Pojawiła się pierwsza interpretacja indywidualna w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w kontekście daty wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

Za datę wystawienia faktury w kontekście powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych, należy przyjąć datę przesłania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Tak wynika z Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 czerwca 2022 roku (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM).

Wnioskodawca działa w branży budowlanej. W związku z nadchodzącym obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF, zamierza podjąć próbę wcześniejszego wystawiania faktur w tym systemie w celu sprawdzenia funkcjonalności systemu. We wniosku podatnik zadał pytanie, jaki dzień należy uznać za dzień powstania obowiązku podatkowego VAT? Dyrektor KIS nie podzielił stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym poprzez dzień wystawienia faktury należy rozumieć dzień wystawienia faktury w jego systemie magazynowym. Zdaniem Dyrektora za dzień powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez wnioskodawcę usług wynajmu obudów do wykopów ziemnych należy uznać dzień wystawienia faktury ustrukturyzowanej, tj. dzień jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.