W dniu 10 czerwca br., w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej opublikowana została nowa wersja projektu Decyzji Rady Europejskiej ,która upoważnia Polskę do przyjęcia faktur ustrukturyzowanych jako obligatoryjnego rozwiązania.

Najważniejsza informacja, którą możemy znaleźć w Projekcie, to data obowiązywania decyzji. Zatem, od kiedy KSeF stanie się obowiązkowy? Zgodnie z artykułem 4 ust.2 decyzja ma obowiązywać w terminie najwcześniej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku. Po tym terminie Polska ma możliwość ubiegania się o przedłużenie wdrożonego rozwiązania, w momencie kiedy poskutkuje to zmniejszeniem oszustw w VAT lub przyczyni się do uproszczenia systemu poboru podatku. Jeżeli Projekt nie ulegnie dalszym zmianom, pierwszy możliwy termin wdrożenia obligatoryjnego systemu KSeF w Polsce wyznaczony będzie na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Przypominamy, że pierwotnie mówiło się o dacie 1 kwietnia 2023 roku. Podatnicy będą mieli więc ponad pół roku zapasu w celu dostosowania się do zmian przewidzianych przez Ministerstwo Finansów.

Podkreślamy również, że obowiązywanie obligatoryjnego KSeF nie jest zależne tylko od zgody instytucji unijnych. Konieczne jest wprowadzenie nowej ustawy

w tym zakresie, biorąc pod uwagę to ,że ta obecna odnosi się tylko do systemu fakultatywnego. Analogicznie jak we wcześniejszym stanowisku Komisji Europejskiej decyzja Rady UE zawiera informacje że KSeF będzie dotyczyć tylko
podmiotów mających swoją siedzibę na terytorium Polski. Nie jest więc jasne co będą musieli zrobić
podatnicy VAT zarejestrowani w Polsce, ale przy tym nieposiadający na terytorium Polski siedziby, a jedynie stałe miejsce prowadzenia działalności.

Dokument nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej więc nie jest wiążący, jednak nie spodziewamy się dalszych, istotnych zmian w tekście.

Projekt w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępny pod linkami:

Opublikowano: 14 czerwca 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.