Blog

Najważniejsze zagadnienia podatkowe w jednym miejscu. Zapraszamy do przeczytania artykułów na naszym Blogu.

Chcesz być na bieżąco z podatkami? Zapisz się na Newsletter!

Nowe miasta i zmiana granic gmin

8 września 2022|

Od 1 stycznia 2023 roku na mapie Polski pojawi się 15 nowych miast. Ma to związek z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast ...

Perspektywa cyfryzacji podatków w Polsce

27 lipca 2022|

Rewolucja cyfrowa z właściwą sobie intensywnością rozszerza się na kolejne obszary naszych aktywności zarówno prywatnych, jak i zawodowych, zmieniając otaczającą nas rzeczywistość. Jednym z obszarów, który opierał się jej najdłużej z całą pewnością były rozliczenia ...

Sztuczna inteligencja w podatkach

9 czerwca 2022|

Według raportu OECD „TAX Administration 2021” administracje podatkowe coraz częściej korzystają z dużych i zintegrowanych zbiorów danych, przy czym aż 80 % z nich korzysta z narzędzi i technik analitycznych w celu poprawy zarządzania ...

Obligatoryjność KSeF w świetle projektu decyzji derogacyjnej – nowe wyzwania i wątpliwości

26 maja 2022|

Najbliższe miesiące dla polskich podatników upłyną pod znakiem przygotowywania się do obowiązków związanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych i ich przekazywania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Kolejnym zwiastunem zbliżających się obowiązków jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej, ...

Krajowy System e-Faktur a obowiązek fiskalizacji

26 kwietnia 2022|

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system informatyczny, który pośredniczy w wystawianiu faktur ustrukturyzowanych, umożliwiając przy tym przesyłanie dokumentów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Korzystać z KseF mogą podatnicy VAT. Należy zaznaczyć, iż rok 2022 oraz ...

Czym jest DIGITAL TAX COMPLIANCE?

7 kwietnia 2022|

Zagadnienie tax compliance  (czyli przestrzegania przepisów podatkowych) dotyczy firm każdej wielkości i ze wszystkich branż, a także fundacji i organizacji pożytku publicznego. W ostatnich latach zyskało ono również na znaczeniu w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. ...

Ogólne zasady rozliczania podatku od nieruchomości

8 listopada 2021|

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Nie ma obowiązku zapłaty ...

Nowy JPK_VAT – kiedy podatnik ma obowiązek stosowania oznaczeń TP?

15 września 2021|

Wprowadzenie oznaczeń w Jednolitym Pliku Kontrolnym spowodowało wiele niejasności i pojawiających się w związku z tym pytań podatników. Praktycznie w ewidencji każdego podmiotu, niezależnie od swojej wielkości czy struktury może wystąpić transakcja podlegająca oznaczaniu. Dlatego ...

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego JPK – duże zmiany dla podatników.

15 września 2021|

17 marca do konsultacji publicznych został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i ...

 • korekta pliku JPK_VAT

Korekta JPK VAT po zmianach przepisów – w jaki sposób to zrobić?

14 września 2021|

Podatnicy, którzy będą zmuszeni do korekty deklaracji VAT oraz korekt Jednolitego Pliku Kontrolnego złożonych przed 1 października 2020 r. staną przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób to zrobić? Dotychczas, każda zmiana w JPK ...

 • JPK_VAT, kody GTU- budynki i budowle

Oznaczenia GTU – budynki i budowle

14 września 2021|

Większość grup towarowo usługowych, podlegających oznaczaniu kodami GTU została określona w tzw. rozporządzeniu JPK w dosyć skomplikowany sposób. Odniesienia do innych ustaw, czy też do nomenklatury scalonej (CN) przysparzają podatnikom wielu problemów. Prawidłowe stosowanie kodów ...

W jaki sposób skarbówka wykorzystuje dane zawarte w JPK?

14 września 2021|

Nowy Jednolity Plik Kontrolny, wprowadzony od 2020 roku dostarczył administracji skarbowej ogromną ilość informacji. Analizą danych zajmuje się Departament Analiz Ministerstwa Finansów. Został on wyznaczony do realizowania zadań w zakresie JPK VAT, w tym ...

Rewolucja w JPK_VAT

14 września 2021|

W październiku 2020 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowy JPK. Długo zapowiadane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie polega na tym, że nie będzie już obowiązku składania deklaracji VAT. Wszystkie dane mają znaleźć się w ...

Błędy w JPK_VAT – oznaczenia RO

13 września 2021|

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK przedsiębiorcy spotkali się także z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się podczas stosowania nowych regulacji. Część podatników nie przykłada wystarczającej wagi do nowych zasad, narażając się na ...

Oznaczenia GTU w plikach JPK – dostawy towarów

13 września 2021|

Nowe przepisy dotyczące JPK składanego wraz z deklaracją, będą stanowiły w 2021 roku jeden z głównych obszarów zainteresowań podatników. Administracja skarbowa skierowała już do przedsiębiorców pierwsze pytania dotyczące złożonych plików JPK. Ten proces będzie przybierał na ...

 • rozliczenia JPK_V7K

Nowy JPK_V7K – podatnicy składający deklaracje kwartalnie

13 września 2021|

Część podatników rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października wprowadzony zostaje obowiązek przesyłania do US ewidencji wraz z deklaracją w jednym pliku JPK. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT za dwa ...

 • JPK_VAT a czynny żal

JPK_VAT a czynny żal

13 września 2021|

Czynny żal jest rozwiązaniem które pozwala uniknąć podatnikom odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Jeżeli podatnik zawiadomił organ powołany do ścigania tego wykroczenia/ przestępstwa i ujawnił istotne okoliczności czynu, nie będzie on podlegał karze. ...

Oznaczenia GTU – nowe obowiązki w nowym JPK_VAT

13 września 2021|

1 października 2020 ROKU weszły w życie przepisy wprowadzające Nowy Jednolity Plik Kontrolny. Na podatników nałożono obowiązek przesyłania urzędom skarbowym prowadzonych ewidencji VAT, a nie jak dotychczas jedynie informacji o tych ewidencjach. Jednolity plik ...

Oznaczenia dowodów nabycia w plikach JPK_VAT

13 września 2021|

Większość oznaczeń, które podatnik ma obowiązek zastosować w Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczy dostaw, świadczenia usług oraz dowodów sprzedaży. Są jednak przypadki, kiedy oznaczenia te dotyczą również dowodów nabycia. Niejednoznaczność rozwiązań przyjętych przez fiskusa oraz ...

 • Oznaczenia WEW - Nowy JPK_VAT

Błędy w nowym JPK – oznaczenia „WEW”

10 września 2021|

25 listopada 2020 roku minął termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy nakładają na podatników nowe obowiązki, wprowadzając jednocześnie nowy system kar za błędy w nowym JPK z deklaracją. Dla przedsiębiorcy istotne ...

Błędy w nowym JPK – oznaczenia SW

10 września 2021|

Z tego artykułu dowiesz się jak stosować oznaczenia dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w plikach JPK_V7. Nowy JPK jest obecnie częstym tematem rozmów wśród osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i przesyłanie. Każde ...

Oznaczenia GTU – usługi transportowe i magazynowe

10 września 2021|

Działalność gospodarcza wiąże się często z przemieszczaniem i magazynowaniem towarów. Utrudnienia w płynnym funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych wywołane pandemią COVID-19 pokazały, jak istotnym obszarem jest dzisiaj transport i gospodarka magazynowa. Rosnące znaczenie tego działu gospodarki ...

Data wpływu faktury w nowym JPK

10 września 2021|

Pomimo tego, że przepisy dotyczące nowego JPK zaczęły obowiązywać w 2020r., dopiero rok 2021 może się okazać dla podatników przełomowy. Analiza otrzymanych przez urzędy skarbowe plików JPK_V7, szczególnie ta dokonywana centralnie, przy zaangażowaniu zaawansowanych ...

 • Paragony fiskalne a faktury uproszczone w JPK_VAT

Paragony fiskalne stanowiące faktury uproszczone w JPK – zmiany w 2021r.

10 września 2021|

Od 31 grudnia 2020 r. obowiązuje zmiana przepisów dot. paragonów fiskalnych. Polega ona na tym, że wprowadzenie nowego sposobu ewidencjonowania paragonów stanowiących faktury uproszczone przesunięto na lipiec 2021 r. Oznacza to, że tak jak dotychczas, ...

 • błędy w plikach JPK_VAT

Błędy w nowym JPK – oznaczenie „FP”

10 września 2021|

25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe regulacje, towarzyszące wprowadzeniu JPK_V7 przewidują system oznaczeń, który wzbudza wiele wątpliwości. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, tzw. GTU. Oznaczenia procedur podatkowych ...

Błędy w nowym JPK – jak prawidłowo wpisać NIP?

10 września 2021|

Kontynuujemy nasz cykl, dotyczący błędów w Nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym. Tym razem zajmiemy się prawidłowym wpisywaniem identyfikatora podatkowego NIP podatnika. Jedną z istotniejszych kwestii jest sposób wpisywania w ewidencji numeru, za pomocą którego zidentyfikowany ...

 • Nowy JPK_VAT - Oznaczenia GTU

Korekta błędnych oznaczeń GTU

10 września 2021|

Pierwsze doświadczenia z nowym JPK nie napawają optymizmem. Duża liczba nieprecyzyjnych i  niespójnych zapisów dotyczących JPK_V7 powoduje spore zamieszanie. W rozporządzeniu, broszurze informacyjnej oraz w odpowiedziach na pytania udzielonych przez Ministerstwo Finansów można znaleźć ...

 • Oznaczenia GTU - usługi niematerialne

Oznaczenia GTU – usługi niematerialne

9 września 2021|

Obowiązujące przepisy dotyczące nowego JPK_VAT przewidują szereg nowych obowiązków. Przewidują też kary związane z nieprzestrzeganiem tych obowiązków. Jedną z głównych zmian wprowadzonych z nowym JPK jest konieczność dokonywania oznaczeń faktur w przesyłanej do urzędu skarbowego ...

 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w plikach JPK_VAT

Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem narzędzia TAX INSIGHT

9 września 2021|

Compliance to między innymi kontrola ryzyka i przeciwdziałanie stratom finansowym wynikających z błędów w rozliczeniach podatkowych. Uzupełnia także mankamenty w komunikacji międzydziałowej w firmach. Nadzór nad zgodnością procesów biznesowych z przepisami prawa zapewnia firmom ...

7 najczęściej popełnianych błędów w plikach JPK_VAT

9 września 2021|

Jakie są najczęściej popełniane błędy w plikach JPK_VAT? Mianem błędu określić należy sytuację stanowiącą o istnieniu definitywnej nieprawidłowości w złożonym pliku JPK_VAT podatnika. Dotyczyć ona może zarówno kwestii techniczno-formalnych, jak i merytorycznych generujących ryzyko podatkowe ...

Prawidłowa weryfikacja JPK_VAT jako wsparcie procesu compliance w firmie

9 września 2021|

Czym się zajmuje i za jakie obszary odpowiada dział compliance? Priorytetem każdej firmy, poza generowaniem dochodów, powinno być nadzorowanie, aby jej działania były obarczone jak najmniejszym ryzykiem i z tego tytułu nie przynosiły niespodziewanych strat ...

 • jednolity plik kontorlny - JPK, JPK_VAT

Co to jest JPK? Co trzeba wiedzieć o Jednolitym Pliku Kontrolnym

7 września 2021|

JPK, czyli jednolity plik kontrolny to kolejny krok mający usprawnić działanie organów podatkowych oraz ustandaryzować przekazywane do urzędu podatkowego dane elektroniczne. Wszystko w tym celu, aby można było bardzo szybko przeprowadzać ...

W czym pomoże Ci narzędzie TAX INSIGHT?

23 czerwca 2020|

Standardowe podejście do raportowania JPK Większość firm korzysta z możliwości wygenerowania plików JPK VAT oferowanych przez oprogramowanie finansowo-księgowe. Za pomocą takiego oprogramowania można również pobieżnie sprawdzić pliki JPK VAT pod kątem wymagań formalnych narzuconych ...