Od 1 stycznia 2022 roku zaczął funkcjonować w Polsce system obiegu faktur w formie ustrukturyzowanej (Krajowy System e-Faktur). Obecnie system działa w formie fakultatywnej. Wprowadzenie jego obligatoryjnej formy uzależnione jest od uzyskania zgody Unii Europejskiej.

W dniu 30 marca 2022 roku, Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej. Do pełnej zgody potrzebna jest jeszcze akceptacja Rady Unii Europejskiej. jednak należy się spodziewać, że prędzej czy później korzystanie z systemu będzie obowiązkowe. Na pewno nie stanie się to przed 1 kwietnia przyszłego roku – taki termin wskazany został we wniosku do Komisji Europejskiej.

Przypominamy, że KSeF to rewolucyjna zmiana w zakresie procesu fakturowania. Co do zasady, dotychczasowe faktury papierowe i elektroniczne zastąpione zostaną ustrukturyzowaną formą (XML) i będą wysyłane i pobierane tylko za pośrednictwem systemu Ministerstwa Finansów. Wdrożenie nowego procesu w przedsiębiorstwach będzie wymagało zmian na wielu płaszczyznach. W celu odpowiedniego przygotowania się do nadchodzących zmian niezbędne będzie odpowiednie dostosowanie systemów fakturujących, audyt i modyfikacja procesów biznesowych/podatkowych oraz zmiany technologiczne.


JAK MOŻEMY PAŃSTWU POMÓC?

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.