Ministerstwo Finansów w dniu 8 lutego 2023 r. opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Zaprezentowany projekt zawiera przepisy będące implementacją Dyrektywy DAC 7, która reguluje obowiązki, które zostaną nałożone na platformy internetowe.

Jak wynika z treści projektowanych przepisów, operatorzy platform będą mieli obowiązek gromadzenia informacji o osobach fizycznych oraz innych podmiotach, realizujących za ich pośrednictwem następujące aktywności:

  • najem nieruchomości lub ich części, np. garaży, pól kempingowych, pokoi, parkingów,
  • usługi świadczone osobiście, np. usługi przewozu osób, transportowe i dostawcze, drobne usługi codzienne, takie jak hydrauliczne, roboty budowlane, usługi fryzjerskie itp.,
  • sprzedaż towarów,
  • najem środków transportu.

Przepisy przewidują różny zakres danych, które będą podlegały raportowaniu, który uzależniony będzie od rodzaju czynności dokonywanej za pomocą platformy. Niemniej podstawowy zakres gromadzonych danych, wspólny dla wszystkich czynności, będzie musiał zawierać informacje o:

  • nazwie lub imię i nazwisko sprzedawcy,
  • główny adres,
  • każdy NIP wydany sprzedawcy, w tym każde państwo uczestniczące w procesie jego wydania (lub – w przypadku braku NIP – miejsce urodzenia sprzedawcy),
  • numer identyfikacyjny VAT sprzedawcy (jeżeli jest dostępny),
  • numer sprzedawcy w rejestrze gospodarczym lub data urodzenia sprzedawcy,
  • informacja o istnieniu ewentualnego stałego zakładu, za pośrednictwem którego wykonywane są w UE stosowne czynności (ze wskazaniem każdego odnośnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład).

Jeśli chodzi o zakres podmiotowy, obowiązki sprawozdawcze będą dotyczyły szerokiego spektrum podmiotów, ponieważ projektowana ustawa nakłada obowiązek również na operatorów platform będących rezydentami podatkowymi UE, oraz tych operatorów, którzy nie mają w państwie członkowskim ani swojego miejsca zarządu, ani stałego zakładu. Tym samym obowiązek obejmie nie tylko popularne platformy działające w UE.

Co więcej na potrzeby ustawy pod pojęciem platformy należy rozumieć każde oprogramowanie, którego celem jest umożliwienie kontaktu między sprzedawcami i kupującymi oraz świadczeniodawcami ze świadczeniobiorcami i zawieranie między nimi transakcji.

Mając na uwadze powyższą definicję można uznać, że z raportowania wyłączone zostaną te platformy, których celem działania jest świadczenie usług płatności, ogłaszanie się, czyli tzw. tablice ogłoszeń, gdzie transakcja i kontakt następują poza platformą, oraz takie, które wyłącznie przekierowują na inne platformy, np. porównywarki cen. Z obowiązku raportowania będą wyłączeni również operatorzy hotelowi, którzy zawarli ponad 2000 czynności najmu nieruchomości w ciągu roku oraz sprzedawcy, którym operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym, tj. w roku wykonania mniej niż 30 czynności dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie na jego rzecz nie przekroczyło 2000 euro.

Za niedopełnienie obowiązku zaraportowania danych o użytkownikach, którzy się do tego kwalifikują, grożą znaczące kary finansowe. Za naruszenie samych obowiązków związanych z przekazywaniem informacji do fiskusa operatorowi grozi nawet 5 mln zł.

Autor: Damian Nalazek, prawnik w TAX INSIGHT

Opublikowano: 28 lutego 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.