Od nowego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie w Polsce 3490 zł. Kwota ta ma zostać podwyższona do 3600 zł już w lipcu 2023 roku. Wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest ściśle powiązana z tą kwotą.

Wykroczenie skarbowe, to zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Od stycznia kara grzywny za wykroczenie wyniesie od 349 zł do 69 800 zł.

Od lipca kwoty te wzrosną i wyniosą od 360 zł do 72 000 zł. Mandatem karnym będziemy mogli zostać ukarani w maksymalnej kwocie 17 450 zł od stycznia oraz 18 000 zł od lipca. Poprzez wyrok nakazowy, kara wyniesie 34 900 zł (od stycznia) oraz 36 000 zł (od lipca).

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Zgodnie z KKS, wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Stawka dzienna jest również uzależniona do wynagrodzenia minimalnego. Nie może być niższa od jednej trzydziestej kwoty minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności. Innymi słowy, w przyszłym roku grzywna za przestępstwo wyniesie nie mniej niż 1163,30 zł i nie więcej, niż 33 503 040 zł w pierwszym półroczu. Od lipca widełki wzrosną – od 1200 zł do 34 560 000 zł.

Opublikowano: 23 listopada 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.