Od 1 stycznia 2022 roku zaczął funkcjonować w Polsce system obiegu faktur w formie ustrukturyzowanej (Krajowy System e-Faktur). Obecnie system działa w formie fakultatywnej. Wprowadzenie jego obligatoryjnej formy uzależnione jest od uzyskania zgody Unii Europejskiej.

W dniu 30 marca 2022 roku, Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej. Do pełnej zgody potrzebna jest jeszcze akceptacja Rady Unii Europejskiej. jednak należy się spodziewać, że prędzej czy później korzystanie z systemu będzie obowiązkowe. Na pewno nie stanie się to przed 1 kwietnia przyszłego roku – taki termin wskazany został we wniosku do Komisji Europejskiej.

Przypominamy, że KSeF to rewolucyjna zmiana w zakresie procesu fakturowania. Co do zasady, dotychczasowe faktury papierowe i elektroniczne zastąpione zostaną ustrukturyzowaną formą (XML) i będą wysyłane i pobierane tylko za pośrednictwem systemu Ministerstwa Finansów. Wdrożenie nowego procesu w przedsiębiorstwach będzie wymagało zmian na wielu płaszczyznach. W celu odpowiedniego przygotowania się do nadchodzących zmian niezbędne będzie odpowiednie dostosowanie systemów fakturujących, audyt i modyfikacja procesów biznesowych/podatkowych oraz zmiany technologiczne.


JAK MOŻEMY PAŃSTWU POMÓC?

Opublikowano: 31 marca 2022

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.