We wtorek 24 stycznia Rada Ministrów przyjęła pakiet SLIM VAT 3. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku. Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów dzięki nowym przepisom prowadzenie firmy pod kątem rozliczania VAT ma stać się dużo prostsze i pochłaniać znacznie mniej czasu.

Wiceminister finansów Artur Soboń komunikuje:

„Dzięki nowym rozwiązaniom, prowadzenie firmy z punktu widzenia rozliczania podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne. Zwiększamy limit wartości sprzedaży uprawniający do posiadania statusu małego podatnika. Wzrośnie on z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Dzięki temu zwiększy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczania VAT”

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które wprowadza pakiet:

 • Zwiększenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln do 2mln euro,
 • Poszerzona możliwość rozporządzania środkami na rachunku VAT, dzięki temu będzie możliwość opłacenia,
 • Zmniejszenie się formalności w obrocie międzynarodowym: likwidacja wymogu posiadania faktury odnoszącej się do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w momencie odliczania podatku naliczonego z tego tytułu,
 • Łatwiejsze i szybsze fakturowanie,
 • Wprowadzenie uproszczeń w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania odnosi się to między innymi do dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu,
 • Wprowadzenie przeglądu wydatków do polskiego systemu prawnego: Będzie to instrument służący priorytetyzacji wydatków publicznych w oparciu o analizę i ocenę skuteczności interwencji i polityk lub efektywności wydatków (kosztów), ponoszonych na nie. Dzięki temu, możliwa będzie analiza efektywności wydatkowania środków publicznych”
 • Prostsze prowadzenie ewidencji sprzedaży dzięki zastosowaniu kas rejestrujących (możliwość rezygnacji z konieczności drukowania dokumentów fiskalnych),
 • Wprowadzenie systemu miarkowania sankcji VAT, który nakazuje brać pod uwagę ekonomiczną sytuacje podatnika, znaczy to że sankcje staną się zindywidualizowane a organy podatkowe w trakcie ich ustalanie będą zważały na konkretne okoliczności danej sprawy,
 • Złagodzenie warunków dotyczących szybszego zwrotu VAT dla tzw. Podatników bezgotówkowych,
 • Zniesienie opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),
 • Zwiększenie z 500 zł – 10 tys. zł kwoty, która pozwala twierdzić, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc., w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc.
 • Mechanizm podzielonej płatności w grupie VAT: możliwość przekazywania środków między rachunkiem VAT członka grupy a rachunkiem VAT osoby odpowiedzialnej za rozliczenie z organem podatkowym przedstawiciela grupy VAT,
 • Zliberalizowanie warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. Podatników bezgotówkowych.

Zmiana terminu wejścia SLIM VAT 3 na 1 kwietnia 2023 roku powoduje, że rok 2023 będzie rozliczany niejednolicie. Oznacza to, że w pierwszym kwartale br. obowiązywać będą stare zasady dotyczące rozliczeń, natomiast od kwietnia zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone przez SLIM VAT 3.

Poniżej link do komunikatu z rządowej strony:

https://www.gov.pl/web/kas/pakiet-slim-vat-3-przyjety-przez-rzad

Autor: Edyta Waseńczuk, specjalista ds. marketingu

Opublikowano: 27 stycznia 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.