Zmiana terminów JPK PIT i CIT

Resort Finansów, w dniu 13 kwietnia udostępnił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw po konsultacjach społecznych. Wśród założeń projektu #NiskiePodatki, nie zabrakło zmian w zakresie JPK. Jak poinformowało Ministerstwo, w ramach zmian podatkowych przewidzianych w systemie obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. podatnicy PIT oraz podatnicy CIT zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego. Obowiązek miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Zmiany dotyczą przesunięcia tego terminu. Podobnie, jak w przypadku wdrożenia JPK_VAT, proponowane jest wdrożenie docelowego modelu w trzech etapach: od ...

By |25 kwietnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Nowy formularz VAT-R

Ministerstwo Finansów opracowało nowy wzór formularza VAT-R. Zmiana ma związek z wprowadzeniem możliwości zakładania tzw. Grup VAT, o których pisaliśmy 15 marca 2022 roku. Nowy formularz zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 96 ust. 3b ustawy o VAT, jednym z warunków założenia Grupy, jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego poprzez formularz VAT-R. W nowym formularzu pojawiła się również możliwość wyboru rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT niektórych usług finansowych. Formularz dostępny będzie również w wersji angielskiej! Nowy wzór elektronicznego formularza VAT-R do pobrania dostępny jest na stronie:podatki.gov.pl

By |25 kwietnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Odroczono obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online

Postępująca digitalizacja podatków w ostatnim czasie bardzo przyspiesza. Jej przejawy to między innymi kolejna odsłona schemy JPK_VAT z deklaracją, wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej czy też obowiązkowe raportowanie JPK_KR.Jednym z kroków Ministerstwa Finansów w tym obszarze jest również obowiązek zintegrowania kas fiskalnych online z urządzeniami obsługującymi płatności kartami płatniczymi.Obowiązek ten miał być wprowadzony już od 1 lipca tego roku. Minister Finansów postanowił odroczyć ten termin na 1 stycznia 2025 roku.

By |25 kwietnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Przykład wykorzystania danych z JPK przez Urzędy Skarbowe

Jako firma TAX INSIGHT od dawna zwracamy szczególną uwagę na to, że należy kłaść szczególny nacisk na poprawność merytoryczną danych raportowanych w JPK. Wynika to z faktu, że JPK ma służyć organom podatkowym, przede wszystkim do uszczelniania systemu podatkowego. Poza oczywistą kontrolą błędów i nadużyć podatkowych wynikających z JPK – np. wielokrotne odliczenie VAT od tej samej faktury czy też wykazanie nieprawidłowego NIP kontrahenta – organy podatkowe wykorzystują też JPK do innych analiz. Dowiedział się o tym podatnik, którego sprawę rozstrzygnął niedawno Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 2393/21). Fiskus zastosował wobec niego 72 godzinną blokadę rachunku uznając, że ...

By |25 kwietnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Krajowy System e-Faktur a obowiązek fiskalizacji

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system informatyczny, który pośredniczy w wystawianiu faktur ustrukturyzowanych, umożliwiając przy tym przesyłanie dokumentów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Korzystać z KseF mogą podatnicy VAT. Należy zaznaczyć, iż rok 2022 oraz pierwszy kwartał roku 2023 jest okresem przejściowym, w którym przedsiębiorca ma prawo do dobrowolnego korzystania z KSeF. Komisja Europejska z dniem 30 marca 2022 r., wydała zgodę na wprowadzenie obowiązku e-Faktury ustrukturyzowanej w Polsce, co oznacza, że najszybciej od kwietnia 2023 Krajowy System e-Faktur stanie się obligatoryjny. Zgodnie z obecnymi przepisami na otrzymywanie e-faktur ustrukturyzowanych wystawianych przy pomocy KSeF wymagana jest zgoda odbiorcy. Brak wymaganej ...

By |26 kwietnia 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Co siedzi w JPK? Praktyczne problemy z plikiem JPK_V7

Z raportowaniem plików JPK zdążyliśmy się już oswoić, jednak ciągła modyfikacja struktury (ostatnia styczeń 2022 rok) stawia przed przedsiębiorcami i osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe w firmie kolejne wyzwania. 1. Czy wiesz co dokładnie raportujesz do Urzędu Skarbowego wysyłając plik JPK_V7? 2. Czy potrafisz czytać informacje zawarte w Jednolitym Pliku Kontrolnym i na ile precyzyjnie jesteś w stanie sprawdzić pod względem merytorycznym i formalnym dane zawarte pliku? 3. Jakie są najczęstsze błędy występujące w rozliczeniach? 4. A na koniec, jak sprostać coraz większym wymaganiom Ministerstwa Finansów? Starając się wyjść naprzeciw problemom i wątpliwościom, jakie często ...

By |14 kwietnia 2022|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Już jest testowa wersja aplikacji do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur!

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Finansów udostępniło testową wersję bezpłatnej aplikacji do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur.Aplikacja ma umożliwić wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur ustrukturyzowanych oraz zarządzanie uprawnieniami. Jak informuje MF, w ramach środowiska testowego należy używać zanonimizowanych danych. Dostęp do aplikacji oraz pozostałe narzędzia do KSeF, takie jak anonimowy dostęp do e-Faktury oraz sprawdzenie jej statusu można znaleźć pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/. Instrukcję logowania do aplikacji można znaleźć pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/media/8051/instrukcja-uwierzytelnienia-w-aplikacji-podatnika-ksef_07042022.pdf

By |7 kwietnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Czym jest DIGITAL TAX COMPLIANCE?

Zagadnienie tax compliance  (czyli przestrzegania przepisów podatkowych) dotyczy firm każdej wielkości i ze wszystkich branż, a także fundacji i organizacji pożytku publicznego. W ostatnich latach zyskało ono również na znaczeniu w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. W polskiej rzeczywistości podatkowej najważniejsze elementy wchodzące w skład definicji tax compliance dotyczą wypełniania obowiązków związanych z JPK, terminowego składania rocznych zeznań podatkowych (np. CIT-8), prawidłowego wypełniania obowiązków płatnika czy uiszczanie w terminie podatków czy zaliczek (np. VAT). Oczywiście, katalog ten jest znacznie szerszy i nieustannie zmienia się, wraz z nowymi regulacjami. Administracja skarbowa, podobnie jak podatnicy, są beneficjentami intensywnych zmian spowodowanych cyfryzacją gospodarki ...

By |7 kwietnia 2022|Kategorie: Digital TAX, Blog|Brak komentarzy

Automatyzacja załatwiania niektórych spraw podatkowych przez e-Urząd Skarbowy – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania niektórych spraw podatkowych przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Jak informuje Ministerstwo Finansów, e-US zapewni dostęp do informacji i umożliwi załatwienie niektórych spraw związanych z podatkami (głównie VAT, PIT i CIT). Co więcej, podatnicy korzystający z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. Resort planuje również wprowadzenie systemu „e-koncesje”, który digitalizuje proces wydawania koncesji oraz zezwoleń. Jako jedne z ważniejszych efektów wprowadzenia systemu, MF wymienia m.in. wzrost liczby spraw podatkowych, które będzie można załatwić elektronicznie w sposób kompleksowy. Przewidywane jest też zwiększenie przejrzystości i transparentności działań KAS, poprawa jakości i zakresu komunikacji ...

By |1 kwietnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Kary i wykroczenia za przestępstwa skarbowe

Od 1 stycznia tego roku zwiększyła się minimalna kwota wynagrodzenia (z 2800 zł do 3010 zł). W związku z powyższym, zmianie uległy również kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Minimalna kara grzywny za wykroczenie skarbowe w 2022 roku wynosi 301 zł a jej górna granica, to 60 200 zł. Jeżeli chodzi o przestępstwo, to widełki wynoszą od 1 003,30 zł do 28 895 040 zł. Za co możemy zostać ukarani jeżeli chodzi o VAT? Przykładowe wykroczenia i przestępstwa skarbowe zostały wymienione w przepisach ustawy Kodeks karny skarbowy. Są to: 56 § 4 - nieskładanie w terminie organowi podatkowemu deklaracji mimo ujawnienia ...

By |28 marca 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na Krajowy System e-Faktur?

Wyniki badania TAX INSIGHT W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem obligatoryjnego trybu korzystania z KSeF (Krajowy System e-Faktur), przeprowadziliśmy wśród polskich przedsiębiorców ankietę w celu statystycznego oszacowania poziomu przygotowania podmiotów gospodarczych do nowych realiów fakturowania. Jak wynika z naszych ustaleń spora część ankietowanych podatników nie zaczęła jeszcze jakichkolwiek prac przygotowujących ich organizacje do wdrożenia obligatoryjnego KSeF. Tematem nie zainteresowało się ponad 30% rozmówców, prawie tyle samo nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Wielu przedsiębiorców miało także okazję zastanowić się, czy obecne systemy dziedzinowe firmy są w stanie zapewnić im komunikacje z KSeF. To pytanie pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi ...

By |25 marca 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Przetestuj bezpłatnie CloudTAX.pl w wersji Premium!

Chcesz dokładnie sprawdzić możliwości naszych programów do weryfikacji plików JPK? Tylko do końca kwietnia możesz przetestować CloudTax.pl w wersji PREMIUM całkowicie BEZPŁATNIE przez cały miesiąc! Jak odebrać najwyższy plan - CloudTax.pl Premium za 0 zł? Wejdź na stronę: https://home.pl/cloudtax/ Wybierz pakiet: Premium Wybierz: Przechodzę do koszyka W polu Dodaj kod rabatowy wpisz: PREMIUM i wybierz: Zastosuj Cena 1 miesięcznego planu obniży się do 0 zł, wybierz: Zamów Cloudtax.pl – To narzędzie stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.Z jego pomocą w kilka chwil sprawdzisz ewidencję pod kątem merytorycznym, formalnymi strukturalnym. Posiada aż 50 badań merytorycznych dzięki którym możesz ...

By |21 marca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Jak usprawnić rozliczenia VAT w 2022 roku?

16 lutego wraz z firmą home.pl zorganizowaliśmy webinar poświęcony zmianom w przepisach przy rozliczeniach VAT w 2022 roku. Na webinarze omówione zostały między innymi tematy takie jak: Podsumowanie najważniejszych zmian w VAT w 2021/2022 Krajowy System e-Faktur – wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej, wystawianej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur Grupy VAT – możliwość wspólnego rozliczania VAT, transakcji dokonywanych w ramach Grupy oraz zwolnienie z obowiązku ich fakturowania Zmiany w JPK i usprawnienie procesu raportowania VAT Webinar poprowadził nasz doświadczony doradca podatkowy Rafał Kacprowski. Zachęcamy do obejrzenia!

By |18 marca 2022|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Grupa VAT – Korzyści i ryzyka płynące ze wspólnego rozliczania VAT

Zgodnie z treścią ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług – do dnia rozliczenie tego podatku w Polsce oparte będzie na zasadzie formalnej. Rozliczającym zobowiązanie, czyli podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jest – niezależnie od formy prawnej w której działa – podmiot indywidualny, będący samodzielną jednostką wykonującą działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Jednak, zgodnie z treścią artykułu 11 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc podmiotami niezależnymi pod względem prawnym, są ze sobą ściśle powiązane pod względem ...

By |18 marca 2022|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Praktyczne aspekty wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium przeprowadzonego w dniu 9 marca 2022 roku, na którym omówione zostały praktyczne aspekty wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w organizacji. W szczególności: Podsumowanie najważniejszych wydarzeń związanych z Krajowym Systemem e-Faktur: co wiemy o KSeF na dzień dzisiejszy, założenia Ministerstwa, Finansów, regulacje prawne, perspektywy wdrożenia dla organizacji (prawne i technologiczne),   Perspektywy wdrożenia KSeF w organizacji – dlaczego i jak warto się przygotować , O tym jak w praktyce i jakimi narzędziami komunikować się z Krajowym System e-Faktur.

By |17 marca 2022|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Grupa VAT – Nowe rozwiązanie dla podatników

Polski Ład wprowadza szereg rewolucyjnych zmian w podatkach. Nie pozostaje bez wpływu na podatek od towarów i usług. Już od 1 lipca 2022 roku, wejdą w życie przepisy regulujące tzw. Grupy VAT (Grupa), wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105). To nowa instytucja w polskim porządku prawnym, która umożliwia niektórym podmiotom wspólne rozliczanie VAT, brak opodatkowania transakcji dokonywanych w ramach Grupy oraz zwolnienie z obowiązku ich fakturowania. Podmioty, które ...

By |15 marca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Granice obiegu faktur VAT w ramach Krajowego Systemu e-Faktur

W dniu 1 stycznia 2022 r. w życie weszły zmiany do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dotyczące utworzenia Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej: „KSeF”). Wdrożenie Krajowego Systemu e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług oferowanych przez Ministerstwo Finansów. Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej, który zdecydował się na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF. ...

By |25 lutego 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Kolejna zmiana w strukturach JPK na żądanie. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję struktury logicznej dla faktur sprzedażowych. JPK_FA(4) zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Publikacja nowej wersji struktury związana jest z koniecznością jej dostosowania do obowiązującego stanu prawnego. Struktura JPK_FA(4) zawiera szereg istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej struktury (JPK_FA(3), dotyczących w szczególności: aktualizacji słownika kodów krajów członkowskich U, w tym kodu dla obszaru Irlandii Północnej (pozostawiono kod GB dla Wielkiej Brytanii); aktualizacji słownika kodów walut; usunięciu starych słowników dla kodów krajów UE oraz kodów walut; rozszerzeniu węzła danych identyfikacyjnych o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID); dodaniu nowego typu danych TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS, dodaniu w elemencie FakturaWiersz pola P_12_XII, służącego do ...

By |24 lutego 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Uwaga na nowe dane w JPK_V7(2)!

Z dniem 1 stycznia tego roku, zaczęła obowiązywać nowa struktura JPK_V7. Ministerstwo Finansów opublikowało jej drugą wersję. W pliku udostępnione zostały dwa znaczniki - WSTO_EE oraz IED. Ważną zmianą jest również dodanie dwóch nowych dat (termin płatności oraz data zapłaty), które należy podać w przypadku oznaczenia pola „KorektaPodstawyOpodt” dotyczącego tzw. ulgi na złe długi. Nasi eksperci natrafili na błędy popełnione przez czołowych dostawców oprogramowania służącego do generowania JPK, w zakresie obliczania wartości dla wyżej wspomnianych pól. Analiza kilkunastu plików wygenerowanych przez konkurencyjne firmy wykazała, że wartość w polu „TerminPlatnosci” została obliczona poprzez automatyczne dodanie 90 dni do pierwotnej daty ...

By |4 lutego 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Cyfryzacja podatków okiem eksperta

Wraz z nadejściem stycznia 2022 roku, podatki wkroczyły w kolejną fazę digitalizacji. W nowym roku, podatnicy dostali możliwość korzystania z Krajowego Systemu e - Faktur (KSeF), służącego do wymiany dokumentów w ustrukturyzowanym formacie XML. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, system stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców już w przyszłym roku. Od 1 lutego, wersja elektroniczna (e-DD) będzie jedyną możliwą formą raportowania przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru, wyrobów zwolnionych lub opodatkowanych 0% stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Wynika to z końca okresu przejściowego wprowadzonego 1 stycznia 2019 roku, który umożliwiał składanie dokumentów w zakresie tych dostaw w formie ...

By |1 lutego 2022|Kategorie: Informator|Tags: |Brak komentarzy

Tarcza antyinflacyjna – od 1 lutego 2022 obniżka stawek podatku VAT

Od 1 lutego 2022 zaczynają obowiązywać obniżone stawki VAT na niektóre produkty, wprowadzone w związku z rządową tarczą inflacyjną 2.0. Oprócz niewątpliwej korzyści, jaką może być niższa finalna cena wybranych produktów lub wyższa marża sprzedawcy, warto pamiętać o związanych z obniżką niezbędnych pracach, które należy wykonać w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń VAT w swoim przedsiębiorstwie. W związku ze zmianą stawek, warto wykonać audyt systemów finansowo księgowych i bilingowych pod kątem określenia właściwej stawki na sprzedawane produkty. Nie należy zapomnieć o weryfikacji i w razie potrzeby, odpowiednim przekonfigurowaniu narzędzi do generowania JPK i analizie poprawności mapowań pól części ewidencyjnej i ...

By |26 stycznia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Pierwszy miesiąc działania Krajowego Systemu e – Faktur

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mają możliwość wysyłania i odbierania faktur w ustandaryzowanym formacie XML. Umożliwiający to Krajowy System e-Faktur został wprowadzony na podstawie nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw z 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2076). Korzystanie z systemu jest obecnie dobrowolne jednak zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w przyszłym roku ma zostać obligatoryjny. Wprowadzenie systemu wymaga od podatników dużych zmian zarówno biznesowych, jak i informatycznych. Przedsiębiorcy decydujący się na korzystanie z KSeF mogą liczyć na przywileje, takie jak krótszy okres zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym (40 dni), czy też ...

By |25 stycznia 2022|Kategorie: Aktualności|Tags: |Brak komentarzy

Raportowanie JPK_VAT – Jak ograniczyć ryzyko popełnienia błędów?

Obowiązek raportowania plików JPK_VAT funkcjonuje w Polsce już od kilku lat, jednak z uwagi na ciągłe zmiany w przepisach prawno – podatkowych, poprawne wypełnienie plików JPK nadal przysparza wiele problemów zarówno małym jak i dużym przedsiębiorcom. Zmiany te znacząco wpływają na kształt i zgodność przekazywanych raportów do administracji skarbowej, dlatego ważne jest by stale poszerzać i aktualizować swoją wiedzę w tym obszarze. Spotkanie poprowadził Rafał Kacprowski – doświadczony doradca podatkowy z kancelarii GWW, specjalizujący się w podatku VAT. Zachęcamy do obejrzenia!

By |16 grudnia 2021|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Jak prawidłowo wypełnić deklaracje na podatek od nieruchomości w 2022 roku?

Nasz webinar ma na celu omówienie praktycznych aspektów związanych z wypełnianiem deklaracji na podatek od nieruchomości, które mogą pomóc w zrozumieniu niejasności w przepisach. Na spotkaniu opowiedzieliśmy m. in. o tym jakie są zasady składania deklaracji w przypadku współwłasności, jakie praktyki obowiązują podczas wypełniania korekty deklaracji a także jakie problemy mogą pojawić się podczas elektronicznej wysyłki deklaracji. Spotkanie poprowadzili eksperci podatkowi z kancelarii GWW Sebastian Gumiela oraz Adrianna Młynarczyk. Poniżej harmonogram spotkania: Omówienie praktycznych aspektów związanych z wypełnieniem deklaracji na podatek od nieruchomości: Czy rozliczenie podatku w jednej deklaracji na podatek od nieruchomości może zrobić osoba, która ma ...

By |16 grudnia 2021|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej narzędzi podatkowych!

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety na temat użyteczności narzędzi do raportowania podatków Będzie to dla Nas zbiór ważnych informacji o Państwa potrzebach a dane zebrane w ankiecie pozwolą Nam stale wprowadzać ulepszenia do naszych programów i wychodzić naprzeciw wymaganiom klientów. Każda osoba która wypełni ankietę otrzyma od nas bezpłatny, dwumiesięczny dostęp do aplikacji CLOUDTAX.pl w wersji Premium! Poniżej link do ankiety: https://www.interankiety.pl/f/5DQmem4D - Ankieta jest już nieaktywna. Serdecznie dziękujemy za każdą wypełnioną ankietę! Ankieta jest aktywna tylko do 31.12.2021 r. Pozdrawiamy, Zespół TAX INSIGHT

By |1 grudnia 2021|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy
Przejdź do góry