Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania niektórych spraw podatkowych przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Jak informuje Ministerstwo Finansów, e-US zapewni dostęp do informacji i umożliwi załatwienie niektórych spraw związanych z podatkami (głównie VAT, PIT i CIT). Co więcej, podatnicy korzystający z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń.


Resort planuje również wprowadzenie systemu „e-koncesje”, który digitalizuje proces wydawania koncesji oraz zezwoleń.
Jako jedne z ważniejszych efektów wprowadzenia systemu, MF wymienia m.in. wzrost liczby spraw podatkowych, które będzie można załatwić elektronicznie w sposób kompleksowy. Przewidywane jest też zwiększenie przejrzystości i transparentności działań KAS, poprawa jakości i zakresu komunikacji pomiędzy KAS i podatnikami oraz skrócenie czasu na wypełnianie obowiązków podatkowych.

Po więcej informacji w tej sprawie zapraszamy Państwa na stronę gov.pl

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.