Automatyzacja procesów dekretu i akceptacji faktur – krok w implementacji środowiska Digital TAX

W związku z wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF, wielu przedsiębiorców zmuszonych jest do znacznego zrewidowania procedur dekretu i akceptacji faktur. Przed Dyrektorami Finansowymi, Tax Manegarmi i Księgowymi otwiera się nowa szeroka perspektywa budowy zintegrowanych baz danych dla celów podatkowych. Dobrze wdrożony system wspierający komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur, powinien zawierać funkcję pozwalające na gromadzenie wszystkich danych dostępnych w domenie publicznej i zasobach własnych podatnika o dostawcy i przedmiocie faktury. Tak zindeksowane dane pozwolą na automatyzacje procesów, które do tej pory realizowane były manualnie. W trakcie webinarium przedstawiliśmy w jaki sposób przeprowadzić prace audytowe, gdzie szukać uproszczenia i automatyzacji ...

By |17 marca 2023|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Nowy projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów – podsumowanie zmian

Wczoraj, tj. w dniu 15 marca 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy wprowadzający zmiany legislacyjne do ustawy o VAT w zakresie nałożenia obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Poza uzasadnieniem i OSR, publikacja zawiera również raporty z konsultacji, projekty rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy oraz zestawienie uwag z uzgodnień. Zmiany przedstawione w projekcie uwzględniają uwagi wniesione w trakcie uzgodnień, konsultacji i opiniowania. W naszym wpisie "Relacja z konferencji uzgodnieniowej" przedstawiliśmy najważniejsze informacje zaprezentowane podczas Konferencji Uzgodnieniowej zorganizowanej przez MF w dniu 16 lutego 2023 r. Co znajdziemy w projekcie? Z pewnością za pozytywne ...

By |16 marca 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Procesy fakturowania sprzedaży w Krajowym Systemie e-Faktur

Nowelizacja przepisów wprowadzających obligatoryjność Krajowego Systemu e-Faktur zbliża się wielkimi krokami. Przygotowanie organizacji na wdrożenie raportowania e-faktury wymaga wzięcia pod uwagę wielu aspektów, w tym konieczności zapewnienia zgodności merytorycznej danych w przesyłanych dokumentach sprzedażowych. Na webinarze omówiliśmy między innymi: wprowadzenie do zagadnień związanych z obsługą procesów fakturowania w ramach KSeF,dostępne scenariusze fakturowe w ramach KSeF,omówienie scenariuszy fakturowych występujących w ramach KSeF,jak zaplanować i przeprowadzić proces audytu związanego z wdrożeniem rozwiązań do komunikacji z KSeF. Zapraszamy do obejrzenia!

By |16 marca 2023|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Zmiany w projekcie ustawy o KSeF i ich wpływ na wdrożenie w organizacji

Zacznij przygotowania do wdrożenia KSeF już teraz! Tylko przeprowadzenie przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem da pewność, że w momencie, gdy stosowanie nowego rodzaju faktur stanie się obowiązkowe, firmy będą gotowe do prawidłowego przygotowania ustrukturyzowanej e-faktury i przesłania jej na platformę Ministerstwa Finansów. Na webinarze poruszyliśmy tematy takie jak: Obecny stan prawny i spodziewane zmiany, Problemy i wątpliwości (natury legislacyjnej, technicznej i organizacyjnej) związane z wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF, Czynniki decyzyjne przy wyborze dostawcy rozwiązań do komunikacji z KSeF przez pryzmat sytuacji rynkowej, Problemy związane z wdrożeniem rozwiązań do komunikacji z KSeF na bazie doświadczeń z pracy z klientami. ...

By |16 marca 2023|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Raportowania danych w JPK_FA. Przyszłość struktur na żądanie a KSeF

JPK_FA, to struktura zawierająca informację na temat wystawianych przez podatników faktur VAT. Musi zostać przekazana w razie takiego żądania wystosowanego przez urząd skarbowy. JPK_FA zadebiutował w 2016 roku. Od lipca tego roku część podatników musiała być gotowa na przekazanie pliku. Na początku 2022 roku, struktura doczekała się czwartej wersji. Z naszego doświadczenia wynika, że część przedsiębiorców, nie aktualizowała JPK_FA od początku jego wdrożenia. W 2024 roku, w życie wejść ma obligatoryjna forma Krajowego Systemu e-Faktur. Po starcie systemu, organy podatkowe będą mogły zobaczyć dane raportowane przez podatników więc struktura JPK_FA prawdopodobnie wygaśnie. Ale czy na ...

By |16 marca 2023|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Praktyczne aspekty raportowania Ksiąg Rachunkowych (JPK_KR). Stare problemy, nowe wyzwania

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego zapoczątkowało nowy wymiar wymiany danych pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami oraz przeniesieniem tych relacji na płaszczyznę cyfrową. Najwięcej mówi się o JPK w kontekście ewidencji VAT sprzedaży i zakupów, o której powiedziane zostało już niemal wszystko (aż do kolejnych zmian), jednak JPK_VAT to nie jedyna struktura. Obecnie występuje 7 struktur. Jedną z nich są Księgi Rachunkowe (JPK_KR). 18 października przeprowadziliśmy webinar na którym szczegółowo omówiliśmy proces raportowania Ksiąg Rachunkowych (JPK_KR). Zachęcamy do obejrzenia!

By |16 marca 2023|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Nowelizacja projektu SLIM VAT 3 skierowana do komisji finansów

W środę 8 marca Sejm rozpoczął nowe prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT. Na temat podstawowych założeń pakietu SLIM VAT 3 pisaliśmy we wpisie: To już pewne – SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd Sejm ma nadzieję, że projekt poprawi płynność finansową przedsiębiorstw. Stanie się to możliwe między innymi dzięki podwyższeniu limitu małego podatnika z 1,2mln euro do 2 mln euro. Regulacje mają także za zadanie zmniejszenie formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki nowym przepisom prowadzenie firmy ...

By |15 marca 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Konsultacje w sprawie wdrożenia instytucji składu VAT

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. składu VAT. Zgodnie z założeniami MF procedura składu VAT ma na celu znaczne uproszczenie rozliczeń podatku VAT, zwłaszcza dla podmiotów działających w obszarze handlu międzynarodowego. Jak wyjaśnia resort, prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT. Dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlegać ...

By |14 marca 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Elektroniczny uproszczony dokument rejestracyjny (e-SAD) już obowiązuje

Wprowadzenie e-SAD od 13 lutego 2023 roku jest znaczącą zmianą nie tylko dla poszczególnych branż akcyzowych, ale również dla podmiotów, które czasem nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby niezbędne do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, która na pierwszy rzut oka nie wydaje się mieć związku z akcyzą. Wprowadzenie zmian jest wynikiem wprowadzenia w życie nowej dyrektywy akcyzowej horyzontalnej, czyli dyrektywy Rady UE 2020/262 oraz implementacji jej postanowień do krajowego prawa przez ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy. Według dyrektywy, procedury dotyczące wewnątrzwspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji z zapłaconą akcyzą mają zostać ...

By |28 lutego 2023|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Dalsze uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce przyjęte przez rząd

W dniu 7 lutego 2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT. Przyjęty przez Rząd projekt ustawy implementuje dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę o VAT, w odniesieniu do wprowadzenia wymogów dla dostawców usług płatniczych. Celem zmian jest wzmocnienie współpracy między administracjami podatkowymi Państw Członkowskich i dostawcami usług płatniczych, w celu zwalczania oszustw związanych z VAT w branży e-commerce. Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji odbiorców płatności i raportowania tych danych cyklicznie organom podatkowym. Dane te będą zawierały szczegółowe informacje o płatnościach transgranicznych, a dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do przechowywania ewidencji przez trzy lata. ...

By |28 lutego 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Wymogi dotyczące fakturowania według prawa telekomunikacyjnego a KSeF

Zgodnie z art. 80 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.) dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany dostarczyć abonentowi z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych. Wykaz przekazywany jest nieodpłatnie i zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń. Z powyższego wynika, że wykaz podstawowy dostarczany jest z mocy prawa. Co na to struktura logiczna e-faktury? Aktualnie obowiązująca schema FA (1) nie przewiduje dedykowanych pól do zamieszczenia tego typu informacji. Funkcjonują w niej zaś pola przeznaczone do wprowadzania danych dodatkowych, ...

By |24 lutego 2023|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Nowe regulacje w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ministerstwo Finansów w dniu 8 lutego 2023 r. opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Zaprezentowany projekt zawiera przepisy będące implementacją Dyrektywy DAC 7, która reguluje obowiązki, które zostaną nałożone na platformy internetowe. Jak wynika z treści projektowanych przepisów, operatorzy platform będą mieli obowiązek gromadzenia informacji o osobach fizycznych oraz innych podmiotach, realizujących za ich pośrednictwem następujące aktywności: najem nieruchomości lub ich części, np. garaży, pól kempingowych, pokoi, parkingów, usługi świadczone osobiście, np. usługi przewozu osób, transportowe i dostawcze, drobne usługi codzienne, takie jak hydrauliczne, roboty budowlane, usługi fryzjerskie ...

By |28 lutego 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Relacja z konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu ustawy o e-fakturze

W dniu wczorajszym, tj. 16 lutego, wzięliśmy udział w Konferencji Uzgodnieniowej w sprawie obligatoryjnego wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur, zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które zostały zaprezentowane przez przedstawicieli MF w trakcie intensywnej, 3 godzinnej dyskusji: 1. Przesunięcie terminu wprowadzenia systemu obligatoryjnego Jak wskazywaliśmy we wcześniejszym wpisie, wprowadzenie systemu obligatoryjnego zostanie przesunięte na 1 lipca 2024 r. Jednocześnie podmioty, które są zwolnione podmiotowo lub realizują wyłącznie transakcje zwolnione przedmiotowo będą zobligowane do korzystania z systemu obligatoryjnego od 1 stycznia 2025 r. Nową informacją w tym przypadku jest fakt, że przesunięcie terminu dla tych podmiotów dotyczy wyłącznie faktur sprzedażowych, ...

By |17 lutego 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

5 ważnych czynników, na które należy zwrócić uwagę przy wdrożeniu narzędzia do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) przyniesie rewolucję w procesie wystawiania i odbioru faktur VAT. Od stycznia 2022 roku system został uruchomiony w formie fakultatywnej natomiast jego obligatoryjna forma ma zacząć obowiązywać od lipca 2024 roku. Najważniejszym pytaniem, przed którym stają dziś firmy, jest zbudowanie własnego narzędzia lub znalezienie gotowego rozwiązania, które spełni wszystkie wymagania dotyczące zgodności, jednocześnie dostosowując się do e-fakturowania i integrując je z funkcją podatkową. Wdrożenie nowego systemu e-fakturowania, które obejmuje dostosowanie go do określonych standardów (takich jak określone struktury dokumentów) oraz rejestrowanie dokumentów a priori na platformie rządowej, może przyprawić o zawrót głowy wielu przedsiębiorców. Jest to ...

By |7 lutego 2023|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Możliwa zmiana terminu wprowadzenia obligatoryjnego KSeF

Ministerstwo Finansów sygnalizuje zaciągnięcie hamulca ręcznego w kwestii wprowadzenia obligatoryjnej komunikacji w ramach Krajowego Systemu e-Faktur. W dniu 31 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów ujawniło propozycje zmian w projekcie ustawy wprowadzającej obowiązek przekazywania faktur za pośrednictwem KSeF. W trakcie spotkania odbywającego się w ramach formuły Dialog z Biznesem, przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali kierunek procedowanych zmian. Najważniejszą informacją przekazaną przez przedstawicieli, jest niewątpliwie koncepcja przesunięcia o sześć miesięcy terminu wprowadzenia obligatoryjnego KSeF, tj. do dnia 1 lipca 2024 r.! Ministerstwo planuje dodatkowo rozbicie podmiotowe dla podatników zwolnionych z VAT oraz podatników realizujących wyłącznie transakcje usługowe zwolnione przedmiotowo z VAT. W ich ...

By |1 lutego 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Przymusowe dochodzenie VAT – zmiany w regulacjach

W dniu 3 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, który został przedłożony przez Ministerstwo Finansów. Projektowane zmiany zakładają usprawnienie egzekucji administracyjnej. Najistotniejsze rozwiązania w przyjętym projekcie wprowadzają: Możliwość przymusowego dochodzenia podatku VAT, w przypadku gdy rozliczany on jest w szczególnych podatnikach. Zakresem objęte będą sytuacje dotyczące podatników, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub siedziby inne niż Polska i którzy składają deklaracje w innym kraju; Uproszczenie etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. W praktyce wyeliminowana zostanie konieczność nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji oraz przyjęcia zarządzenia ...

By |31 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Jak wygląda system kar pieniężnych w Krajowym Systemie e-Faktur?

Jak już powszechnie wiadomo, od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będą zobligowani do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Wejście obligatoryjnej komunikacji pomiędzy sprzedawcą a nabywcami, za pośrednictwem ministerialnego systemu, nierozerwalnie związane jest z wprowadzeniem sankcji za nieprzestrzeganie tego obowiązku. Co istotne naczelnicy urzędów skarbowych otrzymają możliwość ich nałożenia już od lipca 2024 r. Jak wynika z opublikowanego w grudniu projektu ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF, w każdym przypadku, gdy sprzedawca wbrew obowiązkowi nie wystawi faktury, za pośrednictwem systemu, będzie podlegał karze pieniężnej do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na takiej niezaraportowanej w KSeF Fakturze. Natomiast w przypadku, gdy faktura ...

By |30 stycznia 2023|Kategorie: KSeF, Blog|Brak komentarzy

Na co zwrócić uwagę składając deklaracje na podatek od nieruchomości?

Tylko do końca stycznia 2023 roku firmy mają możliwość złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, która przesądzą o wymiarze kwot tego podatku na cały rok. Prawidłowo wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości może zaprocentować oszczędnościami i brakiem ryzyka kontroli podatkowej. Jest to istotne z punktu widzenia podatników, ponieważ w tym przypadku organy podatkowe rzadziej wszczynają kontrole - najczęściej są one spowodowane wynikiem składanych korekt za wcześniejsze lata, przekształceń własnościowych czy inwestycji. Dużo prościej jest więc postarać się o prawidłowe rozliczenia aktualnych deklaracji aniżeli korygować wcześniejsze, które mogą prowadzić do wszczęcia kontroli przez gminy. W ustawie o podatkach i opłatach ...

By |30 stycznia 2023|Kategorie: Podatek od nieruchomości, Blog|Brak komentarzy

To już pewne – SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd

We wtorek 24 stycznia Rada Ministrów przyjęła pakiet SLIM VAT 3. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku. Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów dzięki nowym przepisom prowadzenie firmy pod kątem rozliczania VAT ma stać się dużo prostsze i pochłaniać znacznie mniej czasu. Wiceminister finansów Artur Soboń komunikuje: „Dzięki nowym rozwiązaniom, prowadzenie firmy z punktu widzenia rozliczania podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne. Zwiększamy limit wartości sprzedaży uprawniający do posiadania statusu małego podatnika. Wzrośnie on z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Dzięki temu zwiększy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze stosowania ...

By |27 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Raportowanie danych w pliku JPK w rozliczeniach za styczeń 2023 r. – wprowadzone zmiany

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. wprowadza zmiany w sposobie raportowania danych w plikach JPK. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. Wyznaczenie sposobu ujmowania dokumentów zbiorczych Zasadniczą zmianą, którą wprowadza Rozporządzenie jest wyznaczenie sposobu raportowania dokumentów zbiorczych. Do tej pory faktury oraz dokumenty ujmowane były według daty powstania obowiązku podatkowego. Jednakże było to niemożliwe do realizacji w sprawie dokumentów zbiorczych, z powodu tego, że poszczególne transakcje miały różne daty powstania obowiązku podatkowego. Nowelizacja Rozporządzenia wprowadza rozwiązanie polegające na tym, że w przypadku transakcji ujawnianych w ewidencji dokumentów zbiorczych, muszą być one raportowane na podstawie daty ostatniego zdarzenia, ...

By |19 stycznia 2023|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe struktury logicznej ewidencji członka grupy VAT

Tuż przed nowym rokiem, Ministerstwo Finansów opublikowało strukturę logiczną dla ewidencji wewnętrznej, prowadzonej przez członków Grupy VAT. Opublikowana struktura logiczna została przygotowana w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Wspomniane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Od tego momentu obligatoryjne stanie się również składanie ewidencji w formie JPK_GV. Obowiązek przekazania ewidencji będzie należało zrealizować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja. Jednakże, do tego momentu wejścia w życie przepisów nakładających ...

By |3 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

VAT w erze cyfrowej – pakiet „VAT in Digital Age” zaproponowany przez Komisję Europejską

W dniu 8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek ustawodawczy dotyczący podatku VAT w erze cyfrowej „VAT in Digital Age” (inicjatywa „ViDA”) w ramach swojego planu działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania. Pakiet ten ma na celu poprawę efektywności podatku VAT, zminimalizowanie oszustw i zmniejszenie luki VAT w UE (93 mld euro wpływów z VAT w 2020 r., według najnowszych danych dotyczących luki VAT). Odbywać się to ma poprzez unowocześnienie obowiązków w zakresie sprawozdawczości VAT, ułatwienie e-fakturowania, rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących podatku VAT dla gospodarki oraz przechodzenie w kierunku działalności przedsiębiorstw posiadających jedną rejestrację VAT w UE. To ...

By |22 grudnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Od nowego roku wróci wyższy VAT na paliwa oraz energię. Żywność nadal z zerową stawką VAT.

W związku z tarczą antyinflacyjną rząd wprowadził obniżony VAT na niektóre produkty. Jednakże większość przepisów traci moc prawną już 31 grudnia 2022r. Zachowany zostanie jedynie zerowy VAT na żywność, który będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku. Odstępstwo stanowi jedynie import żywności spoza UE, w momencie kiedy znajdzie się w Polsce w wyniku sprzedaży wysyłkowej w przesyłkach o wartości do 150 euro. Powrót do minionych stawek VAT stanie się więc dla konsumentów, następnym znaczącym wzrostem kosztów. Przyrost cen będzie najbardziej odczuwalny w przypadku cen gazu. Na chwilę obecną gaz objęty jest 0% stawką VAT, natomiast od stycznia 2023 roku będzie ...

By |22 grudnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Uproszczenia transakcji w procedurze trójstronnej VAT

Dlaczego formalności VAT są bardzo ważne? Przypomniał o tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C-247/21). Sprawa dotyczyła możliwości zastosowania uproszczenia transakcji w procedurze trójstronnej VAT. Aby móc skorzystać z procedury uproszczonej, na fakturze VAT musi znaleźć się adnotacja „reverse charge”/”odwrotne obciążenie”. W przeciwnym wypadku, wspomnianej procedury nie można zastosować! Co więcej, jak zauważył Trybunał, takiej faktury nie można po prostu skorygować. „W ramach transakcji trójstronnej nabywca końcowy nie jest skutecznie wyznaczony jako osoba zobowiązana do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT), jeżeli faktura wystawiona przez nabywcę pośredniego nie zawiera wzmianki „odwrotne obciążenie””; „nie może być mowy o korekcie faktury, ...

By |21 grudnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Zmiany w związku z przesyłaniem deklaracji i zgłoszeń podatkowych od nowego roku

Formularz VAT-Z, czyli zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2023 roku dołożymy do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Najistotniejszym celem rozporządzenia jest poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawartego w § 2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia, o Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT–Z). Udostępni to dołączanie dokumentu VAT–Z w formie elektronicznej ...

By |21 grudnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy
Przejdź do góry