Grupy VAT – Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe

O Grupach VAT pisaliśmy już dużo w poprzednich naszych wpisach np. (Korzyści i ryzyka płynące ze wspólnego rozliczenia VAT), jednak coraz to nowsze aktualizacje Ministerstwa Finansów w tym obszarze oraz niejasności przepisów podatkowych, każą nam cały czas trzymać rękę na pulsie.

Wejście w życie przepisów w tym zakresie planowane jest na styczeń 2023 roku. W połowie października Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia przepisów dotyczących Grup VAT, których celem było praktyczne wyjaśnienie przesłanek utworzenia GV, zasad rozliczeń w ramach grupy a także kwestii związanych z rozwiązaniem działalności grupy VAT. Część wątpliwości zgłaszanych przez środowisko doradców podatkowych oraz podatników zostało wyjaśnionych. Niestety, pomimo próby rozwiania wszelkich wątpliwości na 63 stronach dokumentu, przepisy wciąż rodzą kilka problemów.

Rozliczanie VAT w ramach Grupy

Problematyczne może okazać się, między innymi, odliczenie VAT w ramach grupy w przypadku, gdy w skład Grupy wejdą jednostki wykonujące zarówno czynności opodatkowane oraz zwolnione z VAT. Warto przypomnieć, że w takim przypadku, współczynnik VAT należy obliczyć dla całej Grupy oraz dla każdego podmiotu wchodzącego w jej skład z osobna. Może to stanowić spore wyzwanie dla podmiotów, planujących utworzenie Grupy VAT.

Kolejne wyzwanie to prowadzenie sprzedaży detalicznej i używanie kas fiskalnych przez choćby jednego z członków GV a także ewentualna konieczność wymiany kas rejestrujących.

Przesłanki do utworzenia Grupy VAT

Do pozostałych wątpliwości zgłaszanych przez ekspertów w pierwszych dniach po ukazaniu się objaśnień, należą również kwestie związane z powiązaniem kapitałowym podmiotów mających utworzyć Grupę oraz regulacji umożliwiających wchodzenie w skład GV również oddziałom podmiotów mających siedzibę poza terytorium Polski. Jeżeli do grupy VAT wejdzie podmiot krajowy, który posiada oddział zagraniczny to ten zagraniczny oddział nie będzie należał do Grupy. Z drugiej strony, podmiot zagraniczny prowadzący działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału będzie miał możliwość włączenia do grupy VAT tylko tą część przedsiębiorstwa, która jest oddziałem.

Uregulowano kwestię zawierania umowy o utworzeniu grupy VAT w formie elektronicznej.

Rozwiązanie działalności Grupy VAT

Jednym z ważnych problemów interpretacyjnych było funkcjonowanie grupy po ustaniu jednej z przesłanek niezbędnych do jej utworzenia (powiązania pomiędzy członkami). Brzmienie przepisów może prowadzić do wniosku, że Grupa VAT mogłaby przestać istnieć z mocą wsteczną, a więc od dnia, w którym przesłanka przestała istnieć – np. zniknęły powiązania kapitałowe. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, Grupa może zakończyć swój byt dopiero po jej wyrejestrowaniu z rejestru podatników, z datą bieżącą.

Warto zaznaczyć, że chociaż objaśnienia podatkowe nie stanowią źródła prawa, to zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do ich treści, wywołuje objęcie go ochroną, taką jak w przypadku indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Pełny materiał objaśnień Ministerstwa Finansów dostępny jest tutaj:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-w-zakresie-grup-vat

Zapraszamy do kontaktu, w przypadku zainteresowania dodatkowymi wyjaśnieniami w temacie Grup VAT.

Opublikowano: 27 października 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.