Pakiet rozwiązań w zakresie podatku od towarów i usług Slim VAT 3 nadchodzi. Przypominamy, że do 23 lutego 2022 roku trwają prekonsultacje projektu.

Jest to ponad 20 nowych rozwiązań realizujących wiele sugestii zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców, mające na celu uproszczenie rozliczania podatku.

Tym razem, zmiany w VAT dotkną głównie takich obszarów, jak obrót międzynarodowy, raportowanie, MPP, współczynnik, kary i zwolnienia z VAT. Do najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie należą m.in.

  • Moment ujęcia faktury WDT w przypadku otrzymania dokumentów z opóźnieniem;
  • Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT;
  • Zwiększenie limitu sprzedaży do osiągnięcia przez małego podatnika z 1 200 000€ do 2 000 000€;
  • Obniżenie stawek preferencyjnych sankcji VAT odpowiednio do 10% i 5%;
  • Rozszerzenie zwolnienia z VAT dla funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Unii Europejskiej;
  • Zmiany poszczególnych progów procentowych i kwotowych dla wyliczenia WSS;

Szczegółowy zakres proponowanych zmian znaleźć można tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/prekonsultacje-slim-vat-3-rozpoczete

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.