Praktyczne problemy związane z raportowaniem JPK VAT i planowanymi zmianami

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady w sprawie raportowania plików JPK_V7. Na naszym webinarze, który odbył się 16.06. 2021 r. przedstawimy praktyczne aspekty związane z raportowaniem JPK_VAT i najnowsze zmiany, które mają zostać wdrożone w tej materii. Z tego webinaru dowiesz się: jakie zmiany są planowane w materii JPK_VAT, jak się przygotować do tych zmian, jak ograniczyć ryzyko związane z popełnianiem błędów przy JPK_VAT, jak narzędzie CloudTax.pl pomaga polskim firmom w bezbłędnym raportowaniu JPK_VAT. Webinar poprowadził doświadczony doradca podatkowy z kancelarii GWW - Krzysztof Czekaj. Zachęcamy do obejrzenia!

By |15 września 2021|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Reverse Charge – jak szybko wyodrębnić ten typ transakcji w plikach JPK_VAT i  JPK_V7?

Od stycznia 2017 roku, zaczęły obowiązywać przepisy, które zmieniły sposób rozliczania podatku od transakcji opartych na mechanizmie odwrotnego obciążenia, zwanym też REVERSE CHARGE. Przed nowelizacją, zarówno VAT należny, jak i naliczony, podatnicy wykazywali w deklaracji składanej za ten sam okres rozliczeniowy. Wprowadzone zmiany legislacyjne, w niektórych przypadkach, zobowiązały podatników do wykazania podatku naliczonego i należnego w dwóch różnych okresach. Tak zwany „szyk rozstawny” należało zastosować, w przypadku wykazywania transakcji opartej na reverse charge po upływie 3 miesięcy od miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W praktyce wiązało się to z koniecznością zapłaty ...

By |15 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Nowy JPK_VAT – kiedy podatnik ma obowiązek stosowania oznaczeń TP?

Wprowadzenie oznaczeń w Jednolitym Pliku Kontrolnym spowodowało wiele niejasności i pojawiających się w związku z tym pytań podatników. Praktycznie w ewidencji każdego podmiotu, niezależnie od swojej wielkości czy struktury może wystąpić transakcja podlegająca oznaczaniu. Dlatego każdy podmiot w teorii powinien badać szczegółowo powiązania rodzinne swoich kontrahentów. W praktyce jednak takie działania byłyby ciężkie do przeprowadzenia i wiązałyby się z wieloma utrudnieniami dla podatnika. Znaczący wpływ Ewidencja VAT powinna zawierać oznaczenia istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. Nie podlegają oznaczeniu powiązania wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia. Kluczowym terminem podczas ustalania czy pomiędzy podmiotami występują, powiązania ...

By |15 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego JPK – duże zmiany dla podatników.

17 marca do konsultacji publicznych został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Na naszym blogu wielokrotnie poruszaliśmy temat problemów podatników ze stosowaniem rozporządzenia dotyczącego JPK. Nieścisłości i sprzeczności z jakimi można się spotkać, dokonując szczegółowej analizy przepisów i wypowiedzi Ministerstwa Finansów były zapewne podstawą do podjęcia decyzji o przygotowaniu nowelizacji rozporządzenia. Przedstawiony przez MF projekt nie ma jeszcze ostatecznego kształtu. Regulacja najprawdopodobniej ulegnie modyfikacjom. Jednak już teraz chcielibyśmy przybliżyć rozwiązania, które w założeniu powinny rozwiać liczne wątpliwości ...

By |15 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Zasady zapisywania numerów kontrahentów

Nowy JPK_VAT bez błędów i bez kar? To możliwe. Zapraszamy do obejrzenia webinarium, które odbyło się w czwartek 3.12.2020 o 10.00 pt. Zaprezentujemy narzędzie, dzięki, któremu zobaczysz co jest w plikach JPK, jakie błędy występują w plikach JPK_V7 i co zrobić, żeby ich uniknąć. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy GWW.

By |15 września 2021|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Konsekwencje błedów w raportowaniu w plikach JPK – Webinar

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który odbył się 1.10.2020 r. Z webinaru, dowiecie się Państwo m.in. na temat: kar administracyjnych za błędy w plikach JPK odpowiedzialności karno - skarbowej odpowiedzialności z tytułu winy w nadzorze Spotkanie poprowadził Marcin Kopczyk - doradca podatkowy z kancelarii GWW. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania!

By |15 września 2021|Kategorie: Webinary|Brak komentarzy

Korekta JPK VAT po zmianach przepisów – w jaki sposób to zrobić?

Podatnicy, którzy będą zmuszeni do korekty deklaracji VAT oraz korekt Jednolitego Pliku Kontrolnego złożonych przed 1 października 2020 r. staną przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób to zrobić?Dotychczas, każda zmiana w JPK wiązała się z obowiązkiem dokonywania korekt JPK wg nowych zasad. Tym razem reguła ta nie znajdzie zastosowania.Zarówno korekta deklaracji VAT jak również korekta JPK powinny zostać dokonane na dotychczasowych zasadach.Wprowadzenie nowych rozwiązań związanych ze składaniem deklaracji VAT oraz JPK nastąpi już za dwa tygodnie. W miarę zbliżania się terminu 1 października pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów zmian. Wśród wielu pytań, na ...

By |14 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Oznaczenia GTU – budynki i budowle

Większość grup towarowo usługowych, podlegających oznaczaniu kodami GTU została określona w tzw. rozporządzeniu JPK w dosyć skomplikowany sposób. Odniesienia do innych ustaw, czy też do nomenklatury scalonej (CN) przysparzają podatnikom wielu problemów. Prawidłowe stosowanie kodów GTU wymaga dokładnej analizy oraz bieżącego aktualizowania wiedzy na ten temat. Jest jednak jeden kod GTU, który został określony w bardzo prosty sposób. Co nie oznacza, że równie proste jest jego stosowanie. Mowa oczywiście o oznaczaniu dostaw budynków, budowli i gruntów kodem 10. Potrzebna dokładna analiza GTU Od kilku miesięcy podatnicy powinni wypełniać szereg obowiązków, związanych z wejściem w życie przepisów dotyczących nowego JPK. Jednym ...

By |14 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

W jaki sposób skarbówka wykorzystuje dane zawarte w JPK?

Nowy Jednolity Plik Kontrolny, wprowadzony od 2020 roku dostarczył administracji skarbowej ogromną ilość informacji. Analizą danych zajmuje się Departament Analiz Ministerstwa Finansów. Został on wyznaczony do realizowania zadań w zakresie JPK VAT, w tym w szczególności monitorowania i rozwoju raportów. Raporty oparte na JPK Do tej pory administracja skarbowa analizowała dane z JPK tworząc między innymi następujące rodzaje raportów: raport R 1.1. - podmioty deklarujące różne wartości podatku należnego/naliczonego pomiędzy deklaracją VAT-7/VAT-7K a plikiem JPK_VAT raport 1.2 - podmioty, które w rejestrze zakupów wykazały kwotę podatku naliczonego wyższą od kwoty podatku należnego wykazanego w rejestrze sprzedaży przez kontrahenta w poszczególnych ...

By |14 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Tags: , , , , |Brak komentarzy

Rewolucja w JPK_VAT

W październiku 2020 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowy JPK. Długo zapowiadane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie polega na tym, że nie będzie już obowiązku składania deklaracji VAT. Wszystkie dane mają znaleźć się w jednym pliku JPK_VAT. Z punktu widzenia podatnika, skonsolidowanie obowiązków sprawozdawczych ma niewątpliwe zalety. Ministerstwo Finansów przy okazji połączenia dotychczasowego JPK_VAT z deklaracją VAT wprowadza jednak wiele nowych obowiązków. Zmiany od lipca Podmioty zobowiązane do składania JPK_VAT łącznie z deklaracją VAT są zmuszone do dostosowania swoich systemów ERP do nowych wymagań. Z uwagi na to, że podatnicy ponoszą duże obciążenia związane z zagrożeniem koronawirusem, termin wprowadzenia ...

By |14 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Błędy w JPK_VAT – oznaczenia RO

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK przedsiębiorcy spotkali się także z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się podczas stosowania nowych regulacji. Część podatników nie przykłada wystarczającej wagi do nowych zasad, narażając się na negatywne konsekwencje. Większość podatników poszukuje jednak odpowiedzi na pojawiające się pytania, chcąc jak najlepiej wypełnić ciążące na nich obowiązki. W naszym cyklu, dotyczącym błędów w nowym JPK pokazujemy, jak prawidłowo sprostać temu wyzwaniu. Kolejnym zagadnieniem wartym omówienia jest dokonywanie oznaczeń dowodów sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych. Błędy w nowym JPK – oznaczanie dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających sprzedaż z kas rejestrujących. Biorąc pod uwagę rozporządzenie w sprawie ...

By |13 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Oznaczenia GTU w plikach JPK – dostawy towarów

Nowe przepisy dotyczące JPK składanego wraz z deklaracją, będą stanowiły w 2021 roku jeden z głównych obszarów zainteresowań podatników. Administracja skarbowa skierowała już do przedsiębiorców pierwsze pytania dotyczące złożonych plików JPK. Ten proces będzie przybierał na sile. Urzędy skarbowe potrzebują coraz mniej czasu na wdrażanie nowych rozwiązań. Już w pierwszy kwartale 2021 r. można się spodziewać wysokiej aktywności fiskusa, związanej z weryfikacją JPK. Administracja została wyposażona w możliwość nakładania dotkliwych dla podatników kar. Niestety, część przesłanych już do urzędów skarbowych JPK_V7 zawiera błędy, które będą musiały zostać skorygowane. Wysokie ryzyko intensywnych działań administracji skarbowej wiąże się także z nowymi sankcjami Warto ...

By |13 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Nowy JPK_V7K – podatnicy składający deklaracje kwartalnie

Część podatników rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października wprowadzony zostaje obowiązek przesyłania do US ewidencji wraz z deklaracją w jednym pliku JPK. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT za dwa pierwsze miesiące kwartału oraz do przesyłania ewidencji wraz z deklaracją za trzeci miesiąc tego kwartału. Deklaracje kwartalne dla małych podatników Generalną zasadą jest obowiązek składania przez podatników w urzędzie skarbowym deklaracji VAT za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Część podatników składa deklaracje kwartalnie. Do tej grupy należą mali podatnicy, którzy spełniają dodatkowe wymagania, wyszczególnione w art. 99 ...

By |13 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

JPK_VAT a czynny żal

Czynny żal jest rozwiązaniem które pozwala uniknąć podatnikom odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Jeżeli podatnik zawiadomił organ powołany do ścigania tego wykroczenia/ przestępstwa i ujawnił istotne okoliczności czynu, nie będzie on podlegał karze. Sankcje dotyczące JPK także obejmują odpowiedzialność karno-skarbową. Oznacza to, że czynny żal jest możliwy również w przypadku wykroczeń lub przestępstw skarbowych związanych z JPK. Czynny żal Instytucja czynnego żalu ma swoją podstawę w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Dzięki czynnemu żalowi - o ile podatnik spełni określone w przepisie warunki - może on uniknąć kary. Przepisu tego nie stosuje się wobec sprawcy, który: kierował wykonaniem ...

By |13 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Oznaczenia GTU – nowe obowiązki w nowym JPK_VAT

1 października 2020 ROKU weszły w życie przepisy wprowadzające Nowy Jednolity Plik Kontrolny. Na podatników nałożono obowiązek przesyłania urzędom skarbowym prowadzonych ewidencji VAT, a nie jak dotychczas jedynie informacji o tych ewidencjach. Jednolity plik ma zawierać ewidencję, deklarację VAT oraz dodatkowe informacje, które mają pomóc w identyfikowaniu obszarów, w których występują nadużycia. Administracja skarbowa zadbała także o to, aby podatnicy nie lekceważyli nowych obowiązków. Temu celowi ma służyć system kar, towarzyszący wprowadzaniu nowego JPK. Ulubione zajęcie administracji skarbowej - kontrola obszarów w których występują nadużycia Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dała ministrowi do spraw finansów publicznych ...

By |13 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Oznaczenia dowodów nabycia w plikach JPK_VAT

Większość oznaczeń, które podatnik ma obowiązek zastosować w Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczy dostaw, świadczenia usług oraz dowodów sprzedaży. Są jednak przypadki, kiedy oznaczenia te dotyczą również dowodów nabycia. Niejednoznaczność rozwiązań przyjętych przez fiskusa oraz pojawiające się sprzeczne interpretacje poszczególnych przepisów są przyczyną braku pewności, który sposób postepowania zostanie uznany za prawidłowy. Dla przedsiębiorców bardzo istotne jest prawidłowe sporządzanie ewidencji i deklaracji w ramach nowego JPK. Można się przecież spodziewać, że wraz z końcem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 działania administracji skarbowej ulegną znacznemu nasileniu. Oznaczenia nie tylko przy dostawie Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ...

By |13 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Błędy w nowym JPK – oznaczenia „WEW”

25 listopada 2020 roku minął termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy nakładają na podatników nowe obowiązki, wprowadzając jednocześnie nowy system kar za błędy w nowym JPK z deklaracją. Dla przedsiębiorcy istotne staje się uniknięcie błędów, jakie mogą pojawić się w przesyłanym do urzędu skarbowego JPK_V7. Prawidłowe stosowanie oznaczeń "WEW" w plikach JPK jest jednym z najczęściej pojawiających się problemów. Zobacz jak unikać błędów w nowym JPK i prawidłowo stosować oznaczenia "WEW". Starając się pomóc w bezbłędnym wypełnieniu ciążących na podatnikach obowiązków publikujemy na naszym blogu cykl artykułów, w których omawiamy pułapki związane z JPK, których można uniknąć. ...

By |10 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Błędy w nowym JPK – oznaczenia SW

Z tego artykułu dowiesz się jak stosować oznaczenia dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w plikach JPK_V7. Nowy JPK jest obecnie częstym tematem rozmów wśród osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i przesyłanie. Każde nowe rozwiązanie w obszarze podatków wywołuje niepokój i niepewność. JPK_V7 stanowi jednak wyzwanie szczególne. Wynika to z powodu braku jasnych i jednolitych odpowiedzi na pojawiające się pytania. Dodatkowo został wprowadzony nowy systemu kar, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Problemy związane z nowym JPK, z którym spotykają się przedsiębiorcy poddajemy analizie i staramy się znaleźć rozwiązanie. Najwięcej niejasności pojawia się w związku z koniecznością ...

By |10 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Oznaczenia GTU – usługi transportowe i magazynowe

Działalność gospodarcza wiąże się często z przemieszczaniem i magazynowaniem towarów. Utrudnienia w płynnym funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych wywołane pandemią COVID-19 pokazały, jak istotnym obszarem jest dzisiaj transport i gospodarka magazynowa. Rosnące znaczenie tego działu gospodarki dostrzegł również fiskus. Spowodowało to, że podmioty świadczące usługi transportowe i gospodarki magazynowej zostały zobowiązane do stosowania odpowiednich oznaczeń w nowym JPK. Oznacza to, że również ta branża będzie się znajdować pod lupą administracji skarbowej. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej, kiedy i w jaki sposób dokonywać odpowiednich oznaczeń. Już dzisiaj można uniknąć problemów, które czekają na nas w przyszłości. 13 grup towarowo - usługowych i ...

By |10 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Data wpływu faktury w nowym JPK

Pomimo tego, że przepisy dotyczące nowego JPK zaczęły obowiązywać w 2020r., dopiero rok 2021 może się okazać dla podatników przełomowy. Analiza otrzymanych przez urzędy skarbowe plików JPK_V7, szczególnie ta dokonywana centralnie, przy zaangażowaniu zaawansowanych algorytmów, wymaga sporo czasu. Decydujące znaczenie mają ogromne ilości przetwarzanych danych oraz konieczność przesyłania do poszczególnych urzędów skarbowych raportów o wykrytych nieprawidłowościach. Pierwsze efekty tych działań będą dla podatników widoczne prawdopodobnie po kilku miesiącach. Źródła prawa Dla podatników chcących w sposób prawidłowy wywiązywać się ze swoich obowiązków, wprowadzenie nowego JPK wiąże się z wieloma wątpliwościami. Istnieje kilka źródeł informacji o tym, w jaki sposób postępować i ...

By |10 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy

Paragony fiskalne stanowiące faktury uproszczone w JPK – zmiany w 2021r.

Od 31 grudnia 2020 r. obowiązuje zmiana przepisów dot. paragonów fiskalnych. Polega ona na tym, że wprowadzenie nowego sposobu ewidencjonowania paragonów stanowiących faktury uproszczone przesunięto na lipiec 2021 r. Oznacza to, że tak jak dotychczas, należy takie paragony wykazywać jedynie w raportach fiskalnych z kas rejestrujących. Nie ma natomiast obowiązku odrębnego wykazywania paragonów stanowiących faktury uproszczone odrębnie w ewidencji wchodzącej w skład nowego JPK. Miała być zmiana, ale w ostatniej chwili zmieniono przepisy 31 grudnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020r. Zmieniało ono rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach ...

By |10 września 2021|Kategorie: JPK_V7, Blog|Brak komentarzy
Przejdź do góry