Projekt przepisów o obowiązkowym korzystaniu z Krajowego Systemu e-Faktur oraz konsultacje publiczne

Ministerstwo Finansów opublikowało w grudniu założenia do projektu ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur VAT przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Potwierdzony został termin 1 stycznia 2024 roku jako początek obowiązywania obligatoryjnego systemu e-fakturowania i jest mało prawdopodobne, że termin ten może ulec zmianie. Poniżej przedstawiamy zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur: Styczeń 2024 roku staje się datą wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania, Faktury wystawiane na kasie rejestrującej będą mogły być na niej wystawiane do końca 2024 ...

By |5 grudnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Urzędy skarbowe i celno-skarbowe przeprowadzają coraz więcej kontroli

Zgodnie z naszymi przewidywaniami i sygnałami płynącymi od naszych Klientów, wzrasta liczba postępowań prowadzonych przez urzędy skarbowe i celno-skarbowe. Chociaż w ostatnich latach zaobserwowaliśmy spadek liczby postępowań, to w naszej ocenie wynika on głównie z wybuchu pandemii koronawirusa (i związanymi z nią ograniczeniami) oraz wprowadzenia nowych regulacji dotyczących Polskiego Ładu, które zmusiły urzędników do podjęcia szeregu działań przygotowawczych. W omawianym okresie polska gospodarka, zarówno na skutek działań rządu jak i sytuacji geopolitycznej, zaczęła znacząco wyhamowywać. W konsekwencji, obecnie wszyscy zmagamy się z rozpędzoną inflacją i zahamowaniem inwestycji. Mając to na uwadze, nie może dziwić (z perspektywy organów państwowych) skoncentrowanie uwagi MF na zwiększeniu fiskalizacji ...

By |30 listopada 2022|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Luki w numeracji faktur związane z niedostępnością KSeF nie są powodem do korekty

Luki w numeracji faktur związane z niedostępnością KSeF nie są powodem do korekty. Taka teza płynie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 20 września 2022 roku (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.429.2022.1.MWJ). We wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, podatnik wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach której wystawia faktury VAT. W związku z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Fakturowania (KSeF lub System), potencjalnie mogą wydarzyć się sytuacje, w których w wyniku niedostępności (awarii) Systemu, powstaną luki w wewnętrznej numeracji faktur spółki. Numery faktur raportowane są w jednym z pól schemy obok numeru faktury nadawanego przez KSeF, w ...

By |28 listopada 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Wzrost kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe już od 2023 roku

Od nowego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie w Polsce 3490 zł. Kwota ta ma zostać podwyższona do 3600 zł już w lipcu 2023 roku. Wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest ściśle powiązana z tą kwotą. Wykroczenie skarbowe, to zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Od stycznia kara grzywny za wykroczenie wyniesie od 349 zł do ...

By |23 listopada 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Ministerstwo Finansów udostępniło aktualizację do aplikacji e-mikrofirma

W dniu 6 października Ministerstwo Finansów udostępniło aktualizację do aplikacji e-mikrofirma. Aplikacja umożliwia, między innymi: wystawianie i archiwizowanie faktur, tworzenie ewidencji VAT. Nowa wersja aplikacji dodała kilka funkcjonalności związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. Przypominamy, że system obiegu faktur w formacie ustrukturyzowanym działa od stycznia tego roku w formie fakultatywnej a obowiązek korzystania z KSeF dla wszystkich przedsiębiorców planowany jest na 1 stycznia 2024 roku. Wraz z nową wersją e-mikrofirmy dodana została możliwość powiązania istniejącego konta z KSeF, wystawianie ustrukturyzowanych faktur sprzedażowych oraz odbieranie faktur zakupowych z systemu i ich bezpośrednie przenoszenie do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych. ...

By |26 października 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Dostępna jest nowa wersja testowej Aplikacji Podatnika KSeF

Od 20 października dostępna jest nowa wersja testowej Aplikacji Podatnika KSeF. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów aktualizacja została opracowana w oparciu o uwagi i sugestie zgłoszone przez użytkowników podczas testów. Aplikacja Podatnika KSeF umożliwi: - korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników, - wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur, - zarządzanie uprawnieniami i tokenami. Aplikacja Podatnika KSeF w wersji testowej została zaktualizowana o: mechanizm walidacji sum kontrolnych NIP, możliwość generowania e-Faktury i UPO w formacie PDF, mechanizm ostrzegania przed możliwym wystawieniem e-Faktury z tym samym numerem faktury (duplikatu), możliwość pobierania paczki faktur z poziomu Listy faktur, dodanie formularza ...

By |27 października 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Transakcji w ramach OSS nie należy wykazywać w JPK_VAT z deklaracją

Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2022 roku (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.289.2022.1.KK). Zgodnie ze stanem faktycznym, polski czynny podatnik VAT prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej bielizny i akcesoriów dziecięcych poprzez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Towary sprzedawane są zarówno w Polsce, jak i za granicą. W celu wykonywania swojej działalności, podatnik zawarł umowę z elektroniczną platformą sprzedażową, której siedziba znajduje się na terytorium Litwy (tzw. Marketplace). Nabywcami produktów są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami VAT, mający miejsca zamieszkania na terytorium krajów Unii Europejskiej – m.in. Litwie, Łotwie i Estonii. ...

By |26 października 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia w sprawie Grup VAT

Grupy VAT - Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe O Grupach VAT pisaliśmy już dużo w poprzednich naszych wpisach np. (Korzyści i ryzyka płynące ze wspólnego rozliczenia VAT), jednak coraz to nowsze aktualizacje Ministerstwa Finansów w tym obszarze oraz niejasności przepisów podatkowych, każą nam cały czas trzymać rękę na pulsie. Wejście w życie przepisów w tym zakresie planowane jest na styczeń 2023 roku. W połowie października Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia przepisów dotyczących Grup VAT, których celem było praktyczne wyjaśnienie przesłanek utworzenia GV, zasad rozliczeń w ramach grupy a także kwestii związanych z rozwiązaniem działalności grupy VAT. Część wątpliwości zgłaszanych przez środowisko ...

By |27 października 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

KSeF a JPK – raportowanie danych do organów skarbowych

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w formie obligatoryjnej nadchodzi wielkimi krokami. Zgodnie z decyzją derogacyjną Rady Unii Europejskiej oraz zapowiedziami Ministerstwa Finansów, prawdopodobnie pierwsze faktury ustrukturyzowane, przedsiębiorcy będą musieli przesłać już od 2024 roku. Został ponad rok, jednak wbrew pozorom nie jest to komfortowy zapas czasu pozwalający na odłożenie prac związanych z wdrożeniem KSeF. Ilość pracy, która czeka przedsiębiorców w celu efektywnego przeprowadzenia projektu może być przytłaczająca. Przejście na Krajowy System e-Faktur wiąże się z koniecznością wzięcia pod uwagę wielu aspektów, takich jak technologiczny, systemowy, merytoryczny oraz proceduralny. Każdy z nich jest równie ważny i wymaga indywidualnego podejścia. Skuteczne wdrożenie raportowania ...

By |24 października 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Odroczenie terminów podatkowych

Ministerstwo Finansów przedłużyło lub planuje przedłużyć terminy realizacji niektórych obowiązków podatkowych przez podatników. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych terminów, które zostały przełożone na okres między październikiem a grudniem 2022 r. Przesunięty został termin złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przy tym terminy te zostały przesunięte w następujący sposób: do 30 września 2022 – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r.; o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (wówczas ...

By |27 września 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Już są interaktywne formularze CIT i PIT dotyczące spółek nieruchomościowych

Ministerstwo Finansów opublikowało formularze interaktywne, służące do raportowania informacji przez spółki nieruchomościowe. Formularze pojawiły się na stronach ministerialnych (Formularze elektroniczne CIT (podatki.gov.pl) oraz Formularze elektroniczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (podatki.gov.pl)) 30 sierpnia 2022 r. Na wskazanych stronach podatnicy znajdą formularze dla informacji CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2. W tym miejscu należy przedstawić krótkie wyjaśnienie, mianowicie: CIT-N1 i PIT-N1 – dotyczą raportowania informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej – taka informacja składana jest przez spółki nieruchomościowe, CIT-N2 i PIT-N2 – dotyczą raportowania informacji o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących – taka informacja składana ...

By |27 września 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Pakiet Slim VAT 3 – Od 2023 roku kalkulacja kursów dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej będzie ustandaryzowana

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wprowadzeniem uproszczeń w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu Slim VAT 3, które mają obowiązywać od 2023 r. [więcej tutaj]. Jednym z obszarów, którego dotyczy pakiet Slim VAT 3 jest wprowadzenie jednolitych zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z faktu, że na chwile obecną w ustawie o podatku od towaru i usług nie znajdują się reguły dotyczące przeliczania kursu walut w przypadku faktur korygujących, co przekłada się na wątpliwości interpretacyjne wśród podatników. Do ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wprowadzony ...

By |27 września 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Nowe miasta i zmiana granic gmin

Od 1 stycznia 2023 roku na mapie Polski pojawi się 15 nowych miast. Ma to związek z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2022 poz. 1597). Status miast został nadany następujący miejscowościom: 1) Miękinia – w gminie Miękinia, w powiecie średzkim, w województwie dolnośląskim; 2) Jeżów – w gminie Jeżów, w powiecie brzezińskim, w województwie łódzkim; 3) Dąbrowice – w gminie Dąbrowice, w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim; 4) Rozprza – w gminie Rozprza, w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim; ...

By |8 września 2022|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF – rozszerzenie uprawnień dostępu

W dniu 30 sierpnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF”). Celem projektowanych zmian jest dostosowanie procedur związanych z uwierzytelnianiem użytkowników w KSeF do specyficznych warunków, w ramach których działają jednostki wewnętrzne Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej: „JST”) oraz Grup VAT. Proponowane rozwiązania zakładają zarówno zmiany w procedurach nadawania, zmieniania lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, jak i wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych. Po wejściu w życie projektowanych przepisów, Krajowy System e-Faktur umożliwi nadawanie uprawnień o ograniczonym zakresie dla ...

By |1 września 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Planowane uproszczenia w VAT w 2023 roku

W lipcu, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia zmian, ich głównym celem ma być wdrożenie szeregu uproszczeń na gruncie podatku od towarów i usług. Rozliczanie VAT ma stać się łatwiejsze i mniej czasochłonne. Projekt ma ponad to usunąć wiele zbędnych i niepotrzebnych obowiązków podatników. Kolejnym celem projektu ma być zwiększenie pewności prawa poprzez wdrożenie praktyki wynikającej z utrwalonej linii interpretacyjnej bezpośrednio do przepisów ustawy o VAT. Co więcej, przedmiotem projektu będzie ...

By |28 lipca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Nowy certyfikat klucza publicznego do usług e-dokumenty.mf.gov.pl m. in. w zakresie obsługi JPK

21 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący aktualizacji certyfikatu klucza publicznego do usług e-dokumenty.mf.gov.pl w zakresie obsługi JPK, CUK (podatek cukrowy) oraz ALK (informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml). Certyfikat zostanie zaktualizowany 28 lipca. Jak informuje MF, w tym dniu w godzinach 9:00 – 11:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty. Nowy certyfikat zostanie wystawiony przez Certum Digital Identification dla e-dokumenty.mf.gov.pl z datą ważności dla środowiska produkcyjnego od 20 lipca ‎2022 17:21:41 do 18 lipca ‎2025 15:36:51” - zaznacza resort finansów. UWAGA! Nowy certyfikat wymusza konieczność ...

By |28 lipca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Nowy „JPK” dla sklepów internetowych już w 2024 roku

Zgodnie z projektem ustawy, będącej właśnie przedmiotem prekonsultacji społecznych (do 24 lipca), platformy umożliwiające sprzedaż przez internet, od 2024 roku będą musiały przekazywać organom podatkowym ewidencję zawierającą informacje o sprzedawcach i osiąganych przez nich dochodach ze sprzedaży. Pierwsze dane będą musiały zostać przekazane fiskusowi za 2023 rok. Dane początkowo mają dotyczyć całego roku a docelowo mają być raportowane co kwartał. Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie będzie wymagało szczegółowych danych transakcyjnych a jedynie zagregowanych danych o sprzedaży (dane nie będą obejmowały nabywców). Ewidencja ma być przekazywana w ustrukturyzowanej formie xml znanej chociażby z JPK. Wyłączenia z ewidencjonowania mają dotyczyć, między ...

By |27 lipca 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Perspektywa cyfryzacji podatków w Polsce

Rewolucja cyfrowa z właściwą sobie intensywnością rozszerza się na kolejne obszary naszych aktywności zarówno prywatnych, jak i zawodowych, zmieniając otaczającą nas rzeczywistość. Jednym z obszarów, który opierał się jej najdłużej z całą pewnością były rozliczenia podatkowe. Pod koniec XX oraz na początku XXI wieku świat podatków skoncentrowany był na szeroko rozumianej optymalizacji rozliczeń podatkowych. Nie sposób się zatem dziwić, że w „złotym wieku” optymalizacji podatkowej, kwestie związane z podatkowym compliance były traktowane po macoszemu i w dużej mierze miały charakter działań pozornych. Zakres działań podejmowanych na rzecz optymalizacji rozliczeń doprowadziły do erozji sztywnych i przestarzałych systemów podatkowych i sprawiły, że zarówno ...

By |27 lipca 2022|Kategorie: Digital TAX, Blog|Brak komentarzy

Grupy VAT z dodatkowymi obowiązkami

Jak już informowaliśmy we wcześniejszym wpisie, termin wejścia w życie możliwości korzystania z preferencji związanych z założeniem Grupy VAT, został odroczony o pół roku – Grupy VAT jednak nie w lipcu. Od 1 stycznia 2023 roku podatnicy spełniający odpowiednie kryteria będą mogli tworzyć grupy podatkowe dla celów VAT. Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty, które mają ze sobą jednocześnie powiązania o charakterze finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT takiej grupy przejmie przedstawiciel. Grupa ma być traktowana jako jeden podatnik, jej wewnętrzne transakcje nie będą podlegały opodatkowaniu, fakturowaniu czy mechanizmowi podzielonej płatności. Okazuje się, że zmiana ...

By |28 czerwca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Kiedy gminy nie muszą stosować oznaczenia TP w pliku JPK_VAT z deklaracją?

Gminy nie muszą stosować znacznika TP w części ewidencyjnej JPK VAT z deklaracją w zakresie transakcji dokonywanych z ich jednostkami zależnymi. Takie stanowisko potwierdził w wydanej na rzecz jednej z gmin interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2022 roku Dyrektor Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP4-1.4012.119.2022.3.DP). Wnioskodawca argumentował swoje stanowisko wskazując, między innymi, że ustawodawca wprowadził oznaczenie „TP” w celu identyfikacji transakcji narażonych na nadużycia podatkowe a podejście, zgodnie z którym zadania i obszary wykonywane i nadzorowane przez Gminę były obszarami narażonymi na oszustwa podatkowe, jest nie do przyjęcia. Transakcje przeprowadzane przez gminy są dodatkowo kontrolowane przez regionalną izbę obrachunkową, która ...

By |27 czerwca 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Czy wydatki związane z wdrożeniem nowych rozwiązań w obszarze Krajowego Systemu e-Faktur można uznać za koszty pośrednie ?

Wydatki na wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie KSeF oraz raportowania JPK_VAT z deklaracją można ująć w kosztach, jako koszty pośrednie. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2022 roku (sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.227.2022.1.MKU). We wniosku o jej wydanie Spółka zapytała, czy poniesione koszty związane z wdrożeniem w SAP nowych rozwiązań dotyczących JPK oraz koszty, które zostaną poniesione przez Spółkę w przyszłości w związku z modyfikacjami systemu i wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych dotyczących KSeF, stanowić będą dla Spółki koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie). Koszty związane były z pracami takimi, jak weryfikacja instalacji ...

By |27 czerwca 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Znamy datę wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur

W dniu 10 czerwca br., w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej opublikowana została nowa wersja projektu Decyzji Rady Europejskiej ,która upoważnia Polskę do przyjęcia faktur ustrukturyzowanych jako obligatoryjnego rozwiązania. Najważniejsza informacja, którą możemy znaleźć w Projekcie, to data obowiązywania decyzji. Zatem, od kiedy KSeF stanie się obowiązkowy? Zgodnie z artykułem 4 ust.2 decyzja ma obowiązywać w terminie najwcześniej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku. Po tym terminie Polska ma możliwość ubiegania się o przedłużenie wdrożonego rozwiązania, w momencie kiedy poskutkuje to zmniejszeniem oszustw w VAT lub przyczyni się do uproszczenia systemu poboru podatku. Jeżeli Projekt ...

By |14 czerwca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Sztuczna inteligencja w podatkach

Według raportu OECD „TAX Administration 2021” administracje podatkowe coraz częściej korzystają z dużych i zintegrowanych zbiorów danych, przy czym aż 80 % z nich korzysta z narzędzi i technik analitycznych w celu poprawy zarządzania ryzykiem i zgodnością. 75% administracji już używa lub deklaruje użycie Sztucznej Inteligencji (AI – Artificial Intelligence) i uczenia maszynowego (ML – Machine Learning) w celu wsparcia procesów i usług administracji podatkowej w sposób, który uwalnia zasoby do wykorzystania w innych obszarach działalności. Komisja Europejska już w 2018 zdefiniowała wykorzystanie AI, ML jako jedną z najbardziej strategicznych technologii XXI wieku (Komunikat z dnia 7 grudnia 2018 r. ...

By |9 czerwca 2022|Kategorie: Digital TAX, Blog|Brak komentarzy

Obligatoryjność KSeF w świetle projektu decyzji derogacyjnej – nowe wyzwania i wątpliwości

Najbliższe miesiące dla polskich podatników upłyną pod znakiem przygotowywania się do obowiązków związanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych i ich przekazywania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Kolejnym zwiastunem zbliżających się obowiązków jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej, która została wyrażona w dniu 30 marca 2022 r. w formie projektu decyzji derogacyjnej Rady UE, na mocy, której Polska zostanie oficjalnie upoważniona do wprowadzenia odstępstw od przepisów dyrektywy VAT (dalej: „Dyrektywa”) umożliwiających wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej. Projekt decyzji KE przewiduje wprowadzenie derogacji w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r. z możliwością przedłużenia. Opublikowany projekt decyzji derogacyjnej ...

By |26 maja 2022|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Jak wykazywać transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej w JPK_V7 ?

W naszej praktyce często spotykamy się z błędami w zakresie wykazywania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT) w procedurze uproszczonej. Jest to wynikiem dosyć nietypowego i nieintuicyjnego sposobu ujmowania kwot w odpowiednich polach struktury w przypadku wystąpienia tego rodzaju transakcji. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób raportować WTT w JPK_VAT z deklaracją. W celu zrozumienia problemu, należy zacząć od tego, czym jest transakcja trójstronna. Jej definicja znajduje się w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Pierwszy warunek, to udział w transakcji trzech różnych podatników zarejestrowanych na VAT-UE w trzech różnych państwach. Pierwszy podatnik wydaje towar ostatniemu ale dostawa towaru ...

By |26 maja 2022|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy
Przejdź do góry