Ministerstwo Finansów sygnalizuje zaciągnięcie hamulca ręcznego w kwestii wprowadzenia obligatoryjnej komunikacji w ramach Krajowego Systemu e-Faktur.

W dniu 31 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów ujawniło propozycje zmian w projekcie ustawy wprowadzającej obowiązek przekazywania faktur za pośrednictwem KSeF. W trakcie spotkania odbywającego się w ramach formuły Dialog z Biznesem, przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali kierunek procedowanych zmian.

Najważniejszą informacją przekazaną przez przedstawicieli, jest niewątpliwie koncepcja przesunięcia o sześć miesięcy terminu wprowadzenia obligatoryjnego KSeF, tj. do dnia 1 lipca 2024 r.!

Ministerstwo planuje dodatkowo rozbicie podmiotowe dla podatników zwolnionych z VAT oraz podatników realizujących wyłącznie transakcje usługowe zwolnione przedmiotowo z VAT. W ich przypadku, obowiązkowa komunikacja za pośrednictwem KSeF ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2025 r.

Pozostałe z zaproponowanych kierunków zmian to:

  • Wyłączenie z KSeF faktur wystawianych na konsumentów (B2C), wynikające z propozycji środowisk biznesowych;

  • Potwierdzono wyłączenie z KSeF paragonów za przejazd autostradą, biletów kolejowych lub lotniczych;

  • Wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności, która umożliwi wystawianie faktur offline w sytuacji, gdy dojdzie do awarii systemu po stronie podatnika. W takiej sytuacji, podatnik będzie miał obowiązek dostarczenia faktury do KSeF w terminie 24 godzin od jej wystawienia w tej formule. Kluczową kwestią będzie wówczas data wystawienia faktury. MF planuje, że w takim przypadku za datę wystawienia uznać należy datę raportowana w polu P_1 struktury e-Faktury. Co ciekawe, z przekazanych informacji wynika również, że dla tego typu faktur przygotowane zostanie dedykowane API, a przecież dotychczasowe trudno nazwać stabilnym;

  • Wprowadzenie rozwiązań dla podmiotów realizujących samofakturowanie za granicą;

  • Zasygnalizowano możliwość wycofania się przez MF z pomysłu udostępnienia funkcjonalności umożliwiającej wystawienie w KSeF propozycji faktury korygującej przez nabywcę, pod wpływem uwag zgłoszonych przez środowisko biznesowe;

  • Możliwość inicjowania wysyłki wsadowej przy wykorzystaniu tokenów;

  • Zmniejszenie i odroczenie wprowadzenia kar za niekorzystanie lub niewłaściwe korzystanie z KSeF;

  • Dodatkowe uzgodnienie procesów celnych z KSeF – celem tych zmian jest uniknięcie konieczności wystawiania faktur korygujących w przypadku, gdy dodatkowe informacje nie wpływają na wysokość podatku.

Wygląda na to, że Ministerstwo Finansów w ostatnich trzech z miesiącach intensyfikowało starania celem dotarcia do jak najszerszego grona przedstawicieli biznesu i – z jednej strony – aby uświadomić ich, że wbrew prezentowanym wcześniej poglądom, KSeF nie jest tak prostym we wdrożeniu zagadnieniem w stosunku do pierwotnego przekazu płynącego z Ministerstwa Finansów, oraz – z drugiej strony – zebrać bezcenne uwagi dotyczące specyfiki procesów fakturowania w różnych branżach.

I o tyle, o ile należy docenić MF, że pomimo ewidentnie niewystarczających zasobów oraz przy wszystkich problemach operacyjnych związanych z tym projektem, podjęte zostały wysiłki na rzecz szerszej kampanii informacyjnej i konsultacji z biznesem, to niestety – siłą rzeczy – obecnie mamy do czynienia z szumem komunikacyjnym. Ostateczny kształt opisanych powyżej zmian poznamy jednak w drugiej połowie lutego br.

To, co na pierwszy rzut oka rzuca się nam w oczy jako kwestia potencjalnie problematyczna, to limit czasowy przewidywany dla procesu wysyłania faktur offline w przypadku awarii systemu po stronie podatnika. Wynika to z faktu, że czas niezbędny do przetwarzania faktur przez systemy generujące duże wolumeny danych, może być dłuższy niż zakładane w projekcie 24 godziny. Na ten moment wydaje się zatem, że lepszym pomysłem byłoby powielenie terminów przewidzianych na przekazanie faktur w przypadku awarii systemu ministerialnego.

Niemniej, kierunek zmian z pewnością jest krokiem w dobrą stronę i przykładem na to, że konsultacje ze środowiskami biznesowymi mają sens. Przesunięcie terminu wprowadzenia obligatoryjnej komunikacji za pośrednictwem KSeF, jest ewidentnie głosem rozsądku i szansą na to, że w momencie uruchomienia systemu, MF będzie mógł zapewnić jego stabilne funkcjonowanie. Powyższa zmiana jest również dodatkową szansą dla wielu organizacji, na rozsądne zaplanowanie prac związanych z wyborem dostawców i przeprowadzeniem procesów związanych z wdrożeniem rozwiązań do komunikacji z KSeF.

Autor: Damian Nalazek, prawnik w TAX INSIGHT

Opublikowano: 1 lutego 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.