, kiedy oznaczenia te dotyczą również dowodów nabycia. Niejednoznaczność rozwiązań przyjętych przez fiskusa oraz ...

 • Oznaczenia WEW - Nowy JPK_VAT

Błędy w nowym JPK – oznaczenia „WEW”

10 września 2021|

Dziś, tj. 25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy nakładają na podatników nowe obowiązki, wprowadzając jednocześnie nowy system kar za błędy w nowym JPK z deklaracją. Dla przedsiębiorcy ...

 • Błędy w JPK_VAT - Oznaczenia SW

Błędy w nowym JPK – oznaczenia SW

10 września 2021|

Z tego artykułu dowiesz się jak stosować oznaczenia dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w plikach JPK_V7. Nowy JPK jest obecnie częstym tematem rozmów wśród osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i przesyłanie. Każde ...

 • KOD GTU - usługi transportowe i magazynowe

Oznaczenia GTU – usługi transportowe i magazynowe

10 września 2021|

Działalność gospodarcza wiąże się często z przemieszczaniem i magazynowaniem towarów. Utrudnienia w płynnym funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych wywołane pandemią COVID-19 pokazały, jak istotnym obszarem jest dzisiaj transport i gospodarka magazynowa. Rosnące znaczenie tego działu gospodarki ...

 • Zmiany w JPK_VAT - data wpływu faktury w JPK

Data wpływu faktury w nowym JPK

10 września 2021|

Pomimo tego, że przepisy dotyczące nowego JPK zaczęły obowiązywać w 2020r., dopiero rok 2021 może się okazać dla podatników przełomowy. Analiza otrzymanych przez urzędy skarbowe plików JPK_V7, szczególnie ta dokonywana centralnie, przy zaangażowaniu zaawansowanych ...

 • błędy w plikach JPK_VAT

Błędy w nowym JPK – oznaczenie „FP”

10 września 2021|

25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe regulacje, towarzyszące wprowadzeniu JPK_V7 przewidują system oznaczeń, który wzbudza wiele wątpliwości. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, tzw. GTU. Oznaczenia procedur ...

 • błędy w nowym JPK_VAT jak prawidłowo wpisać NIP

Błędy w nowym JPK – jak prawidłowo wpisać NIP?

10 września 2021|

Kontynuujemy nasz cykl, dotyczący błędów w Nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym. Tym razem zajmiemy się prawidłowym wpisywaniem identyfikatora podatkowego NIP podatnika. Jedną z istotniejszych kwestii jest sposób wpisywania w ewidencji numeru, za pomocą którego zidentyfikowany ...

 • Nowy JPK_VAT - Oznaczenia GTU

Korekta błędnych oznaczeń GTU

10 września 2021|

Pierwsze doświadczenia z nowym JPK nie napawają optymizmem. Duża liczba nieprecyzyjnych i  niespójnych zapisów dotyczących JPK_V7 powoduje spore zamieszanie. W rozporządzeniu, broszurze informacyjnej oraz w odpowiedziach na pytania udzielonych przez Ministerstwo Finansów można znaleźć ...

 • Oznaczenia GTU - usługi niematerialne

Oznaczenia GTU – usługi niematerialne

9 września 2021|

Obowiązujące od kilku miesięcy przepisy dotyczące nowego JPK_VAT przewidują szereg nowych obowiązków. Przewidują też kary związane z nieprzestrzeganiem tych obowiązków. Jedną z głównych zmian wprowadzonych z nowym JPK jest konieczność dokonywania oznaczeń faktur w ...

 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w plikach JPK_VAT

Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem narzędzia TAX INSIGHT

9 września 2021|

Compliance to między innymi kontrola ryzyka i przeciwdziałanie stratom finansowym wynikających z błędów w rozliczeniach podatkowych. Uzupełnia także mankamenty w komunikacji międzydziałowej w firmach. Nadzór nad zgodnością procesów biznesowych z przepisami prawa zapewnia firmom ...

7 najczęściej popełnianych błędów w plikach JPK_VAT

9 września 2021|

Jakie są najczęściej popełniane błędy w plikach JPK_VAT? Mianem błędu określić należy sytuację stanowiącą o istnieniu definitywnej nieprawidłowości w złożonym pliku JPK_VAT podatnika. Dotyczyć ona może zarówno kwestii techniczno-formalnych, jak i merytorycznych generujących ryzyko ...

 • dział compliance,zarządzanie ryzykiem podatkowym w firmie

Narzędzie do weryfikacji JPK_VAT jako wsparcie procesu compliance w firmie

9 września 2021|

Czym się zajmuje i za jakie obszary odpowiada dział compliance? Priorytetem każdej firmy, poza generowaniem dochodów, powinno być pilnowanie, aby jej działania były obarczone jak najmniejszym ryzykiem i z tego tytułu nie przynosiły niespodziewanych ...

 • jednolity plik kontorlny - JPK, JPK_VAT

Co to jest JPK? Co trzeba wiedzieć o Jednolitym Pliku Kontrolnym

7 września 2021|

JPK, czyli jednolity plik kontrolny to kolejny krok mający usprawnić działanie organów podatkowych oraz ustandaryzować przekazywane do urzędu podatkowego dane elektroniczne. Wszystko w tym celu, aby można było bardzo szybko ...

 • TAX INSIGHT - zobacz w czym może Ci pomóc

W czym pomoże Ci narzędzie TAX INSIGHT?

23 czerwca 2020|

W czym pomoże Ci narzędzie TAX INSIGHT? Większość firm korzysta z możliwości wygenerowania plików JPK VAT oferowanych przez oprogramowanie finansowo-księgowe. Za pomocą takiego oprogramowania można również pobieżnie sprawdzić pliki JPK VAT pod kątem wymagań ...