W dniu 10 czerwca br., w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej opublikowana została nowa wersja projektu Decyzji Rady Europejskiej ,która upoważnia Polskę do przyjęcia faktur ustrukturyzowanych jako obligatoryjnego rozwiązania.

Najważniejsza informacja, którą możemy znaleźć w Projekcie, to data obowiązywania decyzji. Zgodnie z artykułem 4 ust.2 decyzja ma obowiązywać w terminie
najwcześniej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku. Po tym terminie Polska ma możliwość ubiegania się o przedłużenie wdrożonego rozwiązania, w momencie kiedy poskutkuje to zmniejszeniem oszustw w VAT lub przyczyni się do uproszczenia systemu poboru podatku. Jeżeli Projekt nie ulegnie dalszym zmianom, pierwszy możliwy termin wdrożenia obligatoryjnego systemu KSeF w Polsce wyznaczony będzie na dzień 1 stycznia 2024 roku. Przypominamy, że pierwotnie mówiło się o dacie 1 kwietnia 2023 roku.
Podatnicy będą mieli więc ponad pół roku zapasu w celu dostosowania się do zmian przewidzianych przez Ministerstwo Finansów.

Podkreślamy również, że obowiązywanie obligatoryjnego KSeF nie jest zależne tylko od zgody instytucji unijnych. Konieczne jest wprowadzenie nowej ustawy
w tym zakresie, biorąc pod uwagę to ,że ta obecna odnosi się tylko do systemu fakultatywnego. Analogicznie jak we wcześniejszym stanowisku Komisji Europejskiej decyzja Rady UE zawiera informacje że KSeF będzie dotyczyć tylko podmiotów mających swoją siedzibę na terytorium Polski. Nie jest więc jasne co będą musieli zrobić
podatnicy VAT zarejestrowani w Polsce, ale przy tym nieposiadający na terytorium Polski siedziby, a jedynie stałe miejsce prowadzenia działalności.

Dokument nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej więc nie jest wiążący, jednak nie spodziewamy się dalszych, istotnych zmian w tekście.

Projekt w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępny pod linkami:

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.